S&P Global myöntänyt Korkialle vihreän rahoituksen viitekehyksen ”tummanvihreä” -luokituksen ja hallinnolle arvosanan ”erinomainen”

Korkia sai Second Party Opinion (SPO) -arvion S&P Globalilta, kansainvälisesti tunnustetulta ja johtavalta vihreän rahoituksen viitekehyksen riippumattomaan tutkimukseen perustuvien arvioiden toimittajalta.

Viime syksynä Korkia sai Second Party Opinion (SPO) -arvion S&P Globalilta, kansainvälisesti tunnustetulta ja johtavalta vihreän rahoituksen viitekehyksen riippumattomaan tutkimukseen perustuvien arvioiden toimittajalta.

Korkian vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework) sai arvosanan ”tummanvihreä” (Dark Green) ja Korkian hallinto luokituksen ”erinomainen” (Excellent), jotka ovat molemmat luokkiensa korkeimmat arvosanat.

Arviossa todetaan, että ”tummanvihreä” -arvio heijastaa uusiutuvan energian tuotannon ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan vedyn (ja niiden varastoinnin) merkitystä vuonna 2050.

Hallintoarvosana ”erinomainen” puolestaan heijastaa Korkian kykyä integroida ilmasto- ja ympäristötekijät hyvin investointiprosessiinsa ja vahvoihin raportointisitoumuksiinsa.

”Vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaiset uusiutuvan energian investoinnit ja investointien hallinnointi on nyt auditoitu, ja poikkeuksellisen hyvä tulos heijastaa sijoitusetiikkaamme. Haluan kiittää koko organisaatiota sitoutumisesta yrityksemme kestävän kehityksen arvoihin. Korkia tulee jatkossakin vaikuttamaan positiivisesti globaalien energiajärjestelmien muuttamiseen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”, kommentoi Korkian varainhankinnasta ja asiakkuuksista vastaava Jussi Lilja.

Korkia Green Finance Framework

Lue lisää

S&P Global Second Party Opinion

Lue lisää

Korkia on kansainvälinen uusiutuvan energian sijoittaja. Missiomme on tuottaa puhtaita megawatteja markkinoille, jotta tulevat sukupolvet saisivat elää taloudellisesti ja ekologisesti kestävässä maailmassa. Kehitämme teollisen mittakaavan uusiutuvaa energiaa ja energian varastointiratkaisuja yhdessä paikallisten hankekumppaneiden kanssa. Toimimme Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Latinalaisessa Amerikassa.