Aurinkoenergia on kestävän kehityksen kriteerit täyttävä, läpinäkyvä ja hyvin ennustettavaa kassavirtaa tuottava sijoituskohde

Olen toiminut finanssialalla asiakasrajapinnassa instituutioasiakkaiden kanssa jo yli 30 vuoden ajan. Kestävän kehityksen kriteerit, hyvin ennustettava kassavirta ja läpinäkyvyys ovat viime vuosina muodostuneet yhä tärkeämmiksi sijoituskriteereiksi. Uusiutuvan energian sijoitusmuodot, ml. aurinkoenergia, täyttävät nämä kriteerit ja ne ovat sijoittajille entistä houkuttelevampi sijoituskohde korkotason pysyessä matalana vielä pitkään.   Hyvä tuotto ja vaikuttavuus tekevät aurinkoenergiasta houkuttelevan sijoituskohteen […]

Olen toiminut finanssialalla asiakasrajapinnassa instituutioasiakkaiden kanssa jo yli 30 vuoden ajan. Kestävän kehityksen kriteerit, hyvin ennustettava kassavirta ja läpinäkyvyys ovat viime vuosina muodostuneet yhä tärkeämmiksi sijoituskriteereiksi. Uusiutuvan energian sijoitusmuodot, ml. aurinkoenergia, täyttävät nämä kriteerit ja ne ovat sijoittajille entistä houkuttelevampi sijoituskohde korkotason pysyessä matalana vielä pitkään.

 

Hyvä tuotto ja vaikuttavuus tekevät aurinkoenergiasta houkuttelevan sijoituskohteen

Ennustettavan ja vakaan kassavirran lisäksi aurinkosähköllä on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa. Käytännössä ilman aurinkoenergian tuotantoa meidän olisi globaalisti erittäin vaikeaa päästä tavoiteltuihin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteisiin. Uuden aurinkoenergiakapasiteetin rakentamisvolyymin ennustetaankin kasvavan keskimäärin 34 % vuosittain seuraavan viiden vuoden aikana. * Voimakkaasti kasvavaan puhtaan energian tuotantoon houkuttelee merkittävästi alentuneet tuotantokustannukset ja sijoittajia (laitosten rahoittajia) houkuttelee toisaalta sekä vaihtoehtoinen tuotonlähde että sijoituksen vaikuttavuus.

YK määrittelee kestävän kehityksen yhteiskunnalliseksi muutokseksi, jossa turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämisen mahdollisuudet niin, ettei esimerkiksi luonnonvaroja kuluteta enemmän kuin maapallo pystyy tuottamaan. Uusiutuvan energian osalta tavoitteissa on kolme ulottuvuutta: edullinen ja puhdas energia, kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit sekä ilmastoteot.

Teknologinen kehitys ja komponenttien hinnanlasku ovat tehneet aurinkoenergiasta houkuttelevan vaihtoehtoisen tuotonlähteen. Aurinkoenergia on kannattavin uusiutuvan energian muoto, varsinkin ns. aurinkovyöhykkeellä, ja kilpailukykyinen minkä tahansa muun energiamuodon kanssa. Aurinkoenergian hiilijalanjälki, sisältäen myös valmistusprosessin, on hyvin alhainen. Aurinkoenergiaa on saatavilla koko maailman yhteenlaskettua energiantarvetta enemmän.

Pienemmän hiilijalanjäljen positiivisen impaktin voi laskea konkreettisesti. Korkian vuonna 2019 verkkoon kytketyt aurinkovoimalaitokset Espanjassa ja Chilessä (91 MW) tuottavat sähköä arviolta noin 90 000 kotitaloudelle ja vähentävät 110 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Kun Korkian tällä hetkellä hallinnoima laitoskanta ja sovittu hankevirtamme (yht. 750 MW) ovat kokonaisuudessaan tuotannossa, vähentävät ne hiilidioksidipäästöjä yhteensä jo lähes 1 000 000 tonnia vuodessa.*

 

Suomen aurinkoisin varainhoitaja ja kestävän kasvun asiantuntija

Korkiaa on tituleerattu Suomen aurinkoisimmaksi varainhoitajaksi, eikä turhaan. Olemme yksi johtavista eurooppalaisista aurinkoenergiasijoittajista. Korkian 750 megawatin portfolio aurinkoenergiasitoumuksia ja -hankkeita vertautuu koko Suomen aurinkoenergiakapasiteettiin siten, että Suomen koko aurinkoenergiakapasiteetti oli vuoden 2019 lopussa noin 198 MW (Energiavirasto).

Toimimme aurinkoenergiasijoituksissa sekä hallinnointikumppanina että sijoittajana ensisijaisesti Etelä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Osaamisemme kattaa koko arvoketjun laitosten kehittämisestä rakentamiseen ja laitosten managerointiin.

 

Korkian webinaari 9.9.2020

 

Sijoita kauttamme aurinkoenergiaan – sinne missä paistaa!

Korkia on perustanut uuden aurinkoenergiarahaston, joka sijoittaa aurinkovoimalaitoksiin pääasiassa Espanjassa ja Portugalissa. Kyseessä on toinen Korkian Iberian niemimaalle sijoittava aurinkoenergiarahasto. Rahaston tavoitteena on tuottaa sijoittajille tasaista 3–4 %:n vuosittain maksettavaa kassavirtaa ja rahaston tuottotavoite maltillisella riskitasolla on 6–8 % p.a.

Korkia Aurinkoenergiarahasto Ky:n merkintäaika on käynnissä ja ensimmäinen sulkeminen tapahtuu 31.12.2020. Rahasto on suunnattu vain ammattimaisille sijoittajille.

 

Lisätietoja

Marjo Talikka
Director, Institutional Sales
+358 50 378 4131
marjo.talikka@korkia.fi

 

Korkialla on vahva kansainvälinen aurinkoenergiaosaaminen. Vuonna 2019 solmitut sopimukset nostavat Korkian hallinnoiman aurinkoenergialaitosten kannan tulevina vuosina lähes 750 megawattiin, mikä tekee yhtiöstä Euroopan mittakaavassa merkittävän toimijan.

Yllä esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia, eikä sijoituskohteeseen liittyvää tietoa tule tulkita suoraksi tai välilliseksi sijoitussuositukseksi. Tuottoennusteen perusteella ei voi tehdä oletuksia tulevasta arvonkehityksestä.

*Laskelmat ovat Korkian omia arvioita, joiden toteutumisesta ei ole takeita.