Helpotusta koronakurimukseen kesän aikana

Hankalana jatkuva koronavirustilanne sekä hidas rokotustahti varjostavat muutoin kirkastuneita globaaleja talouskasvunäkymiä. Voimakkaalla elvytyksellä rakennetaan siltaa kohti normaalimpia aikoja loppuvuonna 2021. Sijoitusmarkkinat ovat osin ylikuumentuneet. Hyvien vaihtoehtojen puutteessa osakemarkkinat tarjoavat silti parhaat mahdollisuudet hyötyä aikanaan elpyvistä suhdanteista. Taloudessa alkuvuosi on värjöttelyä – loppuvuosi näyttää jo paremmalta Maailmantalouden elpyminen on hidastunut. Globaali teollisuus on J.P. Morgan/Markit -ostopäällikköindeksin […]

Hankalana jatkuva koronavirustilanne sekä hidas rokotustahti varjostavat muutoin kirkastuneita globaaleja talouskasvunäkymiä. Voimakkaalla elvytyksellä rakennetaan siltaa kohti normaalimpia aikoja loppuvuonna 2021. Sijoitusmarkkinat ovat osin ylikuumentuneet. Hyvien vaihtoehtojen puutteessa osakemarkkinat tarjoavat silti parhaat mahdollisuudet hyötyä aikanaan elpyvistä suhdanteista.

Taloudessa alkuvuosi on värjöttelyä – loppuvuosi näyttää jo paremmalta

Maailmantalouden elpyminen on hidastunut. Globaali teollisuus on J.P. Morgan/Markit -ostopäällikköindeksin mukaan jatkanut kohentumistaan laajalla rintamalla tammikuussa pisteluvun ollessa 53,5 (53,8 joulukuussa). Muun muassa Yhdysvaltojen, Saksan, Alankomaiden ja Kiinan sekä Intian teollisuussektorit ovat hyvässä kasvussa. Hintapaineet ja toimitusvaikeudet ovat lisääntyneet. Kulutustavaroiden kasvu hidastui. Hankala koronatilanne sekä koronarokotusten alun viivästyminen ovat kuitenkin johtaneet uusiin rajoitustoimiin ja jarruttaneet palvelualojen kasvua Euroopassa ja Japanissa.

Talouskasvu onkin tällä hetkellä eritahtista. Yhdistetyn ostopäälliköiden teollisuuden ja palveluiden komposiitti-indeksin arvo oli Yhdysvalloissa 58,0 tammikuussa pisteluvun 50 muodostaessa kasvun raja-arvon. Myös Kiinassa komposiitti-indeksi oli tammikuussa yhä kasvun puolella pisteluvun ollessa 52,2, joskin kasvu hidastui verrattuna joulukuuhun (55,8). Euroalueella talous sitä vastoin supistuu yhä komposiitti-indeksin mukaan (pisteluku 47,5). Koronarokotustahti huomioiden vaikuttaa siltä, että väestön immuniteetti on kunnolla vahvistunut aikaisintaan vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. Näin ollen on todennäköistä, että eriasteiset sosiaalisen kanssakäymisen rajoitustoimet jatkuvat vielä vähintäänkin talven aikana.

Yhdysvalloissa vastikään hyväksytyn noin 900 miljardin dollarin (noin 4,5 % maan bruttokansantuotteesta) elvytyspaketin päälle odotetaan jo lisäelvytystä. Uusi hallinto yrittää saada kongressissa läpi nopealla aikataululla uutta jopa 1,900 miljardin dollarin (lähes 10 % BKT:stä) elvytyspakettia. Noin puolet ehdotetuista menonlisäyksistä olisivat suoraa tukea kotitalouksille sekä työttömille. Koska demokraattien enemmistö senaatissa on hiuksenhieno, on todennäköistä, että elvytyspaketti muuttuu ja supistuu kongressin käsittelyssä. Näkemysero on huomattava, sillä senaatin republikaanit ajavat ”vain” 618 miljardin dollarin lisäelvytystä. Joka tapauksessa vaikuttaa selvältä, että merkittäviä lisäelvytystoimia on luvassa kevään aikana.

Keskuspankkien viestinnän perusteella on syytä odottaa, että niiden tarjoama tuki talouden elpymiselle tulee jatkumaan vahvana vähintäänkin vuoden 2021 loppuun asti. Yhdysvalloissa keskuspankki painottaa edelleen vahvasti talouskasvun ja työllisyyden elpymisen avittamista aikanaan nousevien inflaatiopaineiden kustannuksella. Odotamme kuitenkin, että työllisyyden parantuessa kohti tavoiteltua luonnollista tavoitetasoa keskuspankit siirtävät huomionsa inflaation torjuntaan. Osto-ohjelmien lopettaminen kokonaan on kuitenkin edessä aikaisintaan vuoden 2022 toisella puoliskolla. Ohjauskoron nostoista voidaan Yhdysvaltojen kohdalla puhua aikaisintaan 2022 loppupuolella ja euroalueella tuskin vielä edes vuonna 2023.

IMF:n uusimpien talousennusteiden mukaan maailmantalous kasvaisi peräti +5,5 % tänä vuonna, painottuen vuoden toiselle puoliskolle, ja edelleen +4,2 % vuonna 2022. Kiina ja Yhdysvallat toimivat tutusti elpyvän kasvun vetureina vuonna 2021 niiden talouksien kasvaessa +8,1 % sekä vastaavasti +5,1 %. Euroopassa ennustettu kasvuprofiili on tasaisempi ja vuodelle 2022 IMF ennakoi Eurooppaan jopa nopeampaa talouskasvua kuin Yhdysvaltoihin. IMF arvioi, että mahdolliset epäonnistumiset koronaviruksen leviämisen estämisessä, ml. rokotustahti, muodostavat suurimman riskin odotettua heikommalle talouskehitykselle.

Sijoitusmarkkinat ovat tukevasti etukenossa talouden elpymisen ja löysän rahan jatkumisen suhteen

Vaikuttaa siltä, että sijoitustuotot jäävät niukoiksi, etenkin korkopuolella, vuonna 2021. Keskuspankit tukevat vahvasti korkomarkkinoita osto-ohjelmillaan, mutta juokseva korkotuotto on hyvin vaatimaton ja reaalikorot ovat tukevasti pakkasella. Myös luottoriskilisät ovat supistuneet selvästi historiallisia keskiarvoa alemmiksi. Toisaalta myös maailman osakemarkkinoita mittaavan MSCI AC World -osakeindeksin voittokertoimet ovat vastaavasti noin kolmekymmentäviisi prosenttia viimeisen 10 vuoden keskiarvoa korkeammalla. Myös suhteutettuna pitkien valtionlainojen korkotasoon globaalit osakkeet ovat tyypillistä hinnakkaammat. Etenkin teknologia-, ympäristö- ja etäkauppa-alojen johtavat yritykset ovat historiallisesti hyvin korkealle hinnoiteltuja. Vain rahoitussektorilla on kokonaisuutena historiallisesti kohtuullisia arvostustasoja. Korkeat arvostustasot korko- ja osakemarkkinoilla leikkaavat lähtökohtaisesti tulevaisuuden tuotto-odotuksia.

Globaalin talouskasvun voimistuessa on todennäköistä, että myös yritysten tuloskasvu nopeutuu selvästi sekä myynnin kasvun että tehokkuuden lisääntymisen seurauksena. Sijoitusanalyytikoiden konsensus ennakoi, että maailmanlaajuisesti yritysten voittojen kasvu yltää tänä vuonna +29 % ja ensi vuonna +15 %. Globaalin tuloskasvun ennakoidaan jatkossa painottuvan Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Sektoritasolla suhdanneherkkien toimialojen, kuten energiasektorin, ennakoidaan toimivan kasvun vetureina. Tulosennusteissa on pettymysriskejä. Kasvun elpyminen tukee silti suhteellisesti osakemarkkinoita.

Tammikuussa reippaita liikkeitä osakemarkkinoilla

Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi nousi lopulta tammikuussa +0,3 % euroissa mitattuna, vaikka loppukuusta nähtiin pehmeyttä. Dollarin lievä vahvistuminen tuki globaaleja osaketuottoja eurosijoittajan näkökulmasta. Erilaiset sosiaalisen median sijoittajaryhmät saivat aikaan suuria liikkeitä yksittäisissä osakkeissa. Tammikuun yksi markkinateema oli myös pitkien korkojen nousu elvytys- ja suhdannetoiveikkuuden vanavedessä. Korkopuolella matalariskisemmät euroalueen valtionlainat tuottivat -0,6 % ja IG-yrityslainat -0,2 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlainakorko nousi vajaat 0,2 %-yksikköä.

Kehittyvät osakemarkkinat olivat tammikuun suurin voittaja +3,9 % tuotolla. Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä ei ollut merkittävää tuottoeroa kummankin tuoton jäädessä lievästi pakkaselle. Kasvuosakkeet tuottivat jonkin verran arvo-osakkeita paremmin, kun taas pienyhtiöt tuottivat selvästi yleistä markkinaa paremmin. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi tuotti +0,9 prosenttiyksikköä paremmin kuin maailmanindeksi. Toimialoittain energia (+2,5 %), kommunikaatiopalvelut (+1,9 %) sekä kestokulutustavarat (+1,7 %) johtivat nousua globaalisti. Vastaavasti päivittäistavarat (-3,2 %), teollisuus (-1,8 %) ja rahoitus (-1,0 %).