Geopoliittinen tilanne on entisestään lisännyt sijoittajien kiinnostusta uusiutuvaan energiaan – aurinkovoimalla vahva asema suosituimpana uusiutuvan energian sijoituskohteena

Suomalaisten sijoittajien näkemys uusiutuvasta energiasta sijoituskohteena on muuttunut entistä positiivisemmaksi viimeisen vuoden aikana, kertoo Korkian toteuttama laaja sijoittajakysely. Yli puolet sijoittajista voisi todennäköisesti sijoittaa uusiutuvaan energiaan seuraavan vuoden aikana. Suurinta kiinnostusta sijoittajissa herättää aurinkoenergia. Houkuttelevimpana uusiutuvan energian sijoitusmuotona nähdään alan yksittäiset pörssiyhtiöt. Puolet sijoittajista on muuttanut näkemystään uusiutuvasta energiasta sijoituskohteena positiiviseen suuntaan viimeisen vuoden aikana, […]

Suomalaisten sijoittajien näkemys uusiutuvasta energiasta sijoituskohteena on muuttunut entistä positiivisemmaksi viimeisen vuoden aikana, kertoo Korkian toteuttama laaja sijoittajakysely. Yli puolet sijoittajista voisi todennäköisesti sijoittaa uusiutuvaan energiaan seuraavan vuoden aikana. Suurinta kiinnostusta sijoittajissa herättää aurinkoenergia. Houkuttelevimpana uusiutuvan energian sijoitusmuotona nähdään alan yksittäiset pörssiyhtiöt.

Puolet sijoittajista on muuttanut näkemystään uusiutuvasta energiasta sijoituskohteena positiiviseen suuntaan viimeisen vuoden aikana, selviää Korkian tuoreesta kyselytutkimuksesta. Yleisimmiksi syiksi positiivisemmalle näkemykselle mainitaan geopoliittisen tilanteen kiristyminen sekä energiariippuvuuden vähentäminen. 37 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo kiristyneen geopoliittisen tilanteen lisäävän uusiutuvan energian kysyntää.

Sijoittajat arvioivat myös, että poliittiset päätökset uusiutuvan energian kasvattamisesta luovat sijoituksille hyvän pitkän aikavälin tuottonäkymän. Myös syksyn aikana nähdyn merkittävän energian hinnannousun koetaan kasvattavan uusiutuvan energian sijoituspotentiaalia. Kaikista vastaajista yli 70 prosenttia näkee uusiutuvan energian sijoituspotentiaalin erittäin tai jokseenkin merkittävänä.

Kyselyyn vastanneista neljännes on jo sijoittanut uusiutuvaan energiaan. Useimmin uusiutuvaan energiaan ovat sijoittaneet yli 200 000 euron sijoitusvarallisuuden omistavat (33 %).

Aurinkovoima on suosituin sijoituskohde

Yli puolet uusiutuvaan energiaan sijoittaneista vastaajista on sijoittanut aurinkovoimaan. 60 prosenttia vastaajista kokee aurinkovoiman yhtenä kiinnostavimmista uusiutuvan energian sijoituskohteista myös tulevaisuudessa. Tuulivoimaa suosii hieman vajaa puolet vastaajista.

Kiinnostavimpina sijoitusmuotoina pidetään yksittäisiä uusiutuvan energian pörssiyhtiöitä.  Seuraavaksi kiinnostavimmat sijoitusmuodot ovat aktiiviset uusiutuvan energian sijoitusrahastot (pörssilistatut 30 % vastaajista, vaihtoehtoiset sijoituskohteet 25 % vastaajista). Suoria sijoituksia uusiutuvan energian hankkeisiin suosii 18 prosenttia vastaajista.

Uusiutuvaan energiaan aiotaan sijoittaa myös tulevaisuudessa

Noin puolet sijoittajista pitää todennäköisenä, että voisi sijoittaa uusiutuvaan energiaan seuraavan vuoden aikana. Seuraavan viiden vuoden aikana uusiutuvaan energiaan todennäköisesti kokee voivansa sijoittaa yli 60 prosenttia vastaajista. Yli 200 000 euron sijoitusvarallisuuden omistavista 73 prosenttia pitää uusiutuvan energian sijoituksia seuraavan viiden vuoden aikana todennäköisinä.

”Suomalaiset sijoittajat suhtautuvat uusiutuvaan energiaan kiinnostuneesti ja karkeasti jopa puolet kyselyymme vastanneista voisi todennäköisesti sijoittaa uusiutuvaan energiaan seuraavan vuoden aikana. Tämä on korkea luku, etenkin kun ottaa huomioon sen, että neljännes vastaajista kertoo jo tällä hetkellä sijoittaneensa uusiutuvaan energiaan. Kyselyyn vastanneet sijoittajat ovat oikeassa myös siinä, että uusiutuva energia on pitkän tähtäimen sijoitusmuoto. Energiasijoitukset sopivat erinomaisesti paitsi pitkäjänteisten instituutioiden salkkuihin, myös hyviä tuottoja hakeville edistyneille yksityissijoittajille”, varainhoidon johtaja Jussi Lilja Korkialta kertoo.

Kyselytutkimuksen löydöksistä keskustellaan sijoittaja, tietokirjailija Merja Mähkän johdolla tänään tiistaina 8.11. klo 12 LinkedIn & Instagram Live -tapahtumassa. Tilaisuutta voi seurata suorana Korkian LinkedIn Live -lähetyksenä tai Merja Mähkän Instagram Liven kautta.

 

 

Lue sijoittajakyselyn raportti kokonaisuudessaan täältä.

Tutustu uusiutuvan energian hankekehitysyhtiöihin sijoittavaan Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahastoon.

Korkian Sijoittajakysely toteutettiin lokakuussa 2022. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten sijoittajien näkemyksiä uusiutuvasta energiasta sijoituskohteena. Kyselyyn vastasi 400 suomalaista sijoittajaa. Otos kuvastaa suomalaisia yli 50 000 euron sijoitusomaisuuden omistavia sijoittajia. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa lokakuussa 2022. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Korkian toimeksiannosta Pohjoisranta BCW.

 

Lisätiedot:

Jussi Lilja, Korkian sijoittaja-asiakkuuksista ja varainhoidosta vastaava johtaja
+358 50 376 0653
jussi.lilja@korkia.fi