Rahapolitiikan sulava suunnanmuutos häämöttää

Maailmantalouden kasvuhuippu on käsillä. Yhdysvalloissa hallinto on ajamassa läpi uusia merkittäviä infrastruktuuri- ja yhteiskuntatukitoimia, joiden vaikutukset jakautuvat usealle vuodelle. Koronasta elpymisen jatkuminen sekä uudet talouden tukitoimet ennakoivat, että globaali talouskasvu jatkuu historiallisesti hyvänä myös seuraavan 12–18 kuukauden aikana. Samalla ylikuumenemispelot eivät ole väistyneet. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoittanee syyskuussa osto-ohjelman pienentämisestä ennen vuodenvaihdetta. Elvytysrahan vähentyminen tulee jarruttamaan […]

Maailmantalouden kasvuhuippu on käsillä. Yhdysvalloissa hallinto on ajamassa läpi uusia merkittäviä infrastruktuuri- ja yhteiskuntatukitoimia, joiden vaikutukset jakautuvat usealle vuodelle. Koronasta elpymisen jatkuminen sekä uudet talouden tukitoimet ennakoivat, että globaali talouskasvu jatkuu historiallisesti hyvänä myös seuraavan 12–18 kuukauden aikana. Samalla ylikuumenemispelot eivät ole väistyneet. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoittanee syyskuussa osto-ohjelman pienentämisestä ennen vuodenvaihdetta. Elvytysrahan vähentyminen tulee jarruttamaan osakekurssien nousuvaraa.

 

Maailmantalouden kasvuhuippu käsillä

Talouksien kasvuyllätykset sekä yhdistetyt teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksit ennakoivat, että maailmantalouden kasvuhuippu on käsillä. Yhdysvalloissa talouskasvu hidastunee alkuvuoden +6–7 % vuosivauhdista loppuvuotta kohti. Kiinteiden investointien elpyminen on ollut vaimeata yritysten keskittyessä kapasiteetin käyttöasteen nostoon sekä kannattavuuden parantamiseen pandemian jäljiltä. Myös inflaation tuntuva kiihtyminen on alkanut nakertamaan kuluttajien ostovoimaa. Euroopassa kasvuhuippu osuu vuoden toiselle puoliskolle, sillä palveluissa on elpymisvaraa. Kiinassa talousnumerot ovat jääneet ennusteista varsinkin palvelupuolella. Maassa on nähtävissä lisää poliittista halukkuutta luottovetoisiin elvytystoimiin, joiden vaikutukset osuisivat pääosin teollisuuteen.

Yhdysvalloissa inflaatiopaineet ovat jonkin verran tasoittuneet. Inflaatiovauhti ylittää kuitenkin edelleen reippaasti ja laajalla rintamalla keskuspankin keskipitkän aikavälin +2 % tavoitteen. Viimeisen kolmen kuukauden aikana kuluttajahintainflaatio on vuositasolla ilmaistuna +8 % hujakoilla. Inflaatiovauhti tuskin palaa kahden prosentin tasolle ennen ensi vuotta. Tämä alkaa enenevässä määrin haastamaan maan keskuspankin arviota siitä, että inflaatiopiikki on väliaikainen ja pian ohimenevä. Myös euroalueella kuluttajahintojen vuosi-inflaatio on kiihtynyt yli keskuspankin tavoitteen noin +3 %:iin. Toisin kuin Yhdysvalloissa, euroalueen pohjainflaatio on kuitenkin edelleen alle keskuspankin tavoitetason.

Neljännen korona-aallon talouskasvuvaikutukset ovat jäämässä selvästi aikaisempia aaltoja pienemmiksi rokotusten ja erilaisten rokotuspassien käyttöönoton ansioista. Rokotustahti näyttää kuitenkin hidastuneen useissa länsimaissa. Täysin rokotettujen aikuisten osuuden nostaminen tavoiteltuun 80 prosenttiin on haastavaa. Siitä huolimatta vaikuttaa todennäköiseltä, että länsimaissa on edessä, Israelin esimerkkiä seuraten, kolmas rokotuskierros vuodenvaihteen jälkeen väestön immuniteetin vahvistamiseksi. Erilaiset virusmuunnokset muodostavat silti edelleen negatiivisen riskin talouskasvunäkymille.

Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, ennustaa, että maailmantalous kasvaa noin +6 % vuonna 2021 sekä lähes +5 % vuonna 2022. Vuoden 2022 kasvuennusteessa on mielestämme riskejä alaspäin. Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan asteittainen kiristyminen, ostovoimaa nakertavat inflaatiopaineet, pienentyvä finanssielvytys, komponenttipula sekä virusmuunnokset luovat epävarmuutta ensi vuoden kasvukuvaan. Uudet elvytystoimet – kuten Yhdysvaltain infrastruktuuripaketti – kuitenkin tukevat omalta osaltaan kasvun jatkumista. Työmarkkinoilla on edelleen vapaita resursseja, ja patoutunutta kysyntää riittää. Näin ollen globaali talouskasvu jatkunee historiallisesti hyvänä myös seuraavan 12–18 kuukauden aikana.

 

Yhdysvalloissa poliittinen vääntö verotuksesta tiivistymässä

Yhdysvalloissa on poliittiset rintamalinjat ylittävä sopu maan infrastruktuurin kohentamisesta noin 1 000 miljardilla dollarilla seuraavan viiden vuoden aikana. Toimet kattavat muun muassa maanteiden, rautateiden, lentokenttien, sähkö- ja vesihuollon sekä laajakaistaverkkojen parannuksia. Presidentti Biden tulee todennäköisesti hyväksymään paketin syyskuun loppupuolella.

Suurempi vääntö on kuitenkin edessä liittyen jopa 3 500 miljardiin dollariin kohoavasta yhteiskunta- ja veropaketista. Demokraatit yrittävät ajaa läpi omia uudistuksiaan ilman republikaanien tukea. Ehdotuksen mukaan esikoulun ja lukion/kansalaisopistojen maksuttomuutta, verohelpotuksia lapsiperheille, tukea maahanmuuttajille sekä terveydenhuollolle olisi määrä lisätä. Vastaavasti verotusta olisi määrä kiristää samansuuruisella summalla. Verotuksen kiristämisen painopiste on yrityksissä, pääomatuloissa sekä korkean ansiotuloluokan henkilöissä. Verotuksen kiristäminen tässä mittakaavassa on herättänyt vastustusta senaatin maltillisemman laidan demokraateissa. Jotta paketti menisi läpi ilman republikaanien tukea, pitäisi jokaisen demokraattisenaattorin tukea sitä. Paketti todennäköisesti supistuu käsittelyn aikana.

 

Rahapolitiikan suunnanmuutos on viivästynyt – mutta on tulossa

Talouskehityksen valossa Yhdysvalloissa olisi syytä alkaa pienentämään rahapoliittista elvytystä vakauden ylläpitämiseksi. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoittanee syyskuussa osto-ohjelman pienentämisestä ennen vuodenvaihdetta ja mahdollisesti lopettamisesta kokonaan ensi vuoden kesään mennessä. Koronnostoja voidaan alkaa odottamaan ensi vuoden toisella puoliskolla. Euroalueella osto-ohjelman pienentäminen on todennäköistä ensi kesänä. Koronnostot ovat euroalueella sitä vastoin hamassa tulevaisuudessa.

 

Yritystulosten elpyminen on globaalisti ollut rivakkaa

Pian päättyvä tuloskausi on sujunut mainiosti. Yhdysvalloissa toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos on yli 15 % ennusteita korkeampi. Keskimäärin positiiviset tulosyllätykset ovat historiallisesti olleet vajaat +4 % laskettuna vuodesta 1994. Toisen kvartaalin tulosennuste on nyt yli 20 % korkeampi kuin neljänneksen alkaessa. Yhdelläkään toimialalla tulosennuste ei ole laskenut tällä ajanjaksolla. Suurimmat kasvuprosentit on odotetusti kirjattu suhdanneherkimmiltä toimialoilta, joita pandemia kuritti pahiten viime vuonna. Vuoden kolmannelle neljännekselle ennustetaan nyt noin +30 % tuloskasvua viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta painottuen edelleen vahvasti energiaan, hyödykkeisiin ja teollisuuteen.

Kasvaneiden kustannuspaineiden vyörytys tuotteiden ja palveluiden loppuhintoihin näyttäisi sujuneen hyvin. Viimeisen kuuden kuukauden aikana sijoitusanalyytikot ovat nostaneet MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulosennustetta vuodelle 2021 kuudellatoista prosenttiyksiköllä. Nousu on ollut samansuuruista ympäri maailman, joskin suurimmat muutokset on kirjattu Pohjoismaissa, Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Viimeisen kuukauden aikana nousua on kirjattu neljä prosenttiyksikköä, joten tulosennusteiden nostamisvauhti ei ole toistaiseksi vielä osoittanut hiipumisen merkkejä.

Sijoitusanalyytikot ennustavat nyt, että MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulokset kasvavat peräti +46 % vuonna 2021 ja +8 % vuonna 2022. Ennusteiden mukaan tuloskasvu on hitainta Japanissa ja nopeinta kehittyvillä markkinoilla sekä Euroopassa. Suhdanneherkät toimialat toimivat kasvun ajureina tänä vuonna.

 

Osakemarkkinoiden arvostusmittarit ovat edelleen herkät korkomarkkinoiden näkymille

Osakemarkkinoilla on edelleen vahvaa optimismia tulevaisuuden suhteen. MSCI AC World -osakeindeksin voittokerroin seuraavan 12 kuukauden ennustetuilla tuloksilla on nyt runsas 18x samalla kun viimeisen kymmenen vuoden mediaani on 15x. Kaikki keskeiset maantieteelliset alueet ovat korkeammalle hinnoiteltuja kuin keskimäärin historiallisesti. Sektoritasolla vain rahoitus-, hyödyke- ja energiasektoreilla on tavanomaiset arvostukset. Myös korjattuna pitkien valtionlainakorkojen vallitsevalla tasolla maailman osakemarkkinoiden hinnoittelu on tyypillistä kalliimpi. Tämä lisää lähtökohtaisesti markkinoiden herkkyyttä mahdollisille negatiivisille yllätyksille korkomarkkinoilla ja/tai kasvunäkymissä.

 

Elokuussa edelleen positiivista kehitystä osakemarkkinoilla

Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi nousi +3,0 % elokuussa euroissa laskettuna. Laatuyhtiöille kirjattiin noin +3,5 % tuotto elokuussa eli niiden viime aikojen voittokulku jatkui. Myös vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi nousi laajaa maailmanindeksiä lähes prosenttiyksikön enemmän. Pienyhtiöt tuottivat lähes suuryhtiöiden tahdissa ja kasvuyhtiöt nousivat jonkin verran arvoyhtiöitä enemmän. Euroalueen valtionlainat sen sijaan tuottivat runsaat puoli prosenttia miinusta.

Eri toimialoilla oli hajontaa tuotoissa, mutta vetureina toimivat kasvutoimialat. Elokuussa parhaat tuotot saatiin rahoituksesta (+4,6 %), informaatioteknologiasta (+4,2 %) sekä kommunikaatiopalveluista (+4,1 %). Heikoimmat tuotot nähtiin hyödykkeissä (+0,1 %), energiassa (+0,8 %) sekä kestokulutustavaroissa (+0,9 %)

Alueellisesti vahvimmat kehitykset nähtiin elokuussa Japanissa (+3,5 %), Yhdysvalloissa (+3,4 %) sekä kehittyvillä markkinoilla (+3,1 %). Kiinan markkina, joka on ollut heikko alkuvuonna, polki paikoillaan.  Peränpitäjinä tuottomielessä elokuussa olivat Pohjoismaat (+1,4 %) sekä Eurooppa (+2,0 %).