Auringosta energiaa -koalitio on valmis investoimaan yli 10 miljardia euroa aurinkovoiman kehitykseen Suomessa

Korkia on yhdessä muiden Suomessa toimivien teollisen aurinkovoiman kehittäjien kanssa muodostanut Auringosta energiaa -koalition edistämään teollisen aurinkovoiman kehitystä Suomessa.

BlogiMartti Malmivirta​27.6.2023

Korkia on yhdessä muiden Suomessa toimivien teollisen aurinkovoiman kehittäjien kanssa muodostanut Auringosta energiaa -koalition edistämään teollisen aurinkovoiman kehitystä Suomessa. Sen tarkoituksena on lisätä faktapohjaista tietoutta alasta ja nostaa esiin aurinkovoimakehitykseen liittyviä pullonkauloja ja mahdollisuuksia.

Tarve koalition synnyttämiselle oli ilmeinen, koska uusiutuvan energian kiinnostuksesta ja menestyksestä huolimatta Suomessa on puhuttu hyvin vähän aurinkovoimasta. Poliitikkojen ja virkamiesten haastatteluissa tuulienergia oli jatkuvasti ja ansaitusti esillä, mutta aurinkoon liittyviä mahdollisuuksia ei tuotu esiin. Samaan aikaan lukuisat teollisen aurinkovoiman (mittaluokaltaan 30 hehtaaria suuremmat aurinkopuistot) hankkeet ovat lähdössä liikkeelle ja niiden toteuttaminen vaatii eri viranomaisilta ja yhteistyötahoilta hyvää ymmärrystä tämän mittaluokan hankkeiden luonteesta ja vaatimuksista. Koalitio muodostettiin paikkamaan näitä aukkoja.

Koalitiossa mukana olevat yhtiöt ovat halukkaita kehittämään Suomen aurinkoenergia-alaa ja valmiita investoimaan yhteensä yli 10 miljardia euroa uuteen aurinkoenergiaan Suomessa lähivuosien aikana. Aurinkovoimahankkeet tuovat alueilleen taloudellista toimeliaisuutta ja elinvoimaa. Alueen maanomistajille ne tuovat maanvuokratuloja sekä kunnille ja niiden asukkaille kiinteistöverotuloja. Aurinkovoima pienentää kuntien hiilijalanjälkeä ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

”Tarve koalition synnyttämiselle oli ilmeinen, koska uusiutuvan energian kiinnostuksesta ja menestyksestä huolimatta Suomessa on puhuttu hyvin vähän aurinkovoimasta.”

Koalitio on tavannut talven ja kevään aikana useita viranomaistahoja, etujärjestöjä, poliitikkoja ja muita sidosryhmiä. Poikkeuksetta aurinkovoimaan on suhtauduttu näissä tapaamisissa hyvin myönteisesti ja olemme päässeet eteenpäin useiden alan kannalta keskeisten kysymysten kanssa. Monilla viranomaisilla ja sidosryhmillä on ollut vireillä erilaisia teollisen aurinkovoiman kehittämiseen liittyviä hankkeita – toimintamalleja, laskentamalleja, viranomaismenettelyitä – joihin olemme päässeet tuomaan faktapohjaista tietoa alasta ja tarjoutumaan keskustelukumppaneiksi jatkotyöstössä.

Auringosta energiaa -koalitio on jo toimintansa alkuaikana osoittanut yhteistyön mahdollisuudet aurinkoenergiatoimialalle ja Suomelle tärkeiden asioiden edistämisessä.  Tästä on hyvä jatkaa rakentamaan Suomesta puhtaan energian suurvaltaa uuden hallituksen tukena.

Auringosta energiaa -koalitio ja Korkia ovat mukana vuoden vaikuttavimmassa tapahtumassa eli Suomi Areenassa! Korkian hallituksen sekä koalition jäsen Martti Malmivirta nähdään keskiviikkona 28.6. klo 16-16.45 tapahtuman paneelikeskustelussa, jonka aiheena on Suomen aurinkoenergiatuotannon rooli kansainvälisessä mittakaavassa. Seuraa keskustelua livenä tai katso jälkikäteen täältä!

Lisää tietoa koalitiosta löydät www.aurinkopuistot.fi

KIRJOITTAJA