Maailmantalouden kasvuhuippu käsillä

Globaalin talouden kiivain kasvuvaihe on käsillä parantuneen rokotuskattavuuden sekä rajoitusten purun tukemina. Kasvu tulee näillä näkymin jatkumaan hyvällä tasolla myös seuraavan 12 kuukauden aikana. Koronarokotukset ovat edistyneet Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Kiinassa. Virusmuunnokset tulevat silti haittaamaan normaaliin elämään palaamista myös tulevana syksynä ja talvena. Uusien perinteisten elvytystoimien tarve on kyseenalainen, mutta rokotukset ja koronarokotepassit luovat toivoa. […]

Globaalin talouden kiivain kasvuvaihe on käsillä parantuneen rokotuskattavuuden sekä rajoitusten purun tukemina. Kasvu tulee näillä näkymin jatkumaan hyvällä tasolla myös seuraavan 12 kuukauden aikana. Koronarokotukset ovat edistyneet Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Kiinassa. Virusmuunnokset tulevat silti haittaamaan normaaliin elämään palaamista myös tulevana syksynä ja talvena. Uusien perinteisten elvytystoimien tarve on kyseenalainen, mutta rokotukset ja koronarokotepassit luovat toivoa. Elvytysrahan vähentyminen markkinoilla tulee ajan myötä heikentämään sijoitusmarkkinoiden tuottopotentiaalia.

 

Rokotukset luovat toivoa, että virusmuunnostenkin kanssa voi elää

Kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n, uusien talousennusteiden mukaan maailmantalous kasvaa noin +6 % vuonna 2021 sekä lähes +5 % vuonna 2022. Taloustilastojen, kuten ostopäällikköindeksien, valossa kaikkein kiivain kasvuvaihde Yhdysvalloissa alkaa pian olla takanapäin. Erilaiset tuotannon pullonkaulat, esimerkiksi toimitusvaikeudet sekä pula osaavasta työnvoimasta, ovat alkaneet hidastamaan kasvua. Euroopassa kasvuhuippu on sitä vastoin osumassa syksyyn palvelualojen elpymisen myötä. EU-maiden aikuisväestöstä täysin rokotettuja on nyt 57 prosenttia ja EU-komission tavoite on saavuttaa 70 prosentin aikuisrokotekattavuus kesän loppuun mennessä. Deltamuunnos on lisännyt paineita nostaa rokotuskattavuutta entisestään. Muun muassa Ranska ja Italia ovat tehneet koronapassista pakollisen monenlaisiin ihmisten kokoontumisiin. Täydet rokotussarjat ovat järkevästi korostumassa kertaluonteisten negatiivisten testitulosten kustannuksella. Näiden toimien tarkoitus on paitsi varmistaa kestävä terveysturvallisuus myös lisätä rokotusinnokkuutta. Kokonaisuutena IMF on nostanut kehittyneiden maiden, Japania lukuun ottamatta, talouskasvuennustetta vuodelle 2021.

IMF on sitä vastoin alentanut kehittyvien talouksien kasvuennustetta kuluvalle vuodelle. Suurimmat ennustelaskut kohdistuvat kehittyvään Aasiaan. Ennen kaikkea Intian, mutta myös Kiinan, kasvuennusteita on alennettu selvästi. Kiinan talous on tänä vuonna kehittynyt jopa yllättävänkin vaimeasti viime vuoden talven jälkeen alkaneen vahvan elpymisspurtin jälkeen. Hyvästä rokotustilanteesta huolimatta maan palvelualojen elpyminen on jäänyt odotuksia vaimeammaksi ja maan ulkorajat pysyvät yhä tiukasti kontrolloituina. Useassa köyhemmässä kehittyvässä taloudessa – kuten Intia, Indonesia ja Thaimaa – koronarokotustahti on toistaiseksi ollut hidas ja talouksien avaaminen ja elpyminen on sen myötä viivästynyt.

Inflaation tuntuva kiihtyminen, julkisten velkataakkojen raju kasvu pandemian aikana sekä nollakorkomaailma ovat vähentäneet käytettävissä olevaa arsenaalia uusille perinteisille elvytystoimille. Yhdysvalloissa pandemian aikaiset finanssielvytystoimet ovat kooltaan yhteensä yli 25 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Tämä on kasvattanut julkista velkaa, mutta samalla lisännyt yksityisen sektorin säästöjä. Maailmanlaajuisesti nopea rokotuskattavuus olisi järkevintä globaalia elvytyspolitiikkaa. Tällä hetkellä kehittyvien talouksien täysin rokotettujen osuus on vain noin neljännes kehittyneiden talouksien vastaavasta tasosta. Etenkin matalan tulotason maissa rokotukset ovat edenneet vaatimattomasti.

Yhdysvalloissa inflaation kiihtyminen on ollut tuntuvasti kaikkia aiempia odotuksia rajumpaa. Vaikka suurimmat hinnannousut näyttäisivät painottuvan pandemian pahiten runtelemille aloille, niin on selvää, että inflaatio on vauhdittunut laajapohjaisesti. Arvio inflaatiopiikin väliaikaisuudesta on edelleen hallitseva ajatussuunta keskuspankeissa. Silti paineet kelata takaisin massiivista elvytystä kasvavat deltamuunnoksen tuomasta uudesta epävarmuudesta huolimatta. Rahapolitiikan asteittainen yhdysvaltalaisvetoinen kiristyminen ja siitä seuraava globaalien rahoitusolosuhteiden tiukentuminen on selkeä riski ensi vuoden kasvunäkymille.

Yhdysvaltain keskuspankki FED:n viestinnän mukaan se haluaa nähdä ”huomattavaa edistystä” kohti täystyöllisyyttä ennen rahapolitiikan kiristämistä. Toistaiseksi se näkee ”edistystä” ja, että talous on vahvistunut uusista pandemiahuolista huolimatta. Jos kohonneet inflaatiopaineet jatkuvat ja työllisyyden toipuminen jatkuu odotetusti loppuvuonna, niin Yhdysvaltain keskuspankki alkanee pienentämään omaa 120 miljardin dollarin kuukausittaista osto-ohjelmaansa ennen vuodenvaihdetta. Ohjauskoron nostot olisivat kuitenkin todennäköisesti ajankohtaisia vasta ensi vuoden toisella puoliskolla.

 

Yritysten vahva tuloskehitys on jatkunut

Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen tuloskausi on toistaiseksi sujunut mainiosti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Kasvaneiden kustannuspaineiden vyörytys tuotteiden ja palveluiden loppuhintoihin näyttäisi sujuneen hyvin. Viimeisen kuuden kuukauden aikana sijoitusanalyytikot ovat nostaneet MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulosennustetta vuodelle 2021 viidellätoista prosenttiyksiköllä. Nousu on ollut samansuuruista ympäri maailman. Viimeisen kuukauden aikana nousua on kirjattu kaksi prosenttiyksikköä, joten tulosennusteiden nostamisvauhti on toistaiseksi jatkunut historiallisesti hyvin vahvalla tasolla.

Tällä hetkellä sijoitusanalyytikot odottavat MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulosten kasvavan peräti +42 % vuonna 2021 ja +9 % vuonna 2022. Ennusteiden mukaan tuloskasvu on hitainta Japanissa ja nopeinta kehittyvillä markkinoilla sekä Euroopassa. Suhdanneherkät toimialat ovat kasvun vetureina tänä vuonna.

 

Osakemarkkinoiden arvostusmittarit ovat maltillistuneet jonkin verran

Pitkien valtionlainakorkojen lasku viime kuukausina yhdistettynä yritysten vahvaan tuloskehitykseen on jonkin verran tervehdyttänyt osakemarkkinoiden arvostustasoja etenkin suhteessa korkosijoituksiin. Eri arvostusmittareilla tarkasteltuna osakemarkkinat ovat kalliita vahvasta tuloskehityksestä huolimatta. Kaikki keskeiset maantieteelliset alueet ovat nyt korkeammalle hinnoiteltuja kuin keskimäärin historiallisesti. Sektoritasolla vain rahoitus-, hyödyke- ja energiasektoreilla on tavanomaiset arvostukset.

 

Heinäkuu oli kaksijakoinen osakemarkkinoilla

Heinäkuun yksi merkittävä markkinateema oli suhdanneodotusten maltillistuminen sekä pitkien korkojen lasku. Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi nousi +0,7 % heinäkuussa euroissa laskettuna. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi nousi laajaa maailmanindeksiä hienoisesti enemmän. Tyylimielessä laatuyhtiöt olivat valttia heinäkuussa yli +2 % nousulla. Pienyhtiöt jäivät sitä vastoin jälkeen suuryhtiöistä. Myös arvoyhtiöt kehittyivät jonkin verran kasvuyhtiöitä heikommin. Euroalueen valtionlainat ylsivät peräti +1,8 % positiiviseen tuottoon heinäkuussa. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakorko laski 20 korkopistettä ja Saksan pitkässä korkotasossa nähtiin vielä suurempaa laskua heinäkuussa.

Kasvuyhtiötoimialat kehittyivät pääsääntöisesti arvoyhtiötoimialoja paremmin heinäkuun aikana. Heinäkuun tuottavimmat toimialat globaalisti olivat terveydenhuolto (+3,0 %), informaatioteknologia (+2,8 %) ja hyödykkeet (+2,7 %). Toimialoista heikoimmin kehittyivät energia (-5,9 %), kestokulutustavarat (-2,2 %) sekä rahoitus (-0,6 %). Alueellisesti parhaassa vedossa olivat Pohjoismaat (+4,5 %) ja Yhdysvallat (+2,4 %). Heikoimmat tuotot nähtiin kehittyvillä markkinoilla (-6,7 %) sekä Japanissa (-1,3 %).