Toimitusjohtajan katsaus: Lisätty uusiutuvaa energiaa ja vähennetty päästöjä – Vastuullisuus mitataan teoissa sekä niiden vaikutuksissa

Epävarmuudesta on tullut uusi normaali ensin pandemian ja viimeisimpänä Ukrainan sodan myötä. Tuomitsemme jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja toivomme Venäjän päättävän ne välittömästi. Ihmishenkien menetyksen ja inhimillisen kärsimyksen rinnalla sodan muut vaikutukset tuntuvat pieniltä, mutta niilläkin tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia. Ukrainan sota syventää muun muassa energian hintaan liittyviä riskejä maailmantaloudelle. Energian ja sähkön saannin vaikeutuessa […]

Epävarmuudesta on tullut uusi normaali ensin pandemian ja viimeisimpänä Ukrainan sodan myötä. Tuomitsemme jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja toivomme Venäjän päättävän ne välittömästi. Ihmishenkien menetyksen ja inhimillisen kärsimyksen rinnalla sodan muut vaikutukset tuntuvat pieniltä, mutta niilläkin tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia. Ukrainan sota syventää muun muassa energian hintaan liittyviä riskejä maailmantaloudelle. Energian ja sähkön saannin vaikeutuessa hinnat tulevat nousemaan ja inflaatio kasvamaan. Kansalaiset ja päättäjät ovat heränneet miettimään kriittisten resurssien, kuten energian, omavaraisuuden merkitystä. Euroopassa tullaankin varmasti tekemään merkittäviä panostuksia ja investointeja uusiutuvaan energiaan maiden energiahuoltovarmuuden turvaamiseksi.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat järkyttäneet meitä syvästi. Samaan aikaan ne ovat saaneet meidät entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että olemme oikealla polulla. Korkian kestävän kehityksen sijoitustoiminnan painopisteenä on jo muutaman vuoden ajan ollut uusiutuva energia. Olemmekin jatkaneet määrätietoisesti tämän strategisen suunnan toteuttamista ja keskittyneet vahvistamaan sen asemaa toiminnassamme.

Uusiutuvan energian liiketoiminnan keskiössä yhteiskehitysmalli

Vuoden 2021 aikana toimme uusiutuvan energian liiketoimintamme keskiöön yhteiskehitysmallin. Yhdistämme mallissa asiantuntemuksemme hankekehityksestä, pääomasijoittamisesta, rahoituksesta ja portfolionhallinnasta, sekä tarjoamme kokemuksemme ja rahoitusta paikallisten kumppaniemme käyttöön. Vastaavanlaista toimintamallia emme ole tavanneet muualla. Olemmekin pystyneet kilpailemaan tunnettujen globaalien brändien kanssa parhaista hankekehittäjistä.

Toimintamalliin pohjautuvat ensimmäiset kaksi aurinkovoimaan keskittyvää yhteisyritystä perustettiin Iso-Britanniaan sekä ensimmäinen tuulivoimaan keskittyvä yhteisyritys puolestaan Suomeen. Tämän lisäksi perustimme alkuvuodesta Ruotsiin ensimmäisen yhteistyrityksen aurinkoenergiaan keskittyvän hankekehittäjän kanssa. Näiden hankkeiden onnistuessa täysmääräisenä, kehitettävä uusiutuvan energian hankekantamme nousee vähintään 4 gigawattiin. Hankkeet mahdollistavat Korkian sijoittajille ainutlaatuisen sijoitusmahdollisuuden uusiutuvaan energiaan globaalisti sekä tuovat Korkialle merkittävän tulovirran. Arvioimme uusiutuvan energian liiketoiminnan tuovan yli puolet konsernin liikevaihdosta jo vuonna 2022 ja osuuden jatkavan kasvua myös tulevina vuosina.

Konsultointi vahvisti positiotaan – lisääntyneestä kilpailukyvystä ja tunnettuudesta vauhtia kasvuun

Konsultointiliiketoiminnassa jatkoimme strategiamme mukaisesti panostamistamme valittuihin kestävän kehityksen erityisosaamisalueisiimme, uusiutuvaan energiaan, resurssiviisaaseen teollisuuteen ja päästöttömään liikenteeseen. Erityisesti liikenteen ja logistiikan alueella vuosi 2021 oli projektimäärien osalta menestyksekäs. Autoimme mm. työsuhdepyöriä tarjoavaa Vapautta kansainvälistymisessä sekä käynnistimme yli 30 sähköautoilua kehittävän organisaation konsortiohankkeen Arjen älykäs sähköautoilu, jossa toimimme koordinaattorina koko kevään 2022. Kaiken kaikkiaan toteutimme konsultoinnissa vuoden aikana yli 50 kehityshanketta.

Toimintamallimme mukaisesti jatkoimme pitkäaikaisten asiakkuuksien rakentamista luoden samalla kuitenkin lähes 20 uutta asiakassuhdetta. Lisäksi konsultoinnin vahvistunut positio ja tunnettuus näkyi esimerkiksi merkittävänä suorien tarjouspyyntöjen kasvuna syksyn 2021 aikana sekä erinomaisina työhakemuksina konsultoinnin liiketoimintaan.

Pandemia jatkoi haastamistaan

Osaan Korkian kasvuyhtiöportfolion yhtiöistä koronakriisi on jatkanut negatiivista vaikutustaan. Sijoituspalveluyhtiöihin sovellettavien tulosvaikutteisten arvopaperisijoitusten arvostusperiaatteiden johdosta tämä näkyy merkittävänä negatiivisena vaikutuksena myös Korkian vuoden 2021 liikevaihdossa ja tuloksessa. Alkuvuonna 2021 siirsimme kasvuyhtiöidemme hallinnoinnin suomalaiselle Butterfly Ventures -yhtiölle ja 31.12.2021 eriytimme kasvuyrityssijoitukset kokonaisjakautumisten kautta omaksi itsenäiseksi kokonaisuudeksi irralleen Korkia -konsernista.

Työmme kestävän kasvun tekijänä – sijoittajana ja asiantuntijana – jatkuu siis yhä fokusoidummin. Päivitetyn strategiamme, tarkan toimintasuunnitelmamme ja yhä voimakkaamman uusiutuvan energian painopisteemme kautta uskomme olevamme vahvalla pohjalla saavuttamaan positiivisen operatiivisen kannattavuuden vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2021 muita tärkeitä tapahtumia

Vuoden 2021 aikana olemme mm.

  • Kehittäneet vaihtoehtoisten sijoitustuotteidemme tarjoamaa ja panostaneet voimakkaasti erityisesti aurinko- ja tuulienergian aktiiviseen hankekehityskantaan sekä sijoitustuotteisiin.
  • Keränneet sijoittajilta noin 93 miljoonaa euroa (vs. 42 milj. euroa vuonna 2020) Korkia-konsernin hallinnoimiin vaihtoehtorahastoihin, energiasijoitusyhtiöihin ja täyden valtakirjan salkkuihin.
  • Saaneet syyskuussa vaihtoehtoisiin rahastoihin liittyvän AIFM-toimiluvan. Toimiluvan avulla kykenimme laajentamaan sijoitustuotteiden tarjoamaamme laajemmalle, ei-ammattimaiselle asiakaskunnalle.
  • Käynnistäneet loppuvuonna uuden tonttirahaston, Korkia Tonttirahasto II Ky:n, jonka sijoituskapasiteetti oli kokonaisuudessaan noin 75 miljoonaa euroa 31.12.2021.
  • Onnistuneet jatkamaan perinteisen varainhoidon osakesalkkujen erinomaista tuottohistoriaa. Korkia 100 -salkku tuotti +20,3 % ja Korkia Kestävä Kehitys 100 -salkku tuotti +29,0 %.
  • Keränneet yli 3 miljoonaa euroa pääomia Korkia Oy:öön. Henkilöstölle ja osakkeenomistajille suunnatussa annissa kerättiin noin 1,5 miljoonaa euroa syyskuussa 2021, josta henkilöstö merkitsi suurimman osan. Joulukuussa 2021 sijoittajille suunnattua joukkovelkakirjalainaa merkittiin lisäksi yhteensä noin 1,6 miljoonan euron edestä.
  • Korkia-konsernin aurinkoenergiarahasto sitoutui tekemään sijoituksen espanjalaiseen 22 MWp aurinkoenergiavoimalaan ja Chilen sijoitustuotteen ensimmäiset kaksi aurinkovoimahanketta myytiin ready-to-build (RTB) -vaiheessa.

Varmistamme kasvun ja maksimoimme tekojemme positiiviset vaikutukset jatkamalla yhä fokusoidummin valitulla polulla

Sijoitustoiminnassa meillä on ainutlaatuinen positio johtuen skaalautuvasta toimintamallistamme uusiutuvien energialähteiden hankekehityksessä. Konsultoinnissa puolestaan erotumme kilpailijoista yhdistämällä uusiutuvan energian, päästöttömän liikenteen ja resurssiviisaan teollisuuden syvän substanssiosaamisen liiketoiminta- ja rahoitusalan asiantuntemukseen.

Vuonna 2022 varmistamme kasvun ja maksimoimme tekojemme positiiviset vaikutukset jatkamalla yhä fokusoidummin vahvuuksiimme perustuvalla polulla. Kasvatamme entisestään uusiutuvan energian hankkeiden kehitystoimintaa ainutlaatuisen yhteiskehitysmallimme mukaisesti. Lisäksi vahvistamme asiantuntijaorganisaatiotamme ja rakennamme jatkossakin kestävää kasvua yhdessä liikkeenjohdon konsultoinnin asiakkaidemme kanssa.

Lisää teoistamme pääset lukemaan vastuullisuusraportistamme.