Laajennamme Kreikkaan: uudet aurinkovoimahankkeet vauhdittavat maan vihreää siirtymää

Hankkeiden myötä Manner-Kreikkaan ja Kreetan saarelle suunnitellaan useita aurinkopuistoja, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä yli gigawatin. Aurinkopuistojen yhteyteen suunnitellaan myös energiavarastoja, jotka auttavat muun muassa sähköjärjestelmän tasapainottamisessa. Kreikan Thessalian alueelle ja Kreetan saarelle suunnitellaan uusia aurinkovoimahankkeita. Alueiden nykyisiin aurinkopuistoihin verrattuna uudet hankkeet ovat suuria. Tavoitteena on, että hankkeet ovat rakennusvaiheessa vuodesta 2024 alkaen. Korkian kumppaneita ovat […]

Hankkeiden myötä Manner-Kreikkaan ja Kreetan saarelle suunnitellaan useita aurinkopuistoja, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä yli gigawatin. Aurinkopuistojen yhteyteen suunnitellaan myös energiavarastoja, jotka auttavat muun muassa sähköjärjestelmän tasapainottamisessa.

Kreikan Thessalian alueelle ja Kreetan saarelle suunnitellaan uusia aurinkovoimahankkeita. Alueiden nykyisiin aurinkopuistoihin verrattuna uudet hankkeet ovat suuria. Tavoitteena on, että hankkeet ovat rakennusvaiheessa vuodesta 2024 alkaen. Korkian kumppaneita ovat GH Energy Thessaliassa ja AA Sunshine Kreetalla.

– On upeaa päästä mukaan vauhdittamaan Kreikan vihreää siirtymää yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kreetan hankkeessa meillä on luotettava kumppani, joka tuntee käytännössä kaikki saaren maanomistajat. Paikalliset kumppanit ovat meille tärkeitä, sillä he ovat syvällä kohdemarkkinassa ja pystyvät toimimaan alueella tehokkaasti, kertoo Korkian Mikko Kantero.

Merikaapelit tekevät Kreetasta aurinkosähkön keskittymän, josta Manner-Kreikkaan saadaan uusiutuvaa energiaa

Kreetan saaren ja Manner-Kreikan välille vedetään myös kaksi merenalaista kaapelia. Ensimmäinen kaapeli on jo kytketty käyttöön ja toinen on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Sähköverkon vahvistaminen on hankkeissa avainasemassa.

Kreeta on aurinkosäteilyltään yksi Euroopan parhaita paikkoja aurinkosähkön tuottamiseen. Tavoitteena on, että merikaapelin myötä Kreetasta tulee aurinkosähkön keskittymä, jolla Manner-Kreikkaan viedään ilmastoystävällistä sähköä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä tulevasta yhteistyöstä Korkian kanssa. On kiistaton tosiasia, että meidän on löydettävä vaihtoehtoja kaasulle ja muille fossiilisille polttoaineille. Meillä AA Sunshinella on laaja tietämys uusiutuvan energian kehittämisestä ja ymmärrys Kreetan paikallisista olosuhteista, Manos Androulakis AA Sunshinesta kertoo.

Hankkeet tukevat Kreikan tavoitetta tuottaa yli puolet sähköstä uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 mennessä

Kreikka on siirtymässä fossiilisten tuotantomuotojen, eli kivihiilen ja kaasun, käytöstä uusiutuvan energian tuotantoon. Ilmaston ja maantieteensä ansiosta maassa voidaan hyödyntää uusiutuvia energialähteitä merkittävästi nykyistä enemmän. Myös EU tukee uusiutuvan energian investointeja Kreikassa, sillä maalla on toistaiseksi hyvin vähän kokemusta laajojen ja pitkän aikavälin energiastrategioiden kehittämisestä.

Maan tavoitteena on tuottaa yli puolet sähköstä uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 mennessä. Koska uusiutuvan energian tuotanto vaihtelee sään mukaan, uusiin hankkeisiin suunnitellaan myös energiavarastoja, jotka auttavat sähköjärjestelmän tasapainottamisessa ja uusiutuvan energian lisäämisessä.

– Olemme kehittäneet aurinkoenergiahankkeita viimeisen viimeiset kuusi vuotta. Thessalia tunnetaan Kreikan sähkönsiirron keskuksena, jossa on sopivia maa-alueita aurinkohankkeille. Kasvupotentiaalia on paljon, ja näemme suurta arvoa aurinkoprojektien yhdistämisessä energian varastointiin. Odotamme innolla yhteistyötä Korkian kanssa, George Haloulis GH Energystä kommentoi hanketta.

Hankekehitys rahoitetaan Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahaston pääomien avulla. Rahasto on kerännyt suomalaisilta sijoittajilta 54 miljoonaa euroa (24.11. mennessä) uusien tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeiden kehittämiseen. Lisätietoa rahastosta: www.korkia.fi/uusiutuva-energia-rahasto 

 

Lisätietoja:

Mikko Kantero
Executive Vice President, Renewable Energy
Korkia
+358 50 2247
mikko.kantero@korkia.fi