Korkeiden korkojen aika jatkuu lähikuukausina

Globaalin talouskasvun heikkeneminen on keräämässä vauhtia ensi vuotta lähestyttäessä, vaikka kuluttajat Yhdysvalloissa ovat yhä voimissaan. Inflaatio on laskussa, mutta hintojen nousuvauhti on vielä liian korkea suhteessa keskuspankkien tavoitteisiin.

Globaalin talouskasvun heikkeneminen on keräämässä vauhtia ensi vuotta lähestyttäessä, vaikka kuluttajat Yhdysvalloissa ovat yhä voimissaan. Inflaatio on laskussa, mutta hintojen nousuvauhti on vielä liian korkea suhteessa keskuspankkien tavoitteisiin. Korkomarkkinoiden arvioiden mukaan keskuspankit pitävät korot nykyisillä talouskasvua kurittavilla tasoilla ensi kesän korvalle asti.  Sen jälkeen keskuspankit siirtyvät asteittain elvyttävälle koronlaskulinjalle. Yhdysvalloissa yritystulokset ovat toistaiseksi syksyn aikana pitäneet pintansa paremmin kuin Euroopassa. Ensi vuoden toiveikkaat yritystulosennusteet ovat vaaravyöhykkeellä talouskasvun hidastuessa. Globaalien osakemarkkinoiden näkymät alkavat kirkastua, kun pitkien korkojen trendi kääntyy kestävästi alaspäin.

Suhdannekuva on heikentymässä

Maailmantalous on toistaiseksi välttänyt aiemmin yleisesti odotetun taantuman Yhdysvaltojen talouden sitkeyden ansiosta. Ostopäällikkö-indeksien mukaan talouskasvu on kuitenkin heikkenemässä maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa kasvunäkymät ovat edelleen toistaiseksi paremmat kuin Euroopassa.

Yhdysvalloissa talouskasvuhuippu nähtiin kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä lähes +5 % vuositasolla. Palvelut ovat yhä kasvussa vuoden viimeisen neljänneksen alussa, mutta myös niiden kasvutrendi on hidastumassa. Työmarkkinat vetävät yhä hyvin, mutta aiempaa vaimeammin. Kotitalouksien pandemian aikaiset säästöt ovat alkaneet huveta. Käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu on keskeinen ajuri kulutuskysynnän nousulle jatkossa.

Euroalueen talous on vastaavasti jo kautta linjan hyvin lähellä supistumistilaa Saksan johdolla. Kolmannella vuosineljänneksellä euroalueen talous supistui alustavasti aavistuksen verran.

Kiinassa koronasta elpyminen on jäänyt vajaaksi yleisen luottamuspulan ja kiinteistömarkkinan sitkeiden ongelmien vuoksi. Kiinan talouskehitys on kuitenkin lievästi taas parantunut viime kuukausien aikana kulutuskysynnän tuella.

Rahoituksen kohonnut hinta sekä lisääntynyt niukkuus painavat yhä kasvua pääomavaltaisilla toimialoilla. Teollisuuden, rakentamisen ja kiinteiden investointien kasvunäkymät ovat maailmanlaajuisesti edelleen heikot. Elvytystoimia ei juurikaan ole näköpiirissä Kiinan ulkopuolella.

Globaali talous kehittyy ennusteiden mukaan tänä ja ensi vuonna alle pitkän aikavälin trendin. IMF ennustaa, että maailmantalous kasvaa +2,9 % vuonna 2024. Tämä on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +3,8 %.

Kehittyneissä talouksissa ensi vuoden BKT-kasvuksi ennakoidaan IMF:n toimesta +1,4 % ja kehittyvissä talouksissa +4,0 %. Ennusteiden mukaan reaalinen BKT kasvaa Yhdysvalloissa vuonna 2024 +1,5 %. Laitoksen euroalueelle ennustama talouskasvu ensi vuonna on niukat +1,2 %. Kiinaan ennustetaan +4,2 % talouskasvua vuonna 2024. Ensi vuoden toisella puoliskolla olisi luvassa hentoa elpymistä länsitalouksissa.

Inflaatio on laskussa

Pohjakuluttajainflaatio ilman energian ja ruuan vaikutusta on yhä koholla sekä Yhdysvalloissa (+4,1 %) että euroalueella (+4,2 %) vuositasolla. Kokonaisinflaatio on Yhdysvalloissa (+3,7 %) on laskenut, mutta on liian korkea suhteessa keskuspankin +2 % tavoitteeseen. Euroalueella kuluttajahintojen nousun hidastuminen on sen sijaan ollut yllättävänkin nopeata (+2,9 %).

IMF ennustaa, että kuluttajahinnat nousevat ensi vuonna keskimäärin +3,3 % euroalueella ja +2,8 % Yhdysvalloissa. Kulutuskysynnän hidastuminen hillitsee enenevässä määrin inflaatiopaineita. Energiamarkkinat ovat epävarmuustekijä.

Keskuspankit odottavalla kannalla

Yhdysvalloissa keskuspankki on tarkkailukannalla, sillä rahapolitiikka on jo nyt talouskasvua hidastavalla tasolla. Yhdysvaltain keskuspankin oman arvion mukaan yksi koronnosto saattaa vielä olla tarpeen inflaationvastaisessa taistelussa. Todennäköisyys koronnostolle joulukuussa on noin 20 % markkinahinnoittelun mukaan.

Korkomarkkina arvioi, että ohjauskorko on vuoden 2024 lopussa todennäköisimmin 4,25-4,75 % haarukassa eli 3-4 koronlaskua on hinnoissa. Kesäkuussa 2024 saatetaan nähdä ensimmäinen koronlasku. Keskuspankki haluaa olla riittävän varma, että inflaatio lähenee +2 % tavoitetta, ennen kuin on aika koronlaskuille.

EKP jätti korot ennalleen lokakuussa. Talouskasvu on selvästi heikentynyt. Inflaatio – ja etenkin pohjainflaatio – on kuitenkin edelleen liian korkea. On todennäköistä, että talletuskoron huippu tässä koronnostosyklissä on nykyinen 4 %. Myös euroalueella on todennäköistä, että korkotaso pysyy kiristävällä tasolla ja että korkojen lasku on ajankohtainen vasta kesän korvalla ensi vuonna.

Ensi vuoden tulosennusteiden ympärillä on kysymysmerkkejä

Kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen tuloskasvu on toistaiseksi ylittänyt odotukset Yhdysvalloissa ja tuloskasvu on edelleen positiivista. Euroopassa tulosyllätykset ovat olleet pienempiä ja tuloskasvu on selvästi pakkasella edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta energiasektorin painamana.

Yhdysvalloissa analyytikot ennustavat +10-11 % tuloskasvua ilman energiatoimialaa edellisvuodesta tulevan viiden vuosineljänneksen aikana. Kokonaiskasvun ennustetaan olevan +4-12 % neljännesvuosittain. Energiayhtiöt verottavat ennustettua kokonaiskasvua vielä ensi vuoden ensimmäinen vuosineljännes mukaan lukien.

Euroopassa tulosten ennustetaan taantuvan edellisvuodesta loppuvuonna sekä vielä ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tuloskasvu kääntyy plusmerkkiseksi edellisvuodesta ensi vuoden toiselta neljännekseltä alkaen.

Ennustettu globaali makrokehitys huomioiden yritysten tulosennusteet vaikuttavat yleisesti liian toiveikkailta ensi vuoden osalta.

Sijoitusanalyytikot ennustavat, että MSCI AC World -indeksin osakekohtainen tulos polkee paikallaan 2023 ja kasvaa +11 % vuonna 2024. Vuonna 2024 globaalia tuloskasvua vetää ennusteiden mukaan kehittyvät markkinat yhtäältä ja uuden talouden toimialat toisaalta.

Osakemarkkinoiden korjausliike syksyn aikana on pienentänyt aiempaa osakkeiden yliarvostusta. Globaalisti arvostustasot ovat linjassa viimeisen 15 vuoden keskiarvon kanssa. Yhdysvallat ja teknologiatoimialat ovat historian valossa yhä hintavia. Suhteessa pitkään korkotasoon osakearvostukset ovat edelleen kalliita.

Maailman osakemarkkinoiden laskennallinen nousupotentiaali on parantunut syksyn tervehdyttävän korjausliikkeen ansiosta. Pitkien reaalikorkojen lasku olisi tervetullutta myös osakemarkkinoiden näkökulmasta.

Osakemarkkinoilla pehmeä lokakuu

Pitkien korkojen nousu tasaantui lokakuussa. 10-vuoden valtionlainakorko nousi Yhdysvalloissa tosin edelleen noin 0,3-prosenttiyksikköä, kun taas Saksassa vastaava korko pysyi ennallaan lokakuussa. Lokakuussa euroalueen valtionlainaindeksin tuotto oli +0,4 %. Korkea-luokkaiset IG-yrityslainat tuottivat myös +0,4 %.

Lokakuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi laski -2,8 % euroissa mitattuna. Vastuullisten yritysten tuotot päihittivät noin puolella prosenttiyksiköllä yleisen osakemarkkinakehityksen. Pienyhtiöt jäivät selvästi jälkeen suuryhtiöiden kehityksestä.

Osakesektoreista vähiten laskivat informaatioteknologia (-0,8 %) ja päivittäistavarat (-1,6 %). Heikoiten kuun aikana kehittyivät kestokulutustavarat (-4,6 %) sekä teollisuus (-4,3 %).

Lokakuussa osakealueista vähiten laskivat Yhdysvallat (-2,1 %) sekä Pohjoismaat (-2,9 %). Heikoiten menestyivät Japani (-4,4 %) sekä kehittyvät markkinat (-3,7 %).