Epävarmuustekijät nostamassa päätään

Toimitusvaikeudet, tarjontapuolen pullonkaulat sekä kasvavat kustannuspaineet ovat alkaneet varjostamaan muutoin valoisia talouskasvunäkymiä. Euroopassa rokotuskattavuus on parantunut ja talouden avaaminen on päässyt vauhtiin. Koronan deltamuunnoksen nopea yleistyminen uhkaa kuitenkin hidastaa rajoitusten purkutahtia. Tämän ohella inflaatiopiikin oletettu ohimenevyys on jokeri pakassa. Yhdysvaltain keskuspankki onkin antanut vahvimmat signaalinsa toistaiseksi siitä, että se voi joutua reagoimaan odotettua aikaisemmin inflaation […]

Toimitusvaikeudet, tarjontapuolen pullonkaulat sekä kasvavat kustannuspaineet ovat alkaneet varjostamaan muutoin valoisia talouskasvunäkymiä. Euroopassa rokotuskattavuus on parantunut ja talouden avaaminen on päässyt vauhtiin. Koronan deltamuunnoksen nopea yleistyminen uhkaa kuitenkin hidastaa rajoitusten purkutahtia. Tämän ohella inflaatiopiikin oletettu ohimenevyys on jokeri pakassa. Yhdysvaltain keskuspankki onkin antanut vahvimmat signaalinsa toistaiseksi siitä, että se voi joutua reagoimaan odotettua aikaisemmin inflaation kiihtymiseen. Tämä hidastanee sekä osakemarkkinoiden että suhdanneherkkien osakkeiden alkuvuoden voittokulkua.

Kasvunäkymät yhä valoisat – mutta inflaatiosta sekä deltamuunnoksesta harmaita hiuksia

Yhdysvalloissa 47 % väestöstä on jo täysin rokotettuja. Maan talouskasvu jatkuu vahvana laajalla pohjalla, joskin kaikkein kiivain vaihe alkaa olla takanapäin. Toimitusvaikeudet, erilaiset tuotannon pullonkaulat sekä osin myös työvoimapula ovat alkaneet suitsia kasvua. Yhdysvaltoihin ennustetaan vuoden toiselle neljännekselle vuositasolla noin +8 % BKT-kasvua vuoden ensimmäisen kvartaalin runsaan +6 % jälkeen.

Markit PMI-kyselyn mukaan Euroopassa teollisuus jatkaa vahvassa kasvussa ja myös palvelualoilla on vihdoin nähtävissä tuntuvaa elpymistä. Euroopassa talouksien avaaminen on jatkunut. Koronan deltamuunnos uhkaa kuitenkin hidastaa rajoitusten purkuvauhtia. Manner-Euroopassa rokotustahti on vauhdittunut viime aikoina, mutta rokotuskattavuus on yhä varsin matala anglosaksisiin maihin verrattuna. Euroalueen suurissa maissa täysin rokotettujen osuus väestöstä liikkuu 29–36 % haarukassa. Iso-Britanniassa lähes 50 % väestöstä on täysin rokotettuja. Silti Iso-Britanniassa on lykätty kuukaudella viimeisten rajoitusten purkua helposti tarttuvan deltamuunnoksen aiheuttaman tartuntojen nousun vuoksi. Monet Euroopan maat ovat myös uudelleen kiristäneet maahantulorajoituksiaan Iso-Britanniasta.

OECD:n ja IMF:n talousennusteiden mukaan maailmantalous kasvaa +5,8-6,0 % vuonna 2021 ja +4,4 % vuonna 2022. Globaalissa taloudessa tämä vuosi etenee pitkälti Yhdysvaltojen vahvan elvytyksen ja talouskasvun komennossa. Yhdysvalloissa on saavutettu alustava poliittinen sopu uudesta infrastruktuuripaketista. Suunnitelman mukaan maan infrastruktuuria kohennetaan 1,200 miljardilla dollarilla (6 % maan BKT:stä) seuraavan viiden vuoden aikana. Euroopassa kasvu on odotetusti kiihtymässä kuluvan vuoden toisella puoliskolla edellyttäen, että deltamuunnos ei olennaisesti hidasta talouden avaamista ja elpymistä. Kiinassa kasvu jatkuu, mutta ehkä aiemmin odotettua vaimeammin. Kiinassa rokotustahti on ylittänyt aiemmat ennusteet, joskin paikallisten rokotteiden tehokkuus on alempi.

Ensi vuoden talouskasvun vahvuus on kysymysmerkki Yhdysvaltain rahapolitiikan asteittaisen kiristymisen vuoksi. Euroalueella inflaatio on hyvin EKP:n mukavuusalueella pohjainflaatiomielessä. Näin ollen rahapolitiikan kiristäminen euroalueella ei ole perusteltua vielä pitkään aikaan.

Markkinoiden katseet enenevässä määrin kohdistuneet Yhdysvaltain keskuspankkiin

Yhdysvaltain keskuspankki muutti omia talous- ja korkonäkemyksiään haukkamaisempaan suuntaan odotettua aiemmin eli jo 16. kesäkuuta päättyneessä kokouksessaan. Keskuspankin oma vuoden 2021 BKT-kasvuennuste on nyt +7,0 % (maaliskuussa +6,5 %). Työttömyysaste on ennusteen mukaan painumassa 4,5 % tänä vuonna. Ydin-PCE-inflaatioennustetta nostettiin tälle vuodelle +3,0 % tasolle (maaliskuussa +2,2 %) ja PCE-inflaation osalta uusi ennuste on nyt +3,4 % v. 2021 (ennen +2,4 %). Vuosien 2022 ja 2023 aikana talouskasvun odotetaan maltillistuvan pitkän aikavälin trendikasvua kohti. Myös inflaation arvioidaan hidastuvan 2 % pintaan, joka vastaa suurin piirtein keskuspankin pitkän aikavälin tavoitetta.

Yhdysvalloissa viimeisen kolmen kuukauden aikana kuluttajahintojen nousuvauhti on vuositasolle muutettuna peräti noin +8 % vauhdissa. Tämä pätee sekä kuluttajahinta- että ydininflaatioon. Suurimmat hintapaineet ovat havaittavissa tuotteissa ja palveluissa, joita koronakriisi kuritti kovimmin. Markit PMI-kyselyn mukaan tuotantotekijöiden hinnannousu on jatkunut ja myös myyntihintojen nousu on edennyt ripeänä kesäkuussa. Kyselytutkimus viittaa myös kasvaneeseen palkkakilpailuun osaavasta työvoimasta.

Keskuspankki FED:n keskeinen lähtökohta on edelleen, että viime aikoina nähdyt hintapaineet ovat luonteeltaan väliaikaisia. Tämän näkemyksen keskeinen oletus on, että työmarkkinoilla on merkittävää vaajakäyttöä ja laajamittainen palkkakilpailu on epätodennäköistä.

Keskuspankkijäsenten konsensus ennakoi, että ohjauskoron nostot tulevat ajankohtaiseksi vuonna 2023. Keskeisessä skenaariossaan keskuspankki arvioi, että ohjauskorko nousee puoli prosenttiyksikköä vuoden 2023 aikana. Keskuspankin sisällä näkemyserot ovat kasvaneet. Muutama keskuspankin jäsen odottaa koronnostoja ensi vuonna ja muutama jäsen arvioi, että ohjauskorko nousee yli 1,5 % tasolle vuonna 2023. Keskuspankin aiempien kommenttien perusteella on luontevaa odottaa, että arvopapereiden osto-ohjelma ajetaan asteittain alas ennen kuin ohjauskoron nostot tulevat ajankohtaisiksi. Jos kohonneet inflaatiopaineet jatkuvat pitkälle syksyyn ja työllisyyden toipuminen jatkuu odotetusti loppuvuonna, niin Yhdysvaltain keskuspankki alkaa pienentämään omaa 120 miljardin dollarin kuukausittaista osto-ohjelmaansa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ohjauskoron nostot ovat ajankohtaisia vasta ensi vuoden loppupuolella.

Osakemarkkinoiden toiveet tuloskehityksessä

Nimellisessä korkotasossa on pidemmällä aikavälillä nousupaineita sekä korkeamman reaalikoron että inflaation kautta. Yhdysvalloissa 10 vuoden vuotuinen reaalikorko on noin prosenttiyksikön pakkasella suhteessa 10 vuoden inflaatio-odotuksiin, joten rahapolitiikka on äärimmäisen elvyttävää. Rahapolitiikka tulee jatkumaan hyvin löysänä seuraavat 12 kuukautta. Yhdysvaltain keskuspankin asteittainen suunnanmuutos kohti vähemmän elvyttävää rahapolitiikkaa seuraavan kuuden kuukauden aikana tulee arviomme mukaan kuitenkin hidastamaan osakemarkkinoiden nousutrendiä sekä lisäämään kurssiheiluntaa.

Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana sijoitusanalyytikot ovat nostaneet MSCI AC World-osakeindeksin yritysten tulosennustetta vuodelle 2021 peräti kuudellatoista prosenttiyksiköllä. Nousu on ollut samaa suuruusluokkaa ympäri maailman. Viimeisen kuukauden aikana nousua on kirjattu kuitenkin vain +1 %.

Tällä hetkellä sijoitusanalyytikot odottavat MSCI AC World-osakeindeksin yritysten tulosten kasvavan peräti +40 % vuonna 2021 ja +10 % vuonna 2022. Kustannuspaineiden hellittäminen ja/tai siirtäminen loppuhintoihin on keskeistä, jotta katteet ja kannattavuus eivät kärsi. Ennusteiden mukaan tuloskasvu on hitainta Japanissa ja nopeinta kehittyvillä markkinoilla. Suhdanneherkät toimialat ovat kasvun vetureina tänä vuonna. Vuonna 2022 teknologiasektoreiden odotetaan kasvavan yleistä markkinakehitystä nopeammin.

Arvostusmittareilla tarkasteltuna osakemarkkinat ovat kalliita vahvasta tuloskehityksestä huolimatta. Kaikki keskeiset maantieteelliset alueet ovat nyt korkeammalle hinnoiteltuja kuin keskimäärin historiallisesti. Sektoritasolla vain rahoitus-, hyödyke- ja energiasektoreilla on tavanomaiset arvostukset.

Kesäkuu oli vahva nousukuukausi osakemarkkinoilla

Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi nousi hulppeat +4,5 % kesäkuussa euroissa laskettuna. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi päihitti laajan maailmanindeksin. Tyylimielessä laatuyhtiöt olivat valttia kesäkuussa. Pienyhtiöt jäivät sitä vastoin selvästi jälkeen suuryhtiöistä ja myös arvoyhtiöt jäivät tuotoissa kauas kasvuyhtiöiden taakse.

Euroalueen valtionlainat pinnistivät +0,5 % positiiviseen tuottoon kesäkuussa. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakorko laski 15 korkopistettä kesäkuun aikana. Saksassa laskua kirjattiin kaksi korkopistettä.

Pitkän korkotason rauhoittuminen heijastui myös toimialatuotoissa. Informaatioteknologia sekä kommunikaatiopalvelut tuottivat +9,3 % ja vastaavasti +4,9 % kesäkuussa. Terveydenhuolto nousi +6,1 %. Suhdanneherkemmistä toimialoista parhaassa vauhdissa olivat energia (+6,5 %) sekä kestokulutustavarat (+5,8 %). Teollisuudessa tuotot jäivät sitä vastoin +1,8 % tasolle, rahoitus polki paikallaan ja hyödykkeet tuottivat -0,8 %. Alueellisesti parhaassa vedossa olivat Yhdysvallat (+6,0 %). Kehittyvät markkinat nousivat +3,3 % ja Japani +2,8 %. Euroopassa kesäkuun tuotto oli sitä vastoin vain +1,7 % ja Pohjoismaissa +2,4 %.