Asiakastieto ja rekisteriseloste

Sijoittajille suunnatut tiedot

1. Korkia Oy

Korkia-konserni on kansainvälisesti toimiva uusiutuvan energian hankekehitykseen keskittyvä asiantuntija ja sijoittaja. Emoyhtiö Korkia Oy:n tytäryhtiöitä ovat Korkia Capital Oy, jolla on toimilupa toimia vaihtoehtorahaston hoitajana sekä Korkia Asset Management, jolla on sijoituspalvelutoimilupa.

1.1. Politiikat

Code of Conduct
Supplier Code of Conduct
Anti-corruption and Anti-bribery Policy
Palkitsemisen yleiset periaatteet
S&P Second Party Opinion (SPO)
Sustainability and Responsible Investment Policy

2. Korkia Asset Management Oy

Korkia Asset Management Oy on riippumaton sijoituspalveluja tarjoava yritys, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa sijoituspalveluyrityksen toimintaan. Yhtiön hallitus on tehnyt 25.10.2023 päätöksen luopua sijoituspalveluliiketoiminnasta ja siitä, että yhtiö hakee Finanssivalvonnalta sijoituspalvelutoimiluvan peruuttamista sekä edelleen siitä, että yhtiö käynnistää näitä koskevat toteuttamistoimenpiteet.

Lisätietoa sijoituspalvelutoimiluvasta luopumisesta

2.1. Tiedot palveluntarjoajasta

Keskeisiä tietoja sijoittajalle
Tietosuoja ja evästeet

2.2. Arvopaperimarkkinalain mukaiset perustietoasiakirjat

Ei perustietoasiakirjoja.

2.3. Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen

Viisi käytetyintä välittäjää (Best Execution RTS 28 -raportit)

Nämä raportit tarjoavat tietoja siitä, miten ja Korkia Asset Management Oy:n sijoituspalveluasiakkaiden toimeksiantoja on toteutettu. Korkia julkaisee vuosittain raportin viidestä kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja välittäjästä kaikkien toteutettujen asiakastoimeksiantojen osalta.

Korkian toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden toteutumisraportti
Korkian käytetyimmät välittäjät 2020
Korkian käytetyimmät välittäjät 2019

2.4. Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 2022 – Korkia Asset Management Oy

3. Korkia Capital Oy

3.1. Tiedot palveluntarjoajasta

Korkia Capital Oy kuuluu Korkia-konserniin ja on Korkia Oy:n tytäryhtiö.

Korkia Capital Oy on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) jäsen ja yhtiö on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja ohjeistusta.

Korkia Capital Oy on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita allekirjoittamalla Principles for Responsible Investment  (PRI) –periaatteet.

3.2. AIFM-valvonnan alainen toiminta

Korkia Capital Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana. Toimiluvan nojalla Korkia Capital Oy voi hoitaa vaihtoehtorahastoja, joiden sijoitustoiminnassa noudatetaan pääomasijoitus- ja kiinteistöstrategiaa. Korkia Capital Oy on toimiluvallisena Finanssivalvonnan valvottava.

Tiedot toimiluvasta ja hallinnoitavista vaihtoehtorahastoista löytyvät Finanssivalvonnan sivuilta: https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/valvottavaluettelo/.

3.3. Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävän sijoittamisen periaatteet
Haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi
Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 2022 – Korkia Capital Oy

3.4. Yhtiön hallinnoimat vaihtoehtorahastot

Korkia Aurinkoenergiarahasto Ky

Korkia Uusiutuva Energia Ky

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Korkia Renewables & Energy Infrastructure Ky

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen