Vastustuskykyä osakemarkkinoilla

Maailmantalouden kasvuedellytykset ovat heikentyneet hyvältä tasolta. Muun muassa pula tuotantotekijöistä, pidentyneet toimitusajat sekä kasvaneet kustannuspaineet ovat alkaneet haastamaan yritysten tuloskasvunäkymiä. Kuluvan vuoden kolmas tulosneljännes on kuitenkin edelleen sujunut odotuksia paremmin, mikä on tukenut osakemarkkinoita. Kasvua ja kannattavuutta nakertavat tekijät jatkunevat pitkälle ensi vuoteen. Myös keskuspankeilta on odotettavissa vastentahtoista ja lievää rahapolitiikan kiristämistä inflaation pysyessä koholla […]

Maailmantalouden kasvuedellytykset ovat heikentyneet hyvältä tasolta. Muun muassa pula tuotantotekijöistä, pidentyneet toimitusajat sekä kasvaneet kustannuspaineet ovat alkaneet haastamaan yritysten tuloskasvunäkymiä. Kuluvan vuoden kolmas tulosneljännes on kuitenkin edelleen sujunut odotuksia paremmin, mikä on tukenut osakemarkkinoita. Kasvua ja kannattavuutta nakertavat tekijät jatkunevat pitkälle ensi vuoteen. Myös keskuspankeilta on odotettavissa vastentahtoista ja lievää rahapolitiikan kiristämistä inflaation pysyessä koholla myös tulevina kuukausina. Pitkissä koroissa on yhä nousupaineita. Osakemarkkinoilla on edessään lisää töyssyjä, mutta nousutrendi jatkunee.

 

Talouskasvu hidastunut ja kustannuspaineet venymässä ensi vuoden puolelle

Maailmantalouden kasvuedellytykset ovat heikentyneet hyvältä tasolta. Koronapandemia, massiiviset elvytystoimet ja talouksien vihreä siirtymä ovat nopeasti muuttaneet globaalin talouden toimitusketjuja sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainoja. Komponenttipula, rajusti kohonneet energian sekä rahtien hinnat sekä myös pula osaavasta työvoimasta ovat alkaneet hidastaa maailmantalouden kasvua ja ovat samalla ylläpitäneet yritysten kustannuspaineita. Toimitusajat ovat pidentyneet ja Yhdysvalloissa matalamman palkkatason palvelualoilla on nähtävissä palkkakilpailua. Markitin lokakuun PMI-kyselyt eivät lupaa nopeita muutoksia näihin trendeihin. Tavaroiden ja palveluiden tuottajat yrittävät edelleen vyöryttää kustannusinflaatioita loppuhintoihin. Tämä pidentää keskuspankkien tavoitteiden ylittävää inflaation jatkumista ensi vuoden puolelle. Pahin inflaatiovyöry näyttää kuitenkin pian olevan takanapäin.

Yhdysvaltain talouskasvu hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä +2 % vauhtiin vuoden ensimmäisen puoliskon yli +6 % tahdista. Deltavariantti, korkea inflaatio, saatavuusongelmat sekä elvytystoimien hiipuminen heikensivät arvioiden mukaan ainakin väliaikaisesti yksityisen kulutuksen reaalista kasvua kesän aikana. Heikko asuntorakentaminen painoi myös kasvua. Euroalueella BKT-kasvu oli samalla vahvalla tasolla kuin vuoden toisella neljänneksellä eli +8 % vauhdissa vuositasolla. Ostopäällikköindeksit ennakoivat, että globaalin talouden kasvu tulee jatkumaan hyvänä loppuvuoden aikana. Komponenttipula ja pidentyneet toimitusajat suitsivat tosin edelleen teollisuuden kasvua. Sirupula vaivaa etenkin autoteollisuutta.

Vuodelle 2022 maailmantalouden kasvuennusteet ovat tyypillisesti +4-5 % haarukassa. Osa tuotannon pullonkauloista on luonteeltaan väliaikaisia, joten näiden hellittäminen tukee tarjonnan kasvua ensi vuonna. Kohonnut inflaatio leikkaa kuitenkin kuluttajien ostovoimaa. Elvytystoimet tulevat selvästi pienenemään, mutta jatkunevat. Yhdysvalloissa odotetaan edelleen, että infrastruktuuripaketti hyväksytään. Myös neljännestä elvytysshekkikierroksesta talven aikana on viritelty poliittista keskustelua.

Kiinan talouden aiempaa hitaampi kasvu vaikuttaa odotettua pitkäkestoisemmalta. Kiinteistöihin ja rakentamiseen liitännäiset toimialat tuovat peräti 30 % Kiinan bruttokansantuotteesta. Viranomaisten toimet ylikuumenemisen hillitsemiseksi yhdistettynä kiinteistöyhtiöiden raskaisiin velkataakkoihin muodostavat kasvua hidastavan yhtälön. Suurissa vaikeuksissa oleva jättimäinen Evergrande-kiinteistöyhtiö on arvioiden mukaan vain jäävuoren huippu. Kiinan kiinteistöyhtiöiden toiminnan tervehdyttäminen julkisen sektorin johdolla näyttää väistämättömältä. Maan talouskasvu on entistä voimakkaammin yksityisen kulutuksen varassa. Viranomaiset ovat pitäneet maata suljettuna yllättävän kauan rokotustilanne huomioiden.

Pidämme mahdollisena, että globaalin talouden BKT-kasvuennusteita tullaan yleisesti höyläämään ensi vuoden osalta ilman uusia suuria finanssipoliittisia elvytystoimia. Uskomme kuitenkin, että talouskasvu jatkuu hyvänä ja että yritysten hinnoitteluvoima pitää melko hyvin. Koronasta elpyminen on vielä kesken monella toimialalla ja patoutunutta kysyntää on etenkin turismiin liitännäisillä palveluilla.

 

Inflaatiotrendit kaventavat keskuspankkien pelitilaa

Tavoitteita korkeammat inflaatiopaineet ovat venymässä ensi vuoden puolelle. Yhdysvaltain keskuspankki päätti marraskuun alun kokouksessaan, että se alkaa pienentämään 120 miljardin kuukausittaista arvopapereiden osto-ohjelmaansa marraskuusta alkaen nettomääräisesti 15 miljardilla dollarilla joka kuukausi. Pienentämisohjelma ei ole keskuspankin mukaan autopilotilla, vaan siihen vaikuttavat inflaatio- ja työllisyyskehitys. Nykytiedon valossa osto-ohjelma loppuisi näin ollen nettomääräisesti kokonaan kesäkuussa 2022. Varovaiset ohjauskoronnostot alkaisivat mahdollisesti ensi vuoden toisella puoliskolla tai vuoden 2023 alussa. Euroalueella EKP näyttää jatkavan ylimääräistä pandemiaan liittyvän arvopapereiden osto-ohjelmaansa (PEPP) ensi vuoden maaliskuun loppuun asti. Tahtia on jo hidastettu. Vaatimattomat ohjauskoronnostot alkanevat todennäköisesti vasta 2023 puolella, jos keskuspankin pääjohtajaa Lagardea on uskominen. Markkina hinnoittelee lievää koronnostoa jo ensi vuoden loppupuolelle.

 

Q3 tuloskausi on edelleen sujunut kokonaisuutena hyvin komponenttipulasta huolimatta

Kustannuspaineista ja pullonkauloista huolimatta vuoden kolmas tulosneljännes on toistaiseksi sujunut kokonaisuutena odotuksia paremmin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Tuloskasvu on ollut voimakkainta energiasektorilla. Positiiviset tulosyllätykset ovat kuitenkin toteutuneet laajalla rintamalla eri toimialoilla.

Osakeanalyytikot arvioivat, että MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulokset kasvavat +50 % vuonna 2021 ja +7 % vuonna 2022. Vuodenvaihteessa tämän vuoden tuloskasvuennuste oli +29 %, joten sijoitusanalyytikot ovat nostaneet kasvuennusteita huomattavasti vuoden kuluessa.

Ennusteiden mukaan tuloskasvu on suhteellisesti hitainta Japanissa ja nopeinta Euroopassa. Suhdanneherkät toimialat toimivat kasvun ajureina tänä vuonna. Ensi vuonna Yhdysvallat yhtäältä ja kestokulutustavarat toisaalta kirjaavat suurimmat tuloskasvuprosentit ennusteiden mukaan.

 

Hyvä tuloskehitys tukenut osakemarkkinoita

Yritysten vahva tuloskehitys on osakemarkkinoilla kumonnut pitkien korkojen nousun tuomaa laskupainetta osakkeiden arvostuskertoimiin. MSCI AC World -indeksin kurssinousu toistaiseksi tänä vuonna on lähellä kuluvan vuoden EPS-kasvuennusteen nostoa. Arvostustasot osakemarkkinoilla ovat historiallisesti vaativia. Kustannusinflaatiopaineiden venyminen ja pitkien korkojen lisänousu muodostavat potentiaalisen riskin osakemarkkinoille sekä heikentyvien tuloskasvunäkymien että arvostustasojen alentumisen kautta.

 

Lokakuu oli tuottava osakemarkkinoilla

Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi nousi peräti +5,3 % lokakuussa euroissa laskettuna. Laatuyhtiöt, vastuullinen sijoittaminen sekä osin myös kasvuyhtiöt toipuivat. Pienyhtiöt sitä vastoin alituottivat tuntuvasti laajaan markkinaan verrattuna. Lokakuussa vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi tuotti +8,8 % ja laatuyhtiöt +6,4 %. Euroalueen valtionlainat tuottivat -0,6 %. Euroalueella pitkä korkotaso nousi vain lievästi lokakuun aikana, mutta silti enemmän kuin Yhdysvalloissa.

Lokakuun tuottavimmat osakesektorit olivat kestokulutustavarat +8,2 %, IT +6,8 % sekä energia +6,6 %. Peränpitäjiä olivat kommunikaatiopalvelut +1,6 %, päivittäistavarat +3,1 % sekä hyödykkeet +3,7 %. Alueellisesti vahvimmat tuottajat olivat Yhdysvallat (+7,1 %) ja Pohjoismaat (+5,5 %). Japani oli lokakuussa heikon alue -3,2 % kehityksellä ja kehittyvät markkinat olivat toiseksi heikoin alue +1,2 % tuotolla. Kiinan markkina oli tuottavampi kuin kehittyvät markkinat kokonaisuutena lokakuussa.