Arianna Tejpar

Sijoitustiimin jäsenenä päätehtäviini kuuluu uusien markkinoiden tutkiminen, alullepano, taloudellinen mallinnus, yhteisyritysten hallinta ja tietoon perustuvien sijoitussuositusten tekeminen.

Sijoitustiimin jäsenenä päätehtäviini kuuluu uusien markkinoiden tutkiminen, alullepano, taloudellinen mallinnus, yhteisyritysten hallinta ja tietoon perustuvien sijoitussuositusten tekeminen.