Massiivisia uusiutuvan energian investointeja tarvitaan vielä vuosikymmeniä – kaikkien aikojen kasvu vasta edessä

Vuonna 2023 uusiutuvan energian kapasiteettiin investoitiin 50 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulemme näkemään kaikkien aikojen kasvun seuraavan viiden vuoden aikana.

Vuonna 2023 uusiutuvan energian kapasiteettiin investoitiin 50 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulemme näkemään kaikkien aikojen kasvun seuraavan viiden vuoden aikana 1

Mihin kaikki uusi(utuva) sähköenergia oikein kulutetaan? Kaikki energia ei mene suinkaan ensimmäisenä mieleen tuleviin sähköautoihin, vaan suuret energian kuluttajat, kuten lämpöenergiatuotanto ja teollisuus, sähköistyvät. Tilastokeskuksen mukaan teollisuus ja rakennusten lämmitys edustavat 70–75 % energian loppukäytöstä Suomessa ja liikenne on sitten hyvänä kolmosena.

Hienoja käytännön esimerkkejä lämpöenergiatuotannon sähköistymisestä on jo, kuten Vantaan Energian 4.4.2024 julkaisema maailman suurimman lämmön kausivaraston investointi 2. Varannoksi nimetty lämmön kausivarasto toteutetaan louhimalla valtava vesisäiliö syvälle peruskallioon, jonne rakennetaan kaksi 60 MW sähkökattilaa. Varastossa oleva vesi lämmitetään sähkökattiloissa jopa 140-asteiseksi, jolloin se kykenee varastoimaan 90 GWh lämpöenergiaa. Energiamäärä vastaa suomalaisen keskikokoisen kaupungin koko vuoden lämmöntarvetta tai 1,3 miljoonan sähköauton akkua. Kuumaa vettä voidaan purkaa mm. pakkasilla kaukolämpöverkkoon ilman fossiilipolttoaineita.

Uusiutuvan energian megatrendiin voi sijoittaa vielä pitkään

Suomessa energiajärjestelmä on oikealla polulla ja maastamme tulee todennäköisesti pysyvästi sähkön nettoviejä uusiutuvan energian, niin tuuli- kuin aurinkovoiman, lisääntyessä. Moni ei tiedosta, miten paljon myös aurinkovoima kasvaa Suomessa. Jos kaikki Suomeen tehdyt aurinkoenergialaitosten suunnitelmat toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa jopa 120:een kappaleeseen ja tuotantokapasiteetti yli 9,5 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä 3. Aurinkosähkön tuotannon tuleva mittakaava on helpompi ymmärtää, kun toteaa, kun toteaa, että sähkön kulutus tyydytetään Suomessa tätä kirjoittaessani noin 9-10 gigawatin teholla. Aurinkosähkö on totta, Suomessakin.

Suomalaisesta sähköstä noin 95 % on jo puhdasta ja lämmöstäkin noin 70 %, mutta maailmalla on vielä paljon tehtävää. Jotta pääsemme nollapäästötavoitteisiimme vuoden 2030 välietapissa, ei-bioenergiaan perustuvien uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko-, vesi-, ja tuulivoiman sekä geotermisen voiman, tulee nostaa osuutensa nykyisestä 5 % energiatuotannon osuudesta aina 17 prosenttiin. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan uusiutuvan energian käytön tulisi kasvaa keskimäärin 13 % vuodessa 2023–2030, lähes kaksi kertaa sen mitä viimeisen viiden vuoden aikana 4.

Hajautus – sijoittamisen ilmainen lounas

Sijoittamisen ainoa ilmainen lounas on hajautus, sanoi Nobel-palkittu taloustieteilijä Harry Markowitz vuonna 1952. Me näemme tämän jo 70 vuotta vanhan viisauden niin, että kannattaa sijoittaa uusiutuvassa energiassakin moneen maahan ja suureen määrään hankkeita. Sijoittajillamme onkin sijoituksia jo yhdeksässä maassa ja hankevirtamme koostuu yli 120 kehitettävästä laitosprojektista.

Toimimme aina paikallisten kumppanien kanssa. Uusiutuvan energian hankekehityksessä on erittäin tärkeää tuntea paikalliset verkostot, toimintamallit ja myös puhua paikallista kieltä. Meidän tehtävämme on löytää parhaat paikalliset tiimit ja tukea heitä monipuolisesti onnistumisessa, jotta sijoittajamme saavat mahdollisimman hyvän riskikorjatun tuoton.

Massiivisia uusiutuvan energian investointeja tarvitaan vielä vuosikymmeniä korvataksemme satoja vuosia fossiiliseen energiaan pohjautunut energiatuotantomme. 

Instituutioasiakkaat ja edistyneet, varakkaat asiakkaat voivat sijoittaa Korkian kautta kansainvälisesti hajautettuun uusiutuvan energian ja sen varastoinnin hankevirtaan, joka on yhteensä jo 18 gigawattia. Korkia Renewables & Energy Infrastructure Ky -rahaston seuraava merkintäikkuna sulkeutuu 22. toukokuuta.

Sijoitustuotteiden hankintaan liittyy aina riskejä. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.


[1] IEA. Massive expansion of renewable power opens door to achieving global tripling goal set at COP28.

[2] Vantaan Energia aloittaa maailman suurimman lämmön kausivaraston ”Varannon” rakentamistyöt Vantaalla.

[3] Reilua Energiaa. Suurten aurinkovoimaloiden esiinmarssi.

[4] IEA. Energy system: Renewables.