Korkia tuo markkinoille uuden vaihtoehtorahaston – rahasto sijoittaa laajalla hajautuksella uusiutuvan energian hankekehitykseen

Korkia jatkaa kasvuaan globaalina uusiutuvan energian sijoittajana ja tuo markkinoille uuden ammattimaisille ja edistyneille varakkaille sijoittajille suunnatun vaihtoehtorahaston.

Korkia Renewables & Energy Infrastructure Ky –rahasto tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittaa uusiutuvan energian hankekehitykseen. Globaalien energiamarkkinoiden murros sekä vihreä siirtymä vauhdittavat tulevina vuosina massiivisesti uusiutuvan energian investointeja ja rakentamista.

Korkia jatkaa kasvuaan globaalina uusiutuvan energian sijoittajana ja tuo markkinoille uuden ammattimaisille ja edistyneille varakkaille sijoittajille suunnatun vaihtoehtorahaston. Korkia on toiminut uusiutuvan energian sijoitusten parissa jo vuodesta 2017 ja Korkia Renewables & Energy Infrastructure Ky –rahasto on järjestyksessään kuudes Korkian uusiutuvan energian sijoitusinstrumentti.

Uuden rahaston sijoitusmahdollisuuksia ja tuottopotentiaalia tukevat vihreän siirtymän megatrendi ja uusiutuvan energian rakennusvalmiiden hankkeiden puute. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että uusiutuvaan energiaan, sen varastointiin ja sähköverkkoihin investoidaan yli 1000 miljardia dollaria vuonna 2023. Akkuvarastojen maailmanlaajuinen kapasiteetti nousee vuoden 2022 viidestä gigawatista peräti 42 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä ja edelleen yli tuplaantuu siitä vuoteen 2050 mennessä, arvioi Aurora Energy Research.

”Vahvuuksiamme ovat erityisesti kansainvälisyys ja vankka asiaosaaminen. Globaali hankeportfoliomme mahdollistaa rahaston laajan maantieteellisen ja myös teknologisen hajauttamisen. Tiimillämme on merkittävää kokemusta energiatoimialasta, hankekehityksestä ja rahoituksesta”, kertoo Korkian varainhankinnasta ja asiakkuuksista vastaava Jussi Lilja.

Korkian uuden vaihtoehtorahaston keskiössä on teollisen kokoluokan aurinko- ja tuulivoiman hankekehitys. Muita sijoituskohteita ovat erityisesti akkuvarastointi-, aurinkoenergia maataloudessa (agri-PV) sekä tulevaisuudessa vetyhankkeet. Rahasto voi tehdä sijoituksia Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan sekä Pohjois-Amerikkaan.

”Energian varastoinnin merkitys on kasvanut uusiutuvan energian hankekehityksessä. Energialaitoksien yhteyteen on mielekästä – ja jopa edellytys joissain maissa – toteuttaa akkuvarastot. Tulevaisuudessa myös vetyhankkeet kaupallistuvat voimakkaammin. Aurinkovoimalaitosten yhdistäminen maatalousmaan yhteyteen voi puolestaan pienentää vesikatoa sekä luoda suotuisamman kasvuympäristön hyötykasveille, kuten viljalle”, sanoo rahaston salkunhoitaja Toni Perätalo.

Rahaston hoitajana toimii Korkia Capital Oy, joka on suomalainen Finanssivalvonnan valvoma toimiluvallinen vaihtoehtorahastonhoitaja. Rahaston sijoitusaika on 5+2 vuotta ja se soveltuu ammattimaisille sijoittajille sekä edistyneille varakkaille yksityissijoittajille.

Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen SFDR artikla 8:n mukainen rahasto. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Korkian edellinen Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahasto on menestyksekkäästi sulkeutunut syyskuun 2023 lopussa noin 70 miljoonan euron kokoisena.

Rahoitusvälineiden hankintaan liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Lisätietoja:
Jussi Lilja
Executive Vice President
Fundraising and Client Relations
+358 50 376 0653
jussi.lilja@korkia.fi

Toni Perätalo
Portfolio Manager
Korkia Renewables & Energy infrastructure Ky
+358 45 1111 011
toni.peratalo@korkia.fi