Avaimet Suomen vihreään tulevaisuuteen: Vähähiilitiekartat yhteistyön ja edelläkävijyyden esimerkkinä

Suomalaisten yritysten edelläkävijyys energia- ja ilmastotyössä tarjoavat Suomelle paljon mahdollisuuksia - Puhtaan siirtymän kautta suomalaisille yrityksille avautuu mahdollisuus vähentää päästöjä, synnyttää uusia työpaikkoja, edistää palveluiden ja teollisuuden uudistumista mutta myös kohentaa taloutta ja vientiä.

BlogiAnnukka Saari27.6.2024

Suomen ilmastotavoitteet asettavat raamit sille, että maamme tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Kiristyvistä hiilidioksidipäästötavoitteista huolimatta on tärkeää löytää tasapaino kestävyyden ja kilpailukyvyn välillä.

Tehokkaat tukitoimet kuten tutkimus- kehitys- ja innovaatiorahoitus voivat auttaa teollisuutta sopeutumaan uusiin vaatimuksiin varmistaen samalla puhtaiden investointien kasvun. Tämä vaatii rinnalleen pitkäjänteistä, yli hallituskaudet ulottuvaa politiikkaa.  

Suomella on etunaan vahva ja avoin yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä, joka on kansainvälisestikin arvioiden poikkeuksellisen vahvaa. Kotimaista yhteistyöstä tiivistääksemme nykyisellä hallituskaudella päätettiin toimialakohtaisten vähähiilisyystiekarttojen päivittämisestä. Työn avulla tuodaan näkyväksi viime vuosina toiminta- ja investointiympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset, jotka ovat vaikuttaneet toimialojen polkuun matkalla kohti vähähiilisyyttä. Tiekarttojen avulla toimialoilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä alansa haasteista ja kehityksestä sekä esittää arvioita päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Suomalaisen teknologiateollisuuden tuotteiden ja palveluiden iso vientivaltti on niiden suuri hiilikädenjälki. Hiilikädenjälki auttaa ymmärtämään positiivisia ympäristövaikutuksiamme ja ohjaa yrityksiä kehittämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Erityisesti suomalaisten teknologiayritysten energiatehokkaat, uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävät ratkaisut sekä vähähiiliset materiaalit ovat merkittävässä roolissa globaalien päästöjen vähentämisessä. Yritysten rooli on siis suurempi kuin vain oma vähäpäästöistyminen. 

Suomalaisten yritysten edelläkävijyys energia- ja ilmastotyössä tarjoavat Suomelle paljon mahdollisuuksia – Puhtaan siirtymän kautta suomalaisille yrityksille avautuu mahdollisuus vähentää päästöjä, synnyttää uusia työpaikkoja, edistää palveluiden ja teollisuuden uudistumista mutta myös kohentaa taloutta ja vientiä. Suomessa toteutettavat hankkeet ovat avainasemassa sekä kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa että kansainvälisillä markkinoilla tarvittavien referenssien luomisessa. 

On tärkeää, että Suomi pysyy aktiivisena ja innovatiivisena energiasektorilla. Suomen menestys energiamurroksessa tulee perustua selkeään visioon, yhteistyöhön ja jatkuvaan innovointiin. Näillä eväillä voimme rakentaa kestävän ja hyvinvoivan tulevaisuuden – yhteistyössä.  

KIRJOITTAJA