Kasvavia inflaatiohuolia markkinoilla

Voimakkaat elvytystoimet Yhdysvalloissa ovat nostaneet kasvuoptimismia ja samalla herättäneet kauan taka-alalla olleet inflaatiohuolet. Presidentti Bidenin hallinto sekä maan keskuspankki priorisoivat toistaiseksi vahvasti talouden ja työllisyyden elvyttämistä inflaatiopaineiden nousun kustannuksella. Jos pitkien markkinakorkojen nousu kuitenkin jatkuu voimakkaana, tämä tulee aiheuttamaan ongelmia myös osakemarkkinoille. Uskomme kuitenkin, että inflaatiopelot ovat toistaiseksi ylimitoitettuja. Inflaation kiihtyminen näyttäisi olevan luonteeltaan enemmänkin […]

Voimakkaat elvytystoimet Yhdysvalloissa ovat nostaneet kasvuoptimismia ja samalla herättäneet kauan taka-alalla olleet inflaatiohuolet. Presidentti Bidenin hallinto sekä maan keskuspankki priorisoivat toistaiseksi vahvasti talouden ja työllisyyden elvyttämistä inflaatiopaineiden nousun kustannuksella. Jos pitkien markkinakorkojen nousu kuitenkin jatkuu voimakkaana, tämä tulee aiheuttamaan ongelmia myös osakemarkkinoille. Uskomme kuitenkin, että inflaatiopelot ovat toistaiseksi ylimitoitettuja. Inflaation kiihtyminen näyttäisi olevan luonteeltaan enemmänkin väliaikaista ja arvioimme, että keskuspankki FED katsoo toistaiseksi inflaation kiihtymistä läpi sormien.

Yhdysvaltain seuraava elvytyspaketti ja inflaatiopelot maaliskuun markkinateemoja

Maailmantalouden elpyminen on kokonaisuutena jatkunut teollisuuden vetämänä. Kokonaistuotannon ja työllisyyden kannalta keskeisillä palvelualoilla kasvunäkymät ovat kuitenkin hyvin eritahtiset alueellisesta koronatilanteesta ja -rajoituksista johtuen. Tammi-helmikuun pistekeskiarvo yhdistetylle ostopäälliköiden teollisuuden ja palveluiden komposiitti-indeksille oli lähes 59 Yhdysvalloissa ja vain 48 euroalueella. Myös Kiinassa kasvu näyttäisi jatkuvan, joskin aiempaa hitaampana. Tammi-helmikuun pistekeskiarvo oli noin 52 kun viimeisen vuosineljänneksen 2020 keskiarvo oli noin 56. Pisteluku 50 muodostaa kasvun raja-arvon.

Koronarokotustahdissa on suuria eroja. Euroalueella on keskimäärin selvästi vähemmän rokotettuja suhteessa väestöön kuin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Uusien tartuntojen määrä onkin laskenut selvästi etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa mahdollistaen rajoitteiden asteittaisten purun euroaluetta nopeammassa tahdissa. Koronarokotustahti huomioiden vaikuttaa siltä, että väestön immuniteetti on vahvistunut vasta vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. Näin ollen on todennäköistä, että eriasteiset sosiaalisen kanssakäymisen rajoitustoimet jatkuvat vielä keväällä etenkin Euroopassa.

Yhdysvalloissa uusi hallinto yrittää saada kongressissa läpi ennen maaliskuun puoltaväliä uutta jopa 1 900 miljardin dollarin (lähes 10 % BKT:stä) elvytyspakettia. Jättipaketti on jo hyväksytty edustajanhuoneessa. Demokraattien enemmistö senaatissa on kuitenkin hiuksenhieno, joten lopullinen elvytysohjelma tulee supistumaan. Vaikuttaa silti selvältä, että hyvin merkittäviä lisäelvytystoimia on luvassa. Jos Yhdysvalloissa hyväksytään kevään aikana uusi suuri elvytyspaketti, tämän vuoden talouskasvu voi yltää jopa +7-8 % vauhtiin nykyennusteiden ollessa +5 % tasolla. On todennäköistä, että loppuvuodesta bruttokansantuotteen taso ylittää koronakriisiä edeltävän tason. Työllisten määrä on kuitenkin edelleen yli 5 % alempi kuin ennen koronakriisiä. Pelot inflaation merkittävämmästä kiihtymisestä ovat vahvan kasvun oloissa silti esillä.

Yksi alkuvuoden markkinateemoja on ollut pitkien valtionlainakorkojen nousu. Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainakorko on noussut yli puoli prosenttiyksikköä vuodenvaihteesta. Energian, monen muun raaka-aineen sekä merikonttikuljetusten hinnannousu on ollut rivakkaa viime aikoina. Myös 10 vuoden inflaatio-odotukset ovat kohonneet kohti 2,5 %, joka on jo keskuspankin tavoitteiden ylälaidassa.

Vaikuttaa siltä, että keskuspankkien tarjoama tuki talouden elpymiselle tulee jatkumaan vahvana vähintään vuoden 2021 loppuun asti. Yhdysvalloissa keskuspankki painottaa edelleen vahvasti talouskasvun ja työllisyyden elpymisen avittamista nousevien inflaatiopaineiden kustannuksella. Odotamme kuitenkin, että työllisyyden parantuessa kohti tavoiteltua luonnollista tavoitetasoa keskuspankit Yhdysvaltojen johdolla siirtävät huomionsa inflaation torjuntaan. Osto-ohjelmien lopettaminen kokonaan on kuitenkin edessä aikaisintaan vuoden 2022 kuluessa. Ohjauskoron nostoista voidaan Yhdysvaltojen kohdalla puhua aikaisintaan 2022 toisella puoliskolla ja euroalueella tuskin vielä edes vuonna 2023.

Osakemarkkinat nousevien pitkien korkojen ja voimistuvan talouskasvun ristiaallokossa

Vallitsevilla korkeilla arvostustasoilla maailman osakemarkkinoilla USA-vetoinen pitkien markkinakorkojen nousu syö tulevan pörssinousun eväitä. Arvostusmittareista ei tällä hetkellä löydy suurempaa tukea osakemarkkinoiden nousun jatkumiselle, vaan tuki tulee markkinalikviditeetin suuresta määrästä sekä elpyvästä yritysten tuloskasvusta. Sijoitusanalyytikoiden konsensus ennakoi, että maailmanlaajuisesti yritysten voittojen kasvu yltää tänä vuonna +29 % ja ensi vuonna +14 %.

Jotta osakekurssinousu voisi kestävästi jatkua, niin yritysten tulosennusteiden täytyy yllättää positiivisesti ja/tai pitkien korkojen selvästi rauhoittua. Vahvistuva talouskasvu tukee lähtökohtaisesti yritysten tulosnäkymiä. Viimeisen kolmen kuukauden aikana MSCI AC World -osakeindeksin sijoitusanalyytikoiden laskemaa keskimääräistä osakekohtaista voittoennustetta vuodelle 2021 on nostettu +5 %. Yhdysvalloissa vastaava luku on +6 % ja Euroopassa +3 %. Energiasektorilla nähtäneen suurin heiluriliike parempaan suuntaan yhtiöiden kannattavuudessa. Brent-öljylaatu on vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana kallistunut noin +30 %. Trendikasvu teknologia- ja etäkauppa-aloilla jatkunee koronakriisin hellittämisestä huolimatta. Odotamme laajapohjaista tuloskasvua etenkin vuoden toisella puoliskolla.

Helmikuu oli nousukuukausi osakemarkkinoilla – arvo-osakkeet ja pienyhtiöt vetureina

Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi nousi lopulta helmikuussa +2,4 % euroissa mitattuna. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi tuotti vain +0,4 %, joten se jäi selvästi laajasta maailmanindeksin kehityksestä. Pitkien korkojen nousu rokotti korkosijoitusten tuottoja. Euroalueen valtionlainat tuottivat -1,9 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat vastaavasti -0,8 % helmikuussa.

Helmikuu oli maailmanlaajuisesti suhdanneherkkien toimialojen ja pienyhtiöiden kuukausi. Arvo-osakkeet tuottivat globaalisti selvästi paremmin kuin kasvuosakkeet (+4,9 % ja vastaavasti +0,6 %). Pienyhtiöt tuottivat peräti +5,6 %. Toimialoista energia oli helmikuun tähti +13,8 % tuotolla. Rahoitussektori tuotti +9,3 % ja teollisuus +4,7 %. Teknologiasektoreiden (IT- ja kommunikaatiopalvelut) tuotto oli +2,8 %. Korkoherkkien päivittäistavara- ja terveydenhuoltosektoreiden tuotto oli -2,2 % ja vastaavasti -2,4 %.