Sijoittajan voittajatunti on alkuvaiheen hankekehityksessä

Uusiutuvaan energiaan sijoittaminen on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia. Silti se on monelle sijoitusmuotona vielä verraten tuntematon. Olenkin verrannut sitä uuden vuokratalon elinkaareen, sillä niiden vaiheet ovat hyvin samankaltaisia. Myös uusiutuvissa lähdetään liikkeelle suunnittelusta ja luvituksesta, sen jälkeen rakennetaan ja lopulta myydään sähköä sekä huolletaan laitosta. Myös kannattavuutta voi verrata. Alun suunnittelu- ja luvitusvaiheessa tehtävä […]

Uusiutuvaan energiaan sijoittaminen on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia. Silti se on monelle sijoitusmuotona vielä verraten tuntematon. Olenkin verrannut sitä uuden vuokratalon elinkaareen, sillä niiden vaiheet ovat hyvin samankaltaisia.

Myös uusiutuvissa lähdetään liikkeelle suunnittelusta ja luvituksesta, sen jälkeen rakennetaan ja lopulta myydään sähköä sekä huolletaan laitosta. Myös kannattavuutta voi verrata. Alun suunnittelu- ja luvitusvaiheessa tehtävä insinöörityö on hyvää oman pääoman tuotoltaan[1] sekä kiinteistökehitys- että energiakehitystoiminnassa. Riskit ovat myös verrannollisia. Hankekehitystä tekevillä kiinteistöalan yrityksillä ja uusiutuvan energian hankkeita kehittävillä toimijoilla pitää olla monta projektia, sillä kaikki eivät yleensä toteudu. Laadukas, jatkuva hankevirta on pitkäjänteisen kannattavan toiminnan edellytys.

On rahastoja ja sijoittajia, jotka sijoittavat kaikkiin kiinteistösijoituksen vaiheisiin ja toiset vain osaan. Sama pätee energiasijoittamiseen, mistä hyvänä esimerkkinä olemme me – Korkia. Olemme aiemmin sijoittaneet kaikkiin energiasijoittamisen vaiheisiin, mutta nyt olemme keskittyneet jo tovin alkuvaiheen hankekehitykseen sijoittamiseen. Miksi?

Suurin pullonkaula energiamurroksessa ei ole raha, vaan hyvien hankkeiden määrä

Pääomia on tarjolla enemmän kuin kohteita, mikä on johtanut siihen, että valmiista uusiutuvan energian laitoksista maksetaan paljon. Toisaalta laitoksia ostavien suursijoittajien riskinottokyky ei ole vielä noussut niin, että he lähtisivät mukaan aikaisempiin, alkuvaiheen, hankkeisiin massoina. Paikallisten olosuhteiden sekä koko energiamarkkinan ymmärrys onkin nyt arvossaan.

Olemme todenneet, että pitkä kokemuksemme alalta on parhaiten hyödynnettävissä alkuvaiheessa, yhteistyössä hankekehitysyhtiöiden kanssa. Yhteistyömallilla saamme kilpailuetua yhdistämällä paikallisen tiimin markkinaosaamisen sekä oman tiimimme kansainvälisen ymmärryksen ja verkostot. Saamme aikaan suurimman vaikutuksen – sekä taloudellisesti että ekologisen jalanjäljen kautta – sijoittamalla pääomat hankekehitykseen.

Palatakseni rakennusalaan, rakentamisen ja rakennustarvikkeiden hinnat ovat nousseet huomattavasti, mutta hyvistä tonteista vasta pähkinöitä maksetaankin. Miten toimitusketjujen haasteet ja valtava kysyntä ovat sitten vaikuttaneet energiahankkeisiin? Rakennusvaiheen kustannukset, joissa Korkia ja sen sijoittajat eivät ole enää mukana, ovat nousseet 20–30 % ja valmiiden laitosten hinnat ovat ennätyskorkeita. Tilanne näyttää kuitenkin hankevaiheeseen sijoittavan toimijan osalta herkulliselta, sillä arvioimme rakennusvalmiiden hankkeiden hintojen nousseen yli 50 % viime vuoden aikana[2].

Sijoittajillemme löytyy otollisia ja tuottoisia projekteja runsain mitoin.

Voit sijoittaa hankekehitysvaiheeseen sijoittamalla Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahastoon. Rahasto on auki sijoituksille ja siinä on jo yli 43 miljoonaa euroa pääomasitoumuksia (21.9.2022). Lisätietoa rahastosta löytyy sivulta https://www.korkia.fi/uusiutuva-energia-rahasto/.

Haluatko syventyä aiheeseen lisää? Jussi Lilja ja Otto Pöyry vierailivat #neuvottelija-podcastissä keskustelemassa uusiutuvaan energiaan sijoittamisesta! Kuuntele tai katso jakso täältä.

 

Lähteet:

[1] Kannattavimmat insinööritoimistot Suomessa | Tekniikka&Talous (tekniikkatalous.fi)

[2] Korkian markkinatutkimus 16.9.2022