Toimitusjohtajan katsaus: Vastuullisuus on tekoja, myös poikkeusvuonna

Vuosi 2020 jättänee omalaatuisuudellaan pysyvän muistijäljen meihin kaikkiin. Muutamassa päivässä etätöistä tuli uusi normi, työ- ja lomamatkailu loppui kuin seinään ja rajoitustoimenpiteet tulivat osaksi arkeamme. Vuosi oli kahtiajakoinen, mutta taaksepäin katsoessa löytyy paljon aihetta olla myös kiitollinen ja ylpeä.  Vuonna 2020 vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti, kun koronakriisi romahdutti äkillisesti maailmantalouden ja painoi sen taantumaan. […]

Vuosi 2020 jättänee omalaatuisuudellaan pysyvän muistijäljen meihin kaikkiin. Muutamassa päivässä etätöistä tuli uusi normi, työ- ja lomamatkailu loppui kuin seinään ja rajoitustoimenpiteet tulivat osaksi arkeamme. Vuosi oli kahtiajakoinen, mutta taaksepäin katsoessa löytyy paljon aihetta olla myös kiitollinen ja ylpeä. 

Vuonna 2020 vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti, kun koronakriisi romahdutti äkillisesti maailmantalouden ja painoi sen taantumaan. Suomessa miljoona työntekijää siirtyi etätöihin ja on pysynyt uusissa kotitoimistoissaan jo lähes vuoden. Globaaleja kasvunäkymiä jatkuva pandemia varjostaa yhä.

Sijoitusvuotena 2020 oli turbulenssista huolimatta hyvä. Yrityksetkin sopeutuivat uuteen normaaliin nopeasti, ja monella toimialalla koronakriisi on synnyttänyt täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja kilpailukyvyn tekijöitä kantamaan hedelmää tulevaisuudessakin. Myös omien toimintatapojen kestävyyden tarkasteluun vuosi on antanut hyvän tilaisuuden – esimerkiksi työmatkailun, toimitusketjujen ja uusien teknologioiden käyttöönoton osalta.

Korkialla auringonvalo valaisi koronavarjoja

Koronavuosi näkyi myös Korkian liiketoiminnassa kahtiajakoisesti, eikä vaikeiltakaan ratkaisuilta voitu kevään aikana välttyä. Strateginen painopisteemme oli kasvattaa omien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden perhettämme, missä saavutimmekin syksyn aikana merkittäviä onnistumisia. Vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa vuosi 2020 oli erityisesti aurinkoenergian läpimurtovuosi, ja vaikutuksien odotamme näkyvän laajalti tämän vuoden aikana. Olemme kasvaneet koko aurinkoenergiasijoittamisen elinkaaressa voimakkaasti niin hankekehityksen, investointien, sijoitustuotteiden kuin tiimimme osalta. Myös aurinkoenergiaan sijoittaneille vuodenvaihde toi erinomaisia uutisia sähkönhinnan noustua Espanjassa uudelle ennätystasolle.

Samanaikaisesti Korkian kasvuyhtiöportfolion yhtiöiden liiketoimintaan koronakriisi vaikutti negatiivisesti. Sijoituspalveluyhtiöihin sovellettavien tulosvaikutteisten arvopaperisijoitusten arvostusperiaatteiden johdosta tämä näkyy merkittävänä negatiivisena vaikutuksena myös Korkian vuoden 2020 liikevaihdossa ja tuloksessa. Korkian kasvuyhtiöiden hallinnointi on helmikuussa 2021 ulkoistettu.

Ennen kaikkea olemme kuitenkin ylpeitä siitä, että vaikeimmankaan pandemiatilanteen aikana emme luopuneet arvoistamme luoda kestävää kehitystä aidoilla teoilla. Viimeistään koronavuosi on osoittanut työmme tärkeyden, sillä kestävä kehitys on kiinnostanut, puhututtanut ja saanut aikaan liikettä enemmän kuin yhtenäkään vuonna aikaisemmin. Samalla näimme, että koko maailman hetkellinen rauhoittuminenkaan ei vielä riitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien kääntämiseksi laskuun. Vastuullisia sijoittajia, yrityksiä ja tekoja tarvitaan paljon lisää. Meidän hihamme on kääritty juuri tähän työhön.

Korkian tärkeimmät tapahtumat 2020

  • Strateginen painopisteemme oli kasvattaa vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden perhettämme kestävän kehityksen alueella, erityisesti aurinkoenergiassa. Aurinkoenergiassa uusia sijoitustuotteita käynnistettiin 3 kpl ja aktiivinen hankekehityskantamme eri sijoitustuotteisiin kasvoi moninkymmenkertaisesti.
  • Poikkeuksellisenakin vuonna täyden valtakirjan salkkumme tuottivat: Korkia 100: +13,2 %, Korkia 80: +10,5 % ja Korkia 50: +7,2 %.
  • Tonttirahastomme varainhankintakierros päättyi ja rahaston leveroitu sijoituskapasiteetti nousi 67 milj. euron tasolle. Ensimmäisen täyden vuoden sijoitustoiminnan tuotot ylittivät rahastolle asetetun tavoitetason ollen 5,6 %.
  • Liikkeenjohdon konsultoinnissa toteutimme lähes 50 liiketoiminnan kehityshanketta. Esimerkiksi Lahden kaupungin kanssa kehitimme palvelua alueen yritysten pääsemiseksi kiinni EU:n Green Deal liiketoiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin ja Meeat Food Techin kanssa rakensimme kasviproteiinituotteiden kansainvälistä liiketoimintaa.
  • Kasvuyhtiöille koronavuosi oli haastava vaikuttaen IFRS-arvostusperiaatteiden johdosta tulosvaikutteisesti Korkian liiketoimintaan.
  • Loppuvuodesta sekä konsultointi- että aurinkoenergiatiimit saivat merkittävää vahvistusta rekrytoinneista.
  • Arvo Sijoitusosuuskunta teki sijoituksen Korkiaan syksyllä, ja loppuvuodesta käynnistettiin tiiviin yhteistyön suunnittelu.

Kestävää kehitystä edistämässä – ei pakolla, vaan kasvun mahdollisuuksilla

Jatkamme ylpeästi valitulla tiellä. Tarjoamme myös tulevaisuudessa uusia kiinnostavia kestävän kehityksen sijoituskohteita, kasvatamme aurinkoenergiatoimintaa siellä missä paistaa ja rakennamme liikkeenjohdon konsultoinnissa asiakkaidemme kanssa kannattavaa uutta liiketoimintaa sekä pitkäaikaista kilpailuetua.

Lue koko toimitusjohtajan katsaus ja lisää esimerkkejä teoistamme löydät juuri julkaistusta vuoden 2020 vastuullisuusraportistamme!

 

Pauli Mäenpää
Konsernin toimitusjohtaja,
Korkia

 

Uutinen päivitetty 26.3.2021. Päivitetty Korkia Tonttirahaston toteutunut tuotto.