Laadukkaan tekemisen ja kasvun yhdistämisestä

Laadukkaan työn tekeminen pitkäjänteisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi on lähtökohtaisesti vaikeaa. Voimakkaassa kasvuvaiheessa olevan kansainvälisen yhtiön osalta se on vielä vaikeampaa. Miten Korkian kaltaisen yrityksen toiminnan laatua ja kasvua voi johtaa ja edistää?

BlogiJussi Lilja18.12.2023

Laadukkaan työn tekeminen pitkäjänteisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi on lähtökohtaisesti vaikeaa. Voimakkaassa kasvuvaiheessa olevan kansainvälisen yhtiön osalta se on vielä vaikeampaa. Miten Korkian kaltaisen yrityksen toiminnan laatua ja kasvua voi johtaa ja edistää?

Yksi Japanin suurista kansainvälisistä kasvutarinoista on lukuisten Ivy League-yliopistojen tapaustutkimusten kohde Toyota. Yhtiö on noudattanut vuosikymmeniä niin kutsuttua ”kaizen”-ajattelua toimintansa kehittämisessä. Kaizen perustuu jatkuvan kehittymisen prosessiin, jossa mm. puututaan epäkohtiin, haastetaan olemassa oleva ja pyritään jatkuvasti pieniin parannuksiin. Suoraan käännettynä ”kai” tarkoittaa muutosta ja ”zen” tarkoittaa parempaa, siis muutosta parempaan. Toimintamallien yhtenäistäminen, joka sijoitustoiminnassa näyttäytyy laadukkaana sijoitusprosessina, on tärkeä osa kaizenia.

Korkia on nojannut omassa toiminnassaan hyvin matalaan organisaatioon, joka mahdollistaa avoimen keskustelukulttuurin ja epäkohtien esille nostamisen sekä niihin puuttumisen. Virheitä saa tehdä, joskin niistä on tärkeää myös oppia sekä toimintaa korjata. Asiakkaamme ovat kiittäneet meitä kyvystämme ottaa näkemystä* – sijoitusnäkemyksen ottaminen vaatii aina sijoitusorganisaatiolta satunnaisten epäonnistumisienkin hyväksymisen.

Emme ole olleet vain tuulen vietävänä vaan olemme tuoneet erityisesti aurinkovoiman edut sijoitusasiakkaittemme tietoisuuteen. Laajensimme aikaisessa vaiheessa ulkomaille ja nykyään toimimme jo kahdeksassa maassa. Olemme haastaneet yleistä ja oivaltaneet uusia markkinamahdollisuuksia, joista asiakkaamme hyötyvät. Kriittisen ajattelun ja ehkäpä helppojen vastauksien välttämisen kautta, olemme löytäneet oman paikkamme kansainvälisenä uusiutuvan energian sijoittajana.

Kolmas henkilöstölle jalkautettu kivijalka, pyrkimys toistuviin pieniin parannuksiin, edistää koko henkilökunnan sitoutumista ja motivaatiota. Kun huomaat, että ideoistasi tulee käytänteitä ja toimintamalleja, niin koet olevasi osa yhtiön menestystä. Se luo ilmapiirin, jossa muutos nähdään mahdollisuutena ja positiivisena asiana. Tästä Korkian tapauksessa esimerkkinä pitäisin sijoittajiemme asiakasraportointia**, jossa olemme tehneet jatkuvaa kehitystä henkilöstö- ja asiakaspalautteiden perusteella. Samoin oikeiden ihmisten eli osaamisen rekrytointi on hyvä esimerkki jatkuvasta kehityksestä, joka kumuloituu viime kädessä myös asiakkaidemme hyväksi.

Ilokseni voin kertoa, että Korkia on hiljattain palkittu SFR Award-pääpalkinnolla ja Responsible Investment Award-palkinnolla Specialist-sarjassa. Vuosittain järjestettävä Scandinavian Financial Researchin tutkimus*** selvittää suomalaisten instituutiosijoittajien kokemuksia varainhoitajista ja instituutiosijoittajien tulevia suunnitelmia eri sijoitusluokissa.

Pitkäjänteinen panostuksemme energia-alan asiaosaamiseen ja kestävän sijoittamisen laatuun ja jatkuvaan kehittämiseen kantaa hedelmää. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja koko henkilöstöämme hienosta kehityksestä. Kaizen – laadukkaasti kasvaen!

Ps. Miksi kaizen nyt? Masaaki Imai, laadukkaan kehittämisen pioneeri ja kaizen-metodologian jalkauttaja Toyodan perheen kanssa, siirtyi tänä vuonna ajasta ikuisuuteen kunnioitettavassa 92 vuoden iässä.


* Ability to take a market view”, Competitive Positioning Report 2023, SFR Group

** “Reporting Services”, Competitive Positioning Report 2023, SFR Group

*** Competitive Positioning Report 2023, SFR Group

KIRJOITTAJA