Keskustelu energiaan sijoittamisesta käy kuumana – huomioi nämä seikat ennen sijoituspäätöstä

Geopolitiikka kiihdyttää vihreää siirtymää uusiutuvaan energiaan. Sekä kiinnostus energiaomavaraisuuteen että sijoittajien halukkuus osallistua energiasiirtymän mahdollistamiseen, ovat nyt valtavassa kasvussa. Energiaan sijoittaminen tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuksia vaikuttaa ja saada jopa kaksinumeroista vuosituottoa. Olemme koostaneet tähän artikkeliin tärkeää tietoa teemasta sekä kuuden kohdan listan pohdittavista ja selvitettävistä asioista, kun harkitset energiasijoittamista.   Miksi energiasijoittaminen kiinnostaa? Olemme siirtymässä fossiilisesta […]

Geopolitiikka kiihdyttää vihreää siirtymää uusiutuvaan energiaan. Sekä kiinnostus energiaomavaraisuuteen että sijoittajien halukkuus osallistua energiasiirtymän mahdollistamiseen, ovat nyt valtavassa kasvussa. Energiaan sijoittaminen tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuksia vaikuttaa ja saada jopa kaksinumeroista vuosituottoa. Olemme koostaneet tähän artikkeliin tärkeää tietoa teemasta sekä kuuden kohdan listan pohdittavista ja selvitettävistä asioista, kun harkitset energiasijoittamista.

 

Miksi energiasijoittaminen kiinnostaa?

Olemme siirtymässä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan, ja tähän liittyvät investoinnit ovat valtavia. Siirtymää edistävät sekä Pariisin sopimuksen ns. net zero goal – jolla pyritään hillitsemään maapallon lämpötilan liiallinen nousu[i] – että maakohtaiset päästövähenemiin tähtäävät agendat ja toimet. Kaikesta vuoteen 2026 mennessä rakennettavasta uudesta energiakapasiteetista 95 % tulee uusiutuvasta energiasta[ii].

Sijoittaminen energiaan oli pitkään energiayhtiöiden, eläkeyhtiöiden ja suurten infrastruktuurirahastojen liiketoimintaa. Vaihtoehtoisten sijoituksien markkina on kuitenkin kehittynyt nopeasti ja energiasijoittamisen mahdollisuudet ovat nyt tarjolla yhä laajemmalle sijoittajajoukolle. Sijoitustuotteiden tarjonta ja tietoisuuden lisääntyminen ovat kasvattaneet kysyntää.

Myös vaihtoehtojen puute korkopuolella on saanut sijoittajat kiinnostuneemmiksi energiasijoituksista. Tämä johtuu siitä, että energiasijoitukset ovat olleet perusluonteeltaan samankaltaisia pitkäjänteisiä, kassavirtaan perustuvia sijoituksia. Joukkovelkakirjoissa (koroissa) on saanut vuosittaisen korvauksen yhtiöltä rahan lainaamisesta kyseisen yhtiön toimintaan. Energialaitoksia omistaessa sijoittajan jatkuva tuotto on perinteisesti perustunut sähkönmyyntituloon.

On ajankohtaista todeta, että energiapolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa. Itsenäinen, energiaresursseiltaan vahva maa voi tehdä luottavaisesti pitkäjänteistä suunnittelua omaa tulevaisuuttaan, teollisuuttaan ja kansalaisten hyvinvointia koskien. Sijoittajat haluavat enenevissä määrin olla mukana mahdollistamassa tällaisia paikallisia ja kestäviä uusiutuvan energian ratkaisuja.

 

Energiaan sijoittaminen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sijoittajalle

Sijoittaminen energiaan on nykyään monipuolisempaa kuin aiemmin, eivätkä tuottomahdollisuudet rajoitu pelkästään energialaitosten omistamiseen ja sähkönmyyntituloon. Eri vaiheeseen sijoittaminen mahdollistaa niin korkeamman tuoton tavoittelun kuin vanhan vakaan sähkönmyyntitulon tavoittelun. Sijoittaja voi siis valita hakeeko hän matalaa, esimerkiksi yli 4 % vuosituottoa sähkön myynnistä, vai selvästi kaksinumeroista, yli 10 % vuosituottoa osallistumalla energialaitosten kehittämiseen.

Pääsääntöisesti energiasijoituksissa voidaan sijoittaa 1) hankekehitysvaiheeseen, 2) rakennusvaiheeseen tai sitten 3) valmiisiin laitoksiin, jotka tuottavat jo sähköä.

Valmiiksi rakennetuista laitoksista on tällä hetkellä kova kisa sijoittajien keskuudessa ja niiden hinnat ovat korkeita. Tämä johtaa siihen, että sijoittajan tuotto-odotus on laskussa. Mitä aikaisempaan vaiheeseen sijoittaja pääsee mukaan, sitä korkeampi tuotto-odotus hänelle mahdollistuu. Myös riskit luonnollisesti nousevat. Korkein riski on siinä vaiheessa, kun Suomessa metsän reunassa vasta potkitaan käpyjä tai Espanjan aurinkoisessa rinteessä kiviä, ja todetaan, että tässä voisi olla hyvä paikka uusiutuvan energian voimalaitokselle.

Miltä kysyntä näyttää? Sijoittajan on hyvä muistaa, että tavoite on korvata valtava määrä fossiilista energiatuotantoa. Tämän lisäksi vuosina 2022-2024 sähkön kysynnän arvioidaan kasvavan globaalisti noin 2,7 % vuodessa (kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvio[iii]).

 

Mitä kannattaa huomioida, kun harkitset energiaan sijoittamista?

Sijoittamisen yksi perusohjeista on, että on tärkeää ymmärtää mihin sijoittaa. Olemme koostaneet oheen muutamia pohdittavia ja selvitettäviä asioita, kun harkitset sijoittamista.

Vinkit sijoittajalle:

  1. Älä hötkyile. Energiaan sijoittaminen on aina luonteeltaan pitkäjänteistä sijoittamista eikä sijoituksia voi, tai ainakaan ei ole järkevää, ostaa ja myydä lyhytjänteisesti.
  2. Ymmärrä energiamarkkinan perusteet. Tärkein pitkällä aikavälillä sijoittajan tuottoon vaikuttava tekijä on sähkön hinta. Keskustele palveluntarjoajan kanssa ja selvitä mikä heidän pitkän aikavälin hintanäkemyksensä ovat ja miten he sen perustelevat.
  3. Miten sijoituksessa, jota harkitset, on hallinnoitu riskejä? Aikatauluviivästykset hankkeissa ovat erityisen epätoivottuja, joten kysy miten tätä riskiä on pienennetty.
  4. Toimi vain osaavien toimijoiden kanssa. Energiasijoittaminen vaatii asiaosaamista energia-alasta ja tässä salkunhoitotiimin kokemus on erittäin tärkeää.
  5. Tarjolla on kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja ja erikoissijoitusrahastoja. Tutustu näiden eroihin likviditeetissä ja riskeissä.
  6. Kiinnitä huomioita rahaston palkkioihin. Paljonko ovat hallinnointi-, merkintä- ja lunastuspalkkio? Entä tuottosidonnainen palkkio?

 

Voit sijoittaa Korkian kautta uusiutuvaan energiaan

Olemme sijoittaneet energiaan asiakkaidemme kanssa vuodesta 2017. Tiimimme on toteuttanut yli 30 uusiutuvan energian laitosta Eurooppaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Tarjoamme sijoitusmahdollisuuksia uusiutuvaan energiaan niin varakkaille, ei-ammattimaisille sijoittajille kuin ammattimaisille sijoittajille. Sijoittajamme ovat tähän mennessä sijoittaneet neljään erilaiseen, tuottoisaan energiasijoitukseen.

Tällä hetkellä tarjolla on noin viiden vuoden sijoitus hankekehitysvaiheen yhtiöihin, jotka sijaitsevat pääsääntöisesti Euroopassa. Rahaston tuotto-odotus on yli 10 % vuodessa kaikkien kulujen jälkeen. Euroopan Unioni on maaliskuussa 2022 julkaissut REPowerEU-suunnitelman[iv], jossa se kannustaa jäsenvaltioitaan viivyttelemättä edistämään uusiutuvan energian laitosten toteuttamista muun muassa hankkeiden luvitusta helpottamalla. Voit olla mukana tässä kehityksessä kauttamme.

Tutustu tekoihimme täältä sekä uuteen uusiutuvan energian rahastoomme.

 

Jätä yhteystietosi alle, mikäli haluat kuulla lisää sijoitusmahdollisuuksista

[contact-form-7 id=”12530″ title=”Yhteydenotto: Korkia Uusiutuva Energia Ky -blogi”]

 

Lähteet:

[i] Net Zero Coalition | United Nations

[ii] Renewable electricity growth is accelerating faster than ever worldwide, supporting the emergence of the new global energy economy – News – IEA

[iii] Surging electricity demand is putting power systems under strain around the world – News – IEA

[iv] EUR-Lex , ” REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy”