Huolia uudesta korona-aallosta

Osakemarkkinat ovat alkaneet huolestua koronaviruksen toisesta aallosta. Talouspolitiikalta odotetaan yhä vahvaa tukea, sillä tie kunnolliseen elpymiseen maailmantaloudessa näyttää pitkältä. Jos talouden toipuminen jää odotettua vaisummaksi, niin riskit korjausliikkeelle osakemarkkinoilla kasvavat.   Markkinoilla kasvavaa huolta koronan toisesta aallosta Yhdysvalloissa uusien päivätartuntojen määrä on viime aikoina kivunnut noin 50 000 kpl tienoille ylittäen huhtikuun alun edellisen huipun liki […]

Osakemarkkinat ovat alkaneet huolestua koronaviruksen toisesta aallosta. Talouspolitiikalta odotetaan yhä vahvaa tukea, sillä tie kunnolliseen elpymiseen maailmantaloudessa näyttää pitkältä. Jos talouden toipuminen jää odotettua vaisummaksi, niin riskit korjausliikkeelle osakemarkkinoilla kasvavat.

 

Markkinoilla kasvavaa huolta koronan toisesta aallosta

Yhdysvalloissa uusien päivätartuntojen määrä on viime aikoina kivunnut noin 50 000 kpl tienoille ylittäen huhtikuun alun edellisen huipun liki kahdellakymmenellä tuhannella. Neljä osavaltiota vastaa nyt yli puolesta uusista tartuntamääristä. Esimerkiksi Floridassa ja Teksasissa rajoitusten purkua onkin osittain jouduttu kelaamaan takaisinpäin. Poliittinen kuohunta, eripura ja jännitteet ovat jatkuneet vaikeuttaen myös koronakriisin hallintaa. Nykyiset avokätiset työttömyystukipaketit Yhdysvalloissa päättyvät heinäkuun lopussa. Uusien talouden tukitoimien poliittinen läpimeno vaikuttaa aiempaa epätodennäköisemmältä lyhyellä aikavälillä. Maailmantalouden kasvun odotetaan silti yleisesti elpyvän kuluvan vuoden toisella puoliskolla patoutuneen kysynnän purkautuessa. Myös ilmapiiri on toiveikas, että toimivan koronavirusrokotteen riittävä saatavuus saavutetaan ensi vuoden alkupuolella. Epävarmuuksia kuitenkin riittää.

 

IMF heikensi edelleen maailmantalouden kasvuennusteitaan kesäkuussa

IMF:n uusimpien talousennusteiden mukaan maailmantalous supistuu tänä vuonna peräti -4,9 % kun huhtikuussa vastaava ennuste oli -3,0 %. Euroalueella talouden odotetaan supistuvan peräti -10,2 % (huhtikuussa -7,5 %) ja Yhdysvalloissakin -8,0 % (-5,9 %). Euroopassa EKP laajensi edelleen tukitoimiaan kesäkuun alussa. Osto-ohjelmaa lisättiin 600 miljoonalla eurolla ja jatkettiin vähintään kesäkuun 2021 loppuun asti. Kiinassa talouden elpyminen on jatkunut touko-kesäkuussa, mutta teollisuuden elpymistä on hidastunut vaimea vientikysyntä. Vuodelle 2021 IMF ennakoi, että globaali talous kasvaa +5,4 %, kun vastaava ennuste huhtikuussa oli +5,8 %. Rahasto kuitenkin varoitti, että työmarkkinoiden raju heikentyminen sekä mahdolliset uudet virusaallot aiheuttavat suurta epävarmuutta kasvuennusteisiin. IMF painottikin, että talouksien elvytystoimia on syytä jatkaa laajalla rintamalla ja kohdentaa etenkin työllisyyden tukemiseen. Myös ns. vihreitä investointeja ja investointeja digitalisaatioon on syytä vauhdittaa. Myös keskuspankki FED on korostanut tarvetta jatkaa elvytystä ja torjua työttömyyden pitkittymistä epävarmuuden keskellä. IMF:n mielestä julkisen velan kasvu ja kestävyys ovat keskeinen huolenaihe maailmantaloudessa keskipitkällä aikavälillä.

Kuluttajaluottamus on elpynyt ympäri maailman rajoitusten purkamisten myötä. Itse kulutuskysynnän elpyminen on toistaiseksi ollut epätasaista. Patoutunutta kysyntää on ilmeisesti kertynyt epätasaisesti eri puolella maailmaa eri osa-alueilla. Kiinassa auto- ja ylellisyystavarakauppa ovat olleet elpymisen eturintamassa, kun taas Yhdysvalloissa muu vähittäiskauppa on elpynyt voimakkaimmin. Yhdysvalloissa autojen kysyntä tärkeiltä yksityisleasing-ostajilta on edelleen alamaissa. Myös palveluiden elpymisessä on ollut suurta hajontaa. Monissa maissa on yhä kapasiteetti- ja muita rajoituksia, esimerkiksi ravintoloiden ja massatapahtumien osalta. Myös erilaiset matkustusrajoitukset ympäri maailmaa heikentävät edelleen tuntuvasti matkailualan kysyntänäkymiä. Yhdysvalloissa työpaikkoja näyttää kuitenkin syntyneen aiemmin odotettua enemmän touko-kesäkuussa ja myös teollisuusaktiviteetti palasi kasvuun kesäkuussa. Talouden kasvuyllätyksiä mittaavat indeksit USA:ssa ovat tällä hetkellä erittäin positiivisella tasolla.

Jos koronavirustilanne pysyy jotenkuten hallinnassa ja rajoitusten purkua voidaan asteittain jatkaa, niin on syytä uskoa, että taloudessa pahin on takanapäin ja elpyminen voi jatkua loppuvuoden aikana. On kuitenkin edelleen todennäköistä, että maailmantalouden elpymisprofiili ainakin loppuvuoden osalta on vaatimattomampi ja epätasaisempi kuin tyypillisen V-profiilin mukaan. Ensi vuonna on sitä vastoin paremmat edellytykset nähdä taloudellisen aktiviteetin merkittävää elpymistä, jos virustilanne ei pahene ja odotettu rokote saadaan markkinoille alkuvuonna. Myös talouspolitiikalta tarvitaan edelleen vahvaa tukea.

 

Keskuspankeilla keskeinen rooli ylläpitää luottamusta talouden elpymiseen ja markkinoihin

Osakemarkkinat ovat jossain määrin alkaneet hermoilla koronaviruksen mahdollista toista aaltoa ja kasvunäkymien himmenemistä. Tulosennusteet vuoden toiselle neljännekselle – ja osin myös loppuvuodelle – ovat pikemminkin arvailua, sillä useat yritykset ovat itsekin luopuneet omasta tulosohjauksestaan. Yhdysvalloissa ennustettu tuloskasvu S&P500-indeksin yhtiöille on tällä hetkellä -23 % vuodelle 2020 sekä +31 % vuodelle 2021. Ennusteiden mukaan pohjakosketus saavutetaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, jolloin osakekohtaisten tulosten arvioidaan laskevan -43 % edellisvuodesta.

Sijoittajien riskinottohalukkuus on toipunut nopeasti koronashokista. Osakemarkkinat etenkin Yhdysvalloissa ovat historiallisesti tarkasteltuna vaativasti arvostetut sekä toteutuneilla että ennustetuilla tuloksilla. Ennätysmatala korkotaso sekä valtava keskuspankkilikviditeetin määrä tukee osakkeiden suhteellista arvostusta verrattuna korkosijoituksiin. On kuitenkin ilmeistä, että jos yritystulosten elpyminen jää odotettua vaisummaksi, niin riskit korjausliikkeelle osakemarkkinoilla kasvavat selkeästi. Myös esimerkiksi heikkolaatuisten high yield -yrityslainojen riskilisät ovat supistuneet haastaville tasoille suhteessa talouden epävarmoihin näkymiin sekä heikompien/velkaantuneimpien yritysten kestävään velanhoitokykyyn.

Markkinat vetivät henkeä kesäkuussa

Maailman osakemarkkinoita mittaava MSCI AC World -indeksi nousi lopulta kuukauden aikana +1,9 % euroissa mitattuna. Kasvuosakkeet tuottivat 3,8 %-yksikköä paremmin kuin arvo-osakkeet. Pienten ja suurten yhtiöiden välillä ei ollut globaalisti mainittavia tuottoeroja. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi sen sijaan tuotti 0,8 prosenttiyksikköä paremmin kuin maailmanindeksi. Toimialoista informaatioteknologia sekä kestokulutustavarat olivat kesäkuussa parhaassa vauhdissa +6,5 % ja vastaavasti +3,9 % tuotoilla euroissa mitattuna. Energiasektorin tuotto oli sitä vastoin -1,4 %. Alueellisesti parhaat euromääräiset tuotot tulivat kehittyviltä markkinoilta (+6,0 %) sekä Euroopasta (+3,1 %). Japanissa tuotto oli sen sijaan -1,3 %.