Aurinkovoimaloiden purku ja kierrätys käy helposti

Huoli teollisen aurinkovoimalan poistamisesta sen käyttöiän päättyessä on ymmärrettävä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että suunniteltaessa teollisen mittakaavan aurinkovoimaloita otetaan niiden elinkaaren päättyminen hyvin huomioon.

BlogiPetri Haataja​Olli Malkamäki27.5.2024

Kari Terho esitti mielipidekirjoituksessaan (HS 22.5.) huolen teollisen aurinkovoimalan poistamisesta sen käyttöiän päättyessä. Huoli on ymmärrettävä, mutta on tärkeää tiedostaa, että suunniteltaessa teollisen mittakaavan aurinkovoimaloita otetaan niiden elinkaaren päättyminen hyvin huomioon.

Maankäyttösopimuksissa on ennallistamisvelvoitteet, jotka edellyttävät voimalan omistajalta alueen palauttamista luonnontilaan tai muuhun sovittuun käyttöön purkamisen jälkeen. Lisäksi sopimuksiin sisältyy purkuvakuus, joka on asetettu purkua ja ennallistamista varten.

Aurinkovoimaloiden purkaminen ja kierrätys on huomattavasti helpompaa kuin monien muiden energialaitosten. Kevyet runkorakenteet, perustus- ja paneelikomponentit on helppo poistaa ja kierrättää. Aurinkovoimaloissa käytetyt komponentit ovat hyvin pitkälti kierrätettäviä, ja niillä on arvoa myös voimalan käyttöiän päätyttyä.

Voimalan rakenteet puretaan ja kierrätetään, ja alue palautetaan luonnontilaan, metsitetään tai otetaan viljelykäyttöön tai alue voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen, joka on ympäristön ja sähköntuotannon kannalta paras ratkaisu.

Pääosin aurinkovoimalat nousevat jo ihmisen muokkaamalle maalle, kuten entisille pelloille, turvealueille ja teollisuusalueille. Niiden uusiokäyttäminen on vastuullista ja kestävää toimintaa. Lisäksi aurinkovoimaloiden sijoittaminen tuulipuistojen yhteyteen on tehokasta maankäytön kannalta.

Uusiutuvan energian tuotanto, mukaan lukien aurinkovoima, on tulevaisuuden suuntaus, jota tukee Suomen valtion asettama hiilineutraalisuustavoite. Suomi tavoittelee myös edelläkävijän asemaa kiertotaloudessa, ja aurinkovoimaloiden kierrätettävien osien arvo säilyy myös tuotannon loppumisen jälkeen.

Aurinkovoima on tärkeä osa kestävää energiantuotantoa, ja sen elinkaaren hallinta on hyvin suunniteltua ja vastuullista. Näiden tekijöiden ansiosta aurinkovoima on tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa Suomen energiapaletissa.


Kirjoitus on julkaistu alun perin Helsingin Sanomissa 26.5.2024 vastineena lukijan mielipidekirjoitukseen. Korkialla ja Semeconilla on kehityksessä merkittävä portfolio teollisen mittaluokan uusiutuvan energian hankkeita. Lue lisää yhteisistä hankkeista verkkosivuiltamme sekä Semeconin sivuilta.

KIRJOITTAJAT