Korkia lanseeraa uusiutuvan energian rahaston – kilpailuetuna normaalia korkeammat tuotto- ja vaikuttavuusodotukset

Ilmastotavoitteet vauhdittavat tulevina vuosina massiivisesti uusiutuvan energian investointeja ja rakentamista. Suomalainen kestävään kasvuun erikoistunut sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkia on aloittanut Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahaston myynnin. Uudenlainen rahasto sijoittaa pääosin eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankekehitysyhtiöihin, mikä eroaa tyypillisistä, rakennus- ja operointivaiheisiin sijoittavista rahastoista. Keskittyminen hankkeiden kehitysvaiheiseen tarjoaa rahastolle jopa yli 10 %:n vuosittaisen tuottopotentiaalin. Globaalit energiamarkkinat […]

Ilmastotavoitteet vauhdittavat tulevina vuosina massiivisesti uusiutuvan energian investointeja ja rakentamista. Suomalainen kestävään kasvuun erikoistunut sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkia on aloittanut Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahaston myynnin. Uudenlainen rahasto sijoittaa pääosin eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankekehitysyhtiöihin, mikä eroaa tyypillisistä, rakennus- ja operointivaiheisiin sijoittavista rahastoista. Keskittyminen hankkeiden kehitysvaiheiseen tarjoaa rahastolle jopa yli 10 %:n vuosittaisen tuottopotentiaalin.

Globaalit energiamarkkinat ovat murroksessa, jota vauhdittaa vihreä ilmastosiirtymä ja hiilipohjaisesta sähköntuotannosta luopuminen, energian kokonaiskysynnän jatkuva kasvu sekä valtava määrä uutta kapasiteettia etsivää pääomaa. Tämä johtaa massiivisiin investointeihin etenkin uusiutuvaan energiaan.

Sijoituskohteena uusiutuva energia tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon koko ajan kasvavan kysynnän myötä – kapasiteetti kasvaa jo nyt voimakkaasti ja tuuli- ja aurinkovoimasta on tulossa vastaisuudessa halvin sähköntuotantomuoto maailmassa[1].  IEA arvioi, että noin 600 gigawattia uutta aurinkoenergiakapasiteettia ja 340 gigawattia uutta tuulivoimakapasiteettia tarvitaan vuosittain vuodesta 2030 vuoteen 2050. Hiilineutraaliuden maailmanlaajuiseen tavoitteeseen pääseminen vuoteen 2025 mennessä tarkoittaa, että puhtaan energian vuosittaisten investointien pitäisi nousta noin 3.500 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Tuotto- ja vaikuttavuuspotentiaali tyypillisiä rahastoja korkeammalla

Uusiutuvaan energiaan voi sijoittaa pääosin kolmessa eri vaiheessa: hankekehitysvaiheessa, voimalaitosten rakentamisen vaiheessa ja sähköntuotantovaiheessa. Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahaston sijoitusstrategia keskittyy hankekehitysvaiheen rahoittamiseen, mikä poikkeaa sijoittajille markkinoilla pääsääntöisesti tarjotusta mallista, jossa fokus on energialaitosten rakentamisessa ja myymisessä sekä sähkön myyntitulon tavoittelussa.

Hankekehityksen aikana toteutetaan tarvittavat lupaprosessit, joiden perusteella aurinko- tai tuulivoimala voidaan rakentaa. Edellytyksiä laitoksen toteuttamiseen ovat esimerkiksi maankäyttöoikeus, sähköliittymä ja rakennuslupa. Lisäksi aina toteutetaan luontolähtökohtien arviointi ympäristöluvan muodossa sekä historialöydöksiä suojelevat maaperätutkimukset.

– Kokemuksemme mukaan hankekehitysvaiheen sijoituksilla on keskimäärin yli 10 % tuotto-odotus hajautetulla hankeportfoliolla, kun rakennus- ja operointivaiheiden sijoituksissa päästään tyypillisesti 5–8 %:n tuottoihin. Hankevaiheen sijoituksien aikajänne on vain 2–3 vuotta. Rahastolle tämä sallii nopeamman pääoman kierron kuin rakennus- ja operointivaiheissa, mikä mahdollistaa paremman sijoitustuoton asiakkaillemme, Korkian varainhoidosta vastaava johtaja Jussi Lilja avaa.

– Tämän yhtälön myötä rahastomme tuo markkinoille täysin uudenlaisen ja erittäin houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon. Hankekehitys on myös ympäristövaikuttavuuden kannalta merkittävää toimintaa, sillä yhdellä sijoitetulla eurolla syntyy noin kaksikymmentä kertaa enemmän sähköntuotantokapasiteettia kuin sijoittamalla rakennusvaiheeseen tai jo valmiiksi rakennettuihin laitoksiin. Jos tavoitteena on vastata ilmastoystävällisen sähköntuotantokapasiteetin tarjontakapeikkoon, on hankekehitys oikea paikka sijoittaa, Korkian uusiutuvan energian liiketoiminnasta vastaava johtaja Mikko Kantero toteaa.

– Tulemme myös sijoittamaan merkittävästi suomalaiseen tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitykseen, Kantero jatkaa.

Rahaston minimisijoitus yksityissijoittajilta on 50 000 euroa ja ammattimaisilta sijoittajilta 100 000 euroa. Kulmasijoittajana toimii Arvo Sijoitusosuuskunta.

Vankka hankevirta ja kokenut uusiutuvan energian sijoittaja

Korkia on uusiutuvan energian asiantuntija, jolla on oma, yli 20 hengen energiatiimi ja vuosien kokemus onnistuneista energiasijoituksista.

Yhtiö sijoittaa ensisijaisesti Pohjoismaihin ja Eurooppaan, mutta myös muille markkinoille, kuten Latinalaiseen Amerikkaan. Sijoituskohteen valinnassa kriteereinä ovat muun muassa kehittynyt markkina ja vahva poliittinen tuki uusiutuviin energialähteisiin, houkuttelevat tuotot, suotuisat rahoitusmarkkinat, kokenut paikallinen kokonaisvaltaisten laitostoimittajien (EPC) markkina ja yksinoikeus hankekehitystiimien hankevirtaan.

Korkialla on vahva, yhteensä yli neljän gigawatin hankevirta. Suomessa on varmistettu tuulivoimahankkeiden osalta yli 600 MW hankevirta, joista lupaprosessissa on 100 MW ja aktiivisessa hankekehityksessä 435 MW. Iso-Britanniassa aurinkoenergiassa on varmistettu yli 3,5 GW hankevirta, joista 264 MW on lupaprosessissa ja 963 MW on aktiivisessa hankekehityksessä. Uusien markkinoiden osalta tällä hetkellä tutkitaan Suomen aurinkoenergiamarkkinaa ja Ruotsin aurinko- ja tuulimarkkinoita, joissa ensimmäiset hankekehityksen yhteistyöneuvottelut ovat jo käynnissä.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Mikko Kantero
EVP Sustainable Energy, Korkia
Puh: +358 50 2247, e-mail: mikko.kantero@korkia.fi

 

 

 

Jätä yhteystietosi alle, mikäli haluat kuulla uudesta rahastostamme ensimmäisten joukossa!

[contact-form-7 id=”12395″ title=”Yhteydenotto: Tonttirahasto-uutinen_copy”]

 

 

Korkia on suomalainen kestävään kehitykseen erikoistunut sijoitus- ja asiantuntijayhtiö. Tarjoamme kansainvälisesti sijoittaja-, yritys- ja instituutioasiakkaillemme vaihtoehtoisia sijoituskohteita, varainhoitoa sekä liikkeenjohdon konsultointia. Tiimimme koostuu yli 50 asiantuntijasta ja pääkonttorimme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Onnistumistamme kestävän kasvun eteen mittaamme tekoina.

 

Kestävän kehityksen ja kasvun väliltä ei tarvitse valita. Me yhdistämme ne.

[1] Renewables Were The World’s Cheapest Energy Source in 2020 | World Economic Forum (weforum.org)