Koronnostosykli loppusuoralla

Inflaatiopaineet ovat hellittämässä, mutta verkkaisesti. Sekä Euroopan että Yhdysvaltain keskuspankit tulevat nostamaan korkoja vielä kerran heinäkuussa. Sen jälkeen koronnostot todennäköisesti päättyvät.

Inflaatiopaineet ovat hellittämässä, mutta verkkaisesti. Sekä Euroopan että Yhdysvaltain keskuspankit tulevat nostamaan korkoja vielä kerran heinäkuussa. Sen jälkeen koronnostot todennäköisesti päättyvät. Euroalueella talouskehitys on heikkenemässä. Yhdysvalloissa talous vaikuttaa toistaiseksi vastustuskykyisemmältä. Kiinan elpyminen on jäänyt vajaaksi. On todennäköistä, että maailmantalous ajautuu lievään taantumaan loppuvuoden aikana korkojen rajun nousun avittamana. Loppuvuoden yritystulosennusteet vaikuttavat optimistisilta. Osakemarkkinoille vakavampi taantuma olisi uhkatekijä.

Teollisuus on jo taantumassa

Maailmantalouden kehitys jatkuu kaksijakoisena. Teollisuus on jo globaalisti lievässä taantumassa, kun taas palvelualat ylläpitävät yleisesti edelleen vaimeata talouskasvua. Etenkin euroalueella talouskasvuyllätykset ovat kääntyneet rajusti pakkasen puolelle. Palveluiden kehitys on hidastunut selvästi ja teollisuuden hiipuminen on kerännyt vauhtia. Teollisuuden, rakentamisen ja kiinteiden investointien näkymät ovat maailmanlaajuisesti vaisut. Korkojen raju nousu sekä pankkien luottostandardien kiristyminen painavat talouskehitystä enenevässä määrin. Etenkin tyypillisesti merkittävällä velkarahalla pyörivät rakentaminen ja kiinteistömarkkinat ovat paineessa. Samalla vaikuttaa siltä, että Kiinan elpyminen koronarajoitusten purkamisen jälkeen ei ole ollut niin rivakkaa kuin optimistisimmat ennustajat olivat odottaneet. Kiinassa palvelujen elpyminen on epäyhtenäistä. Myös maan kiinteistösektori on yhä ongelmissa. Keskuspankki on aloittanut rahapolitiikan löysäämisen.

OECD:n uusimpien talousennusteiden mukaan talouskehitys tulee väliaikaisesti heikkenemään. Laitos ennustaa, että maailmantalous kasvaa reaalisesti +2,7 % tänä vuonna ja +2,9 % ensi vuonna. Kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltain talous olisi kasvamassa vain +1,0 % ja euroalueen talous +1,1 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kiinan talous olisi ennusteen mukaan sen sijaan +6,2 % kasvussa vastaavalla ajankohdalla.

Koko vuoden 2024 BKT-kasvu olisi ennusteen mukaan Yhdysvalloissa vain +0,9 % ja euroalueella +1,5 %. Kiinan kasvu hidastuu +4,6 % ensi vuonna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä 2024 talouskasvu länsimaissa olisi taas piristymässä vaimeamman alkuvuoden jälkeen.

Inflaatio hiipuu, mutta hitaasti

Inflaatio on myös hidastumassa, mutta verkkaisesti. Pohjainflaatio on yhä liian korkea yli +5 % tasolla edellisvuodesta sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. OECD:n mukaan kokonaisinflaatio olisi kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä +3,2 % Yhdysvalloissa ja +3,5 % euroalueella viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä vuosi-inflaatio on ennusteen mukaan +2,3 % Yhdysvalloissa ja +2,9 % euroalueella. Ensi vuoden lopun inflaatioennusteet ovat paremmin linjassa keskuspankkien hintavakaustavoitteiden kanssa. Yritysten hinnoitteluvoima, palvelualojen vahva kysyntätilanne sekä työvoimapula ylläpitävät toistaiseksi inflaatioriskejä länsitalouksissa.

Keskuspankkien korkohuippu lähellä

Yhdysvaltain keskuspankin oman arvion mukaan kaksi koronnostoa on vielä tarpeen inflaationvastaisessa taistelussa. Markkinat odottavat 25 korkopisteen koronnostoa 26. heinäkuuta. Keskuspankin ykköshuoli on inflaatioriskit palvelualoilla tiukkojen työmarkkinoiden vuoksi. Korkotaso tulee pysymään kiristävillä tasoilla jonkin aikaa. Keskuspankki haluaa olla riittävän varma, että inflaatio lähenee kestävästi 2 % tavoitetta.

Euroalueella ohjauskorkojen nousu jatkunee vielä heinäkuussa. Talletuskoron huippu voisi näillä näkymin olla 3,75 % (nyt 3,50 %). Myös euroalueella on todennäköistä, että korkotaso pysyy kiristävällä tasolla ja että seuraava korkojen laskusykli on ajankohtainen ensi vuoden aikana.

Määrällinen tiukentaminen jatkuu toistaiseksi sekä Yhdysvalloissa että euroalueella.

Alkavasta tuloskaudesta suuntaa

Markkinoiden katseet ovat yhä vahvasti rahapolitiikassa sekä yhtäältä sen seurannaisvaikutuksissa ja toisaalta yritysten tuloskehityksessä.

Yhdysvaltalaisyrityksille ennustetaan noin -6 % tuloskasvua edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Ilman energiasektoria tulokset polkevat paikallaan. Tuloskasvun ennustetaan olevan lievästi plussalla edellisvuodesta vuoden kolmannella neljänneksellä. Ilman energiasektoria tuloskasvuennuste on liki +7 %. Viimeisellä neljänneksellä tuloskasvun odotetaan kiihtyvän lähes +10 % vauhtiin.

Euroopassa tulosodotukset ovat selvästi vaimeammat vuoden toisella puoliskolla. Tulokset tulevat nykyennusteiden mukaan taantumaan edellisvuodesta aina ensi vuoden toiselle vuosineljännekselle asti. Ensi vuoden tulosennusteet globaalille markkinalle ovat laskeneet vajaalla prosentilla viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Sijoitusanalyytikot ennustavat, että MSCI AC World -indeksin osakekohtainen tulos polkee paikallaan vuonna 2023 ja kasvaa +11 % vuonna 2024. Vuonna 2024 globaalia tuloskasvua vetää ennusteiden mukaan kehittyvät markkinat.

Osakemarkkinoiden yleiset arvostustasot ovat historiallisesti tyypillistä korkeammat. Yhdysvallat ja teknologiatoimialat ovat historiallisesti kalliita. Maailman osakemarkkinoiden laskennallinen nousuvara on niukka loppuvuoden aikana. Tuottonäkymien pitäisi kirkastua uudelleen ensi vuonna laskevien korkojen ja uudelleen kiihtyvän tuloskasvun vanavedessä.

Osakemarkkinoilla hyvä kesäkuu

Pitkät korot nousivat aavistuksen kesäkuussa. Keskuspankkien korkokommentit kokoustensa jälkeen olivat odotettua haukkamaisempia. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakorko nousi 0,13 prosenttiyksikköä, kun taas Saksan vastaava korko nousi 0,05 prosenttiyksikköä kuukauden aikana. Euroalueen valtionlainaindeksi tuotti -0,3 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat tuottivat -0,4 % kesäkuussa.

Kesäkuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi tuotti +3,4 % euroissa mitattuna. Vastuulliset yritykset tuottivat globaalisti linjassa yleisen osakemarkkinakehityksen kanssa. Osaketyylien välillä ei ollut merkittäviä tuottoeroja.

Osakesektoreista parhaat suhteelliset tuotot kesäkuussa tarjosivat kestokulutustavarat (+7,5 %) ja teollisuus (+5,9 %). Heikoiten kuun aikana tuottivat vastaavasti kommunikaatiopalvelut (+0,5 %) sekä terveydenhuolto (+0,7 %).

Kesäkuussa osakealueista suhteellisesti parhaiten kehittyivät Yhdysvallat (+4,2 %) sekä Eurooppa (+2,4 %). Heikoiten tuottivat Pohjoismaat (+0,5 %) sekä kehittyvät markkinat (+1,5 %). Korkian sijoitusstrategiat kehittyivät kesäkuussa markkinoiden yleistä tahtia jonkin verran suotuisammin. Ylipaino Yhdysvaltain osakemarkkinoilla hyödytti ja myös Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittavat vastuulliset ETF-rahastomme kehittyivät vertailuindeksiään suotuisammin. Korkoallokaatiomme kehittyi vertailuindeksiään paremmin. Ylipaino kehittyvillä korkomarkkinoilla tuki suhteellisia tuottoja.