Taantuma-odotukset siirtyneet eteenpäin

Markkinat ja talousennustajat uskovat yhä yleisesti lievään taantumaan länsitalouksissa. Arviot siitä, että raju korkojen nousu sekä heikentynyt ostovoima alkavat painamaan talouskehitystä ovat pitkälti ennallaan. Odotukset taantuman alkamisajankohdasta ovat siirtyneet eteenpäin. Taloudet ovat osoittaneet vastustuskykyä palvelusektorin ja hyvän työllisyyskehyksen tukemina. Inflaatio on laskussa, mutta on yhä liian korkea. Samalla odotukset keskuspankkien koronlaskuista jo kuluvan vuoden toisella […]

Markkinat ja talousennustajat uskovat yhä yleisesti lievään taantumaan länsitalouksissa. Arviot siitä, että raju korkojen nousu sekä heikentynyt ostovoima alkavat painamaan talouskehitystä ovat pitkälti ennallaan. Odotukset taantuman alkamisajankohdasta ovat siirtyneet eteenpäin. Taloudet ovat osoittaneet vastustuskykyä palvelusektorin ja hyvän työllisyyskehyksen tukemina. Inflaatio on laskussa, mutta on yhä liian korkea. Samalla odotukset keskuspankkien koronlaskuista jo kuluvan vuoden toisella puoliskolla ovat maltillistuneet. Osakemarkkinoilla on odottava tunnelma vahvan alkuvuoden jälkeen. Maailmantalouden, yritystulosten sekä korkopolitiikan tulevaan suuntaan liittyy kysymysmerkkejä.

Talouskasvu on palveluiden varassa

Maailmantalouden kehitys jatkuu kaksijakoisena. Teollisuus on jo enemmän tai vähemmän lievässä taantumassa, kun taas vahvat palvelualat ylläpitävät vaimeata talouskasvua. Euroalueella talouskasvuyllätykset ovat kääntyneet selvästi pakkasen puolelle. Teollisuuden, rakentamisen ja kiinteiden investointien näkymät ovat maailmanlaajuisesti vaisut. Korkojen raju nousu sekä pankkien luottostandardien kiristyminen painavat talouskehitystä enenevässä määrin. Etenkin tyypillisesti merkittävällä velkarahalla pyörivät rakentaminen ja kiinteistömarkkinat ovat paineessa. Samalla vaikuttaa siltä, että Kiinan elpyminen koronarajoitusten purkamisen jälkeen ei ole niin rivakkaa kuin optimistisimmat ennustajat olivat odottaneet. Kiinassa palvelujen elpyminen vaikuttaa epäyhtenäiseltä ja nuorisotyöttömyys on huipputasoilla. Myös kiinteistösektori on yhä ongelmissa ja talouden lisäelvytykselläkin on spekuloitu.

Julkisen talouden näkymät OECD-maissa ovat yleisesti aiempaa hankalammat kohoavien velanhoitokustannusten vuoksi. OECD arvioi, että jäsenmaiden julkinen velka suhteessa nimelliseen BKT:hen oli 83 % vuonna 2022. Tämä on alempi kuin edellisvuoden 88 % inflaatiopiikin vuoksi. Järjestö arvioi, että lähes puolet julkisesta velasta täytyy uudelleen rahoittaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Yhden prosenttiyksikön nousu velanhoitokuluissa keskimäärin kautta linjan kasvattaa vuotuista budjettialijäämää näin ollen runsaalla 0,8 prosenttiyksiköllä.

IMF ennustaa, että maailmantalous kasvaa +2,8 % tänä vuonna ja +3,0 % ensi vuonna. Yhdysvalloille ennustetaan kasvuksi noin +1,5 % tänä vuonna ja noin +1,0 % ensi vuonna. Euroalueella kasvuprofiilin arvioidaan olevan samansuuruinen, mutta vuosiltaan vastakkainen. Globaalin talouskasvun lievä piristyminen ensi vuonna tulee lähinnä kehittyviltä markkinoilta pois lukien Kiina. Myös Eurooppaan odotetaan lievää elpymistä Saksan ja Iso-Britannian johdolla ensi vuonna.

On edelleen todennäköistä, että länsitalouksissa nähdään lievää taantumista loppuvuoden aikana. Keskuspankit pitävät ilmeisesti korot kiristävillä tasoilla koko kuluvan vuoden. Vuoden 2024 kasvunäkymät ovat valoisammat, edellyttäen, että inflaatio hidastuu odotetusti ja että rahapolitiikka kevenee vuoden 2024 aikana.

Inflaatio laskee verkkaisesti

Inflaatio on jatkanut lasku-uralla sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Hintojen nousuvauhti on edelleen yli kaksikertainen suhteessa keskuspankkien tavoitteisiin. Pohjainflaatio on 5,5 % tienoilla vuositasoilla.

IMF arvioi, että kuluttajahintainflaatio hidastuu kuluvan vuoden lopulla runsaaseen +3 % vauhtiin länsitalouksissa. Ensi vuoden aikana pitäisi päästä noin +2 % tasolle. Yhdysvalloissa inflaatio hiipuu ennusteen mukaan tänä vuonna nopeammin ja enemmän kuin euroalueella ja Iso-Britanniassa.

Yritysten kasvanut hinnoitteluvoima (”ahneusinflaatio”), palvelualojen vahva kysyntätilanne sekä työvoimapula ylläpitävät toistaiseksi inflaatioriskejä länsitalouksissa.

Keskuspankkien korkohuippu lähellä

Yhdysvaltain keskuspankki on viestittänyt, että runsas vuosi sitten alkanut raju viiden prosenttiyksikön koronnostosykli alkaa olla ohi tältä erää. Samalla kuitenkin myös kynnys laskea korkoja tämän vuoden puolella on korkea. Keskuspankki haluaa olla riittävän varma, että inflaatio lähenee kestävästi 2 % tavoitetta.

Euroalueella ohjauskorkojen nousu jatkunee vielä kesä- ja heinäkuussa. Talletuskoron huippu voisi näillä näkymin olla 3,75 % (nyt 3,25 %). Myös euroalueella on todennäköistä, että korkotaso pysyy kiristävällä tasolla ja että seuraava korkojen laskusykli on ajankohtainen ensi vuoden aikana.

Määrällinen tiukentaminen jatkuu toistaiseksi sekä Yhdysvalloissa että euroalueella.

Markkinoilla on odottava tunnelma

Markkinoiden katseet ovat yhä vahvasti rahapolitiikassa ja sen seurannaisvaikutuksissa yhtäältä ja yritysten tuloskehityksessä toisaalta.

Yhdysvaltalaisyrityksille ennustetaan noin -5 % tuloskasvua edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Ilman energiasektoria tulokset polkevat ennustajien mukaan paikallaan. Tuloskasvun ennustetaan olevan vain lievästi plussalla edellisvuodesta vuoden kolmannella neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä tuloskasvun odotetaan kiihtyvän lähes +10 % vauhtiin. Euroopassa odotukset ovat selvästi vaimeammat vuoden toisella puoliskolla.

Ensi vuoden tulosennusteet globaalille markkinalle ovat laskeneet vajaalla prosentilla viimeisen kolmen kuukauden aikana. Viimeisen kuukauden aikana ennusteet ovat pysyneet paikoillaan. Sijoitusanalyytikot ennustavat, että MSCI AC World -indeksin osakekohtainen tulos polkee paikallaan vuonna 2023 ja kasvaa +11 % vuonna 2024. Vuonna 2024 globaalia tuloskasvua vetää ennusteiden mukaan kehittyvät markkinat.

Osakemarkkinoiden yleiset arvostustasot ovat historiallisesti koholla. Varsinkin yhdysvaltalaiset teknologiatoimialat ovat jälleen kalliita tekoälyhypetyksen seurauksena. Esimerkiksi suuryhtiö Nvidian arvostus on kaikilla mittareilla mitattuna poikkeuksellinen. Osakemarkkinoiden perusteltu nousuvara on niukka lähikuukausien aikana. Tuottonäkymien pitäisi kirkastua loppuvuonna ja ensi vuonna laskevien korkojen ja uudelleen kiihtyvän tuloskasvun vanavedessä.

Markkinat tuottoisia toukokuussa

Pitkät korot kehittyivät epäyhtenäisesti toukokuussa. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakorko nousi 0,20 prosenttiyksikköä, kun taas Saksan vastaava korko laski 0,05 prosenttiyksikköä kuukauden aikana. Toukokuussa euroalueen valtionlainaindeksi tuotti +0,5 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat tuottivat +0,2 %.

Toukokuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi tuotti +2,5 % euroissa mitattuna. Vastuulliset yritykset yli-tuottivat yli prosenttiyksikön suhteessa laajaan markkinaan. Pienyritykset kehittyivät heikommin kuin suuryritykset globaalisti kuukauden aikana.

Osakesektoreista parhaat suhteelliset tuotot toukokuussa tarjosivat informaatioteknologia (+12,0 %) sekä kommunikaatiopalvelut (+5,7 %). Heikoiten kuun aikana tuottivat vastaavasti energia (-5,8 %) sekä hyödykkeet (-3,5 %).

Osakealueista suhteellisesti parhaiten kehittyivät toukokuussa Japani (+5,5 %) sekä Yhdysvallat (+4,2 %). Heikoiten tuottivat Pohjoismaat (-3,4 %) sekä Eurooppa (-2,3 %). Kiinan markkina laski yli viisi prosenttia kuukauden aikana.