Yhdysvaltain keskuspankki reivaamassa kurssiaan syksyllä

Maailmantalouden elpyminen on vahvaa tänä vuonna. Tarjontapuolen pullonkaulat ja kasvavat kustannuspaineet ovat kuitenkin jo taittamassa talouskasvun terävintä terää. Yhdysvaltain keskuspankki tulee pienentämään arvopapereiden osto-ohjelmaansa loppuvuonna. Koronnostot ovat ajankohtaisia ensi vuoden toisella puoliskolla. Euroalueella spekulaatiot EKP:n elvytyksen pienentämisestä ovat sitä vastoin ennenaikaisia. Osakemarkkinoiden suunta on riippuvainen yritysten tuloskasvun jatkumisesta. Osakemarkkinoiden nousuvauhtia tulee kuitenkin jarruttamaan se, että […]

Maailmantalouden elpyminen on vahvaa tänä vuonna. Tarjontapuolen pullonkaulat ja kasvavat kustannuspaineet ovat kuitenkin jo taittamassa talouskasvun terävintä terää. Yhdysvaltain keskuspankki tulee pienentämään arvopapereiden osto-ohjelmaansa loppuvuonna. Koronnostot ovat ajankohtaisia ensi vuoden toisella puoliskolla. Euroalueella spekulaatiot EKP:n elvytyksen pienentämisestä ovat sitä vastoin ennenaikaisia. Osakemarkkinoiden suunta on riippuvainen yritysten tuloskasvun jatkumisesta. Osakemarkkinoiden nousuvauhtia tulee kuitenkin jarruttamaan se, että löysän rahan määrän kasvu on hidastunut.

Maailmantalouden kasvuhuippu osumassa vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle

Maailmantalous on lähtenyt vuoteen 2021 reippaassa kasvussa. Euroalueen, Iso-Britannian sekä Japanin taloudet supistuivat edelleen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä on odotettavissa huomattavasti vahvempaa kasvua laajalla rintamalla. Sekä Yhdysvaltojen että Kiinan kasvu on jälleen piristynyt palveluvetoisesti ja Eurooppakin on palannut kasvun tielle. Kiinassa työllisyyden elpyminen on kuitenkin edelleen huteraa. Yhdysvaltoihin ennustetaan sitä vastoin vuoden toiselle neljännekselle vuositasolla jopa +9-10 % BKT-kasvua vuoden ensimmäisen kvartaalin runsaan +6 % jälkeen.

Teollisuus jatkaa globaalisti tukevassa kasvussa. Tuotannon pullonkaulat sekä kasvavat hintapaineet ovat kuitenkin hyydyttäneet kasvun kiihtymisen. Ostopäällikköindeksit ennakoivat, että palvelutoimialat toimivat talouskasvun vetureina lähikuukausien aikana koronarokotustahdin kiihtyessä ja talouksien avautuessa yhä enemmän. Myös kilpailu työvoimasta näyttää kasvaneen palvelualoilla etenkin Yhdysvalloissa.

OECD:n uunituoreiden talousennusteiden mukaan maailmantalous kasvaa +5,8 % vuonna 2021 ja +4,4 % vuonna 2022. Globaalissa taloudessa tämä vuosi etenee pitkälti Yhdysvaltojen ja Kiinan vahvan kasvun komennossa. Nähtäväksi jää, missä muodossa ja milloin suunnitellut infrastruktuuri- ja veropaketit Yhdysvalloissa edistyvät poliittisesti. Euroopassa koronarokotustahti on kiihtymässä kesää kohti siirryttäessä ja rajoituksia on alettu purkamaan. Vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä vuonna 2022 Eurooppa pääsee kunnolla mukaan globaaliin kasvuimuun ja alueellisten kasvuerojen ennakoidaan supistuvan.

Inflaatiopaineet kaventavat Yhdysvaltain keskuspankin liikkumatilaa

Inflaatio on kiihtynyt tuntuvasti sekä tuottajaportaassa että kuluttajapuolella vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Raaka-ainehintojen raju nousu, toimitusvaikeudet ja kilpailu komponenteista – sekä osin myös työvoimasta – ovat nostaneet yritysten tuotantokustannuksia. Vahva tuottavuuskehitys ja parantunut hinnoitteluvoima lopputuotteissa ovat kuitenkin toistaiseksi suojanneet hyvin yritysten kannattavuutta. Yhdysvalloissa viimeisen kolmen kuukauden (helmi-huhtikuu) ajanjaksolla laskettu pohjainflaatio kuluttajahinnoille on nyt +5,6 % vauhdissa vuositasolla ja kokonaisinflaatio on peräti +7,2 % tahdissa.

Eräiden arvioiden mukaan kustannuspaineet olisivat hellittämässä syksyllä. Raaka-ainehinnat osoittavat tasaantumisen merkkejä. Yhdysvalloissa liittovaltion ylimääräisten työttömyyskorvausten on määrä päättyä 6. syyskuuta. Toistaiseksi 22 republikaanijohtoista osavaltiota on jo ilmoittanut, että ylimääräisten korvausten ulosmaksu loppuu ennenaikaisesti jo touko-kesäkuussa työvoiman tarjonnan lisäämiseksi.

Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit ovat julkisesti korostaneet tukeaan talouksien elpymiselle sekä pitäneet käynnissä olevaa inflaation kiihtymistä pian ohimenevänä ilmiönä. Euroalueella rahapolitiikan kiristäminen ei ole ajankohtaista vielä pitkään aikaan. Yhdysvalloissa tilanne on toinen.

Yhdysvaltain keskuspankki on kaksoistavoitteensa mukaisesti painottanut, että työllisyyden elpyminen koronasta on vielä epätäydellistä. Työllisten määrä on 7,5 miljoonaa henkeä vähemmän kuin mitä se oli koronaa edeltävänä aikana, joka on 5 % vähemmän työllisiä kuin ennen koronaa. Jos inflaatiopaineet jatkuvat pitkälle syksyyn ja työllisyyden toipuminen jatkuu odotetusti loppuvuonna, niin Yhdysvaltain keskuspankki alkaa pienentämään omaa 120 miljardin dollarin kuukausittaista osto-ohjelmaansa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ohjauskoron nostot ovat sitä vastoin ajankohtaisia vasta ensi vuoden loppupuolella.

Yritystulosten elpyminen on ollut odotettuakin rivakampaa

Ensimmäinen vuosineljännes sujui tulosmielessä huomattavasti aikaisempia korkeita odotuksia paremmin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdysvalloissa konsensusennusteet ennakoivat yritystulosten kasvavan +36 % tänä ja +12 % ensi vuonna. Euroopassa vastaavat luvut ovat +45 % sekä +10 %. Tulokset näyttävät tänä vuonna kasvavan huomattavasti enemmän kuin ne supistuivat viime vuonna. Talouden suuret elvytystoimet ja vahvistunut talouskehitys sekä yritysten kulusäästöt ovat yhdessä vahvistaneet tuntuvasti yritysten kannattavuutta. Kustannuspaineet ovat kuitenkin lisääntyneet viime aikoina muun muassa komponenttien ja raaka-ainehintojen osalta. Yritykset näyttävät toistaiseksi saaneen läpi hinnankorotuksia lopputuotteisiinsa varsin hyvin. On silti luontevaa odottaa, että tuloskasvu hidastuu selvästi vuonna 2022.

Keskuspankkien asteittainen kurssin muutos tulee näkymään osakemarkkinoilla

Arvostusmittareilla tarkasteltuna osakemarkkinat ovat kalliita vahvasta tuloskehityksestä huolimatta. Vain rahoitus-, hyödyke- ja energiasektoreilla on historiallisesti tavanomaiset arvostukset. Tämän lisäksi leijonanosa yritysten positiivisista tulosyllätyksistä ja tulosennustekorotuksista on todennäköisesti jo toteutunut.

Yhdysvaltain keskuspankki alkaa kesän aikana valmistelemaan markkinoita elvytyksen asteittaiselle pienentämiselle. Osto-ohjelman pienentäminen alkanee vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhdysvalloissa kymmenen vuoden valtionlainakoron nousun jatkuminen yli 2 % tasolle saattaisi alkaa heikentämään talouskehitystä sekä kuivaamaan sijoituksia pois osakemarkkinoilta.

Osakemarkkinat vetivät henkeä toukokuussa

Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi polki paikallaan toukokuussa euroissa laskettuna. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi kehittyi samassa vaimeassa tahdissa kuin laaja maailmanindeksi. Pienyhtiöt tuottivat paremmin kuin suuryhtiöt ja arvo-osakkeet päihittivät kasvuosakkeet toukokuun aikana. Euroalueen korkomarkkinoilla tuotot olivat nollan tuntumassa.

Maailmanlaajuisesti parhaat tuotot saavutettiin suhdanneherkillä toimialoilla. Energia tuotti +4,2 %, rahoitus +3,5 % ja hyödykkeet vastaavasti +2,5 % euroissa mitattuna. Informaatioteknologia sekä kommunikaatiopalvelut jäivät sitä vastoin pakkaselle -2,4 % ja vastaavasti -1,7 % tuotoilla. Alueellisesti parhaassa vedossa olivat Eurooppa (+2,7 %) ja Pohjoismaat (+2,4 %). Kehittyvät markkinat tuottivat +0,8 %. Yhdysvallat oli keskeisistä markkinoista peränpitäjä -1,1 % euromääräisellä tuotolla toukokuussa.