Laajoja teollisuushankkeita ja yhä enemmän aurinkopaneeleja kotien katoilla – Diego ja Rodrigo kertovat Chilen energiamarkkinoista

Elokuun lopulla Korkian kansainvälisissä toimipisteissä työskentelevät työntekijät vierailivat Helsingin pääkonttorillamme. Osa heistä oli ensimmäistä kertaa Suomessa. Pitkien välimatkojen vuoksi on harvinaista saada koko henkilöstöä koolle, joten tilaisuudesta otettiin kaikki irti. Chileläiset projekti-insinöörit Diego Leyton ja Rodrigo Orellana olivat Suomessa ollessaan erityisen kiireisiä, koska heitä haastateltiin Tekniikka & Talouden aurinkoenergiaa käsittelevää artikkelia varten.  Haastattelun jälkeen jatkoimme […]

Elokuun lopulla Korkian kansainvälisissä toimipisteissä työskentelevät työntekijät vierailivat Helsingin pääkonttorillamme. Osa heistä oli ensimmäistä kertaa Suomessa. Pitkien välimatkojen vuoksi on harvinaista saada koko henkilöstöä koolle, joten tilaisuudesta otettiin kaikki irti. Chileläiset projekti-insinöörit Diego Leyton ja Rodrigo Orellana olivat Suomessa ollessaan erityisen kiireisiä, koska heitä haastateltiin Tekniikka & Talouden aurinkoenergiaa käsittelevää artikkelia varten.  Haastattelun jälkeen jatkoimme Diegon ja Rodrigon kanssa mielenkiintoista keskustelua Chilen uusiutuvan energian markkinoista.

 

Millaiselta uusiutuvan energian näkymät näyttävät Chilessä?

”Viime vuosina Chilessä on otettu merkittäviä askeleita vihreään energiaan siirtymisessä. Siirtymä uusiutuvaan energiaan näkyy koko yhteiskunnassa: laajoja teollisuushankkeita ja yhä enemmän aurinkopaneeleja chileläisten kotien katoilla. Vuoden 2015 energialinjausten mukainen tavoite, että 25 % Chilen energiamatriisista on uusiutuvaa energiaa vuoteen 2025 mennessä, on jo ylitetty. Oletettavaa onkin, että uusiutuva energia kattaa 60 % energiamatriisista vuoteen 2035 ja 70 % vuoteen 2050 mennessä, ja saavuttaa näin Chilen energiamatriisin hiilestä irtautumistavoitteen. Väittäisimme kuitenkin, että nämä ennusteet voisivat olla vieläkin optimistisempia, jos huomiota kiinnitettäisiin myös energiatehokkuuden parannuksiin.”

Millainen prosessi aurinkovoimalan rakentaminen Chilessä on?

”Aurinkovoimalahankkeessa on kolme vaihetta: hankekehitys, rakentaminen ja operointi. Jotta aurinkovoimalahanke menestyisi ja vastaisi sijoittajien odotuksia, kaikkien vaiheiden tulee olla mahdollisimman koordinoituja. Hankekehitysvaiheen on oltava mahdollisimman tehokas ja hankekehittäjän tulisi osata ennakoida mahdolliset vaikeudet tai viivästykset, joihin voi sisältyä riskejä sijoittajalle.”

”Kokemuksesta tiedämme, että kun voimalan rakentaja on mukana jo hankekehityksen viimeisessä vaiheessa ja viestintäyhteys hankekehittäjän ja rakentajan välille avataan ajoissa, käy rakennusvaiheen aloitus tehokkaammin. Vastaavasti, kun voimalaa hallinnoivat yritykset ovat mukana projektissa jo rakennusvaiheen lopulla, operointiin liittyvät prosessit sujuvoituvat. Näin voimalasta saadaan heti sen ensimmäisinä toimintavuosina mahdollisimman paljon irti.”

Entä, millaisia vastoinkäymisiä prosessiin tyypillisesti liittyy?

”Chilen aurinkovoimahankkeiden suurimmat vastoinkäymiset ilmenevät yleensä hankekehitysvaiheessa. On tärkeätä työskennellä läheisessä yhteistyössä esim. paikallisten ympäristö- ja maankäyttöviranomaisten kanssa. Ilman paikallistuntemusta ja verkostoja hanketta on vaikea saada etenemään tehokkaasti. Esimerkiksi lupamenettelyaikojen ennakointi voi olla vaikeaa, koska viranomaisten paikalliset kriteerit ovat erittäin tarkoin määrättyjä ja vaihtelevat paljon. Niinpä hankekehittäjän sääntelyn tuntemus ja tekninen asiantuntemus ovat olennaisen tärkeitä minkä tahansa hankkeen onnistumiselle.”

Mitä Chile voisi opettaa Euroopan valtioille aurinkoenergiasta?

”Chile on onnistunut houkuttelemaan ulkomaisia sijoittajia ja muokkaamaan sääntelykehystään ennakoivasti uusiutuvan energian hankkeiden ehtoja suosivaksi. Hieno esimerkki tästä ovat vuonna 2015 nimellä Energia 2050 käynnistetyt pitkän aikavälin energialinjaukset, jotka parantavat sijoittajien uskoa uusiin teknologioihin ja tekevät uusista teknologioista varmemman sijoituskohteen. Uskomme, että Chilen proaktiivisuudelle ja joustavuudelle energiainvestoinneissa tulisi antaa tunnustusta.”

Mikä on mielestäsi Korkian valtti Chilen markkinoilla?

”Keskeinen etumme Chilen markkinoilla on taitava riskinottostrategiamme, jota tukee aina tekninen asiantuntemuksemme ja sääntelyn tuntemuksemme sekä perusteellinen markkinoiden tuntemus. Korkia tarjoaa uudenlaisen sijoitusmuodon, joka hankekehitysvaiheen fokuksen myötä eroaa siitä, mitä alalla on aiemmin tehty. Viimeisenä nostaisimme esille Korkian vankan kokemuksen alalta. Vahva näyttömme aurinkoenergian alalta puhuu puolestaan ja tekee meistä ihanteellisen kumppanin myös Chilen uusiutuvan energian markkinoilla.”

 

Diego Leyton on Korkian projekti-insinööri, joka inspiroituu muuttuvaan energiamatriisiin liittyvistä uusista haasteista. Vapaa-ajalla Diego on suuri musiikin ystävä. Lisäksi hän harrastaa aktiivisesti joogaa.

Rodrigo Orellana aloitti projekti-insinöörinä Korkian Chilen toimipisteessä tammikuussa 2022. Energiamarkkinat ovat pitkään kiinnostaneet Rodrigoa ja hän pitääkin työtään kutsumusammattina. Rodrigo viettää vapaa-aikansa mieluiten perheensä kanssa tai komediasarjoja katsellen.