Toimitusjohtajan kommentti 

Eurooppaa kohdannut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on järkyttänyt meitä kaikkia. Sota on paitsi kansainvälisen oikeuden rikkomus myös rikos ihmisyyttä vastaan. Korkia tuomitsee täysin Venäjän yksipuoliset sotatoimet.  Monia mietityttää miten sota vaikuttaa työhömme. Ensisijaisesti ajatuksemme ovat ukrainalaisissa ja heidän kokemissaan menetyksissä. Olemme osaltamme tukeneet kansainvälisten avustusjärjestöjen työtä paikan päällä. Muutoin seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti ja arvioimme säännöllisesti […]

Eurooppaa kohdannut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on järkyttänyt meitä kaikkia. Sota on paitsi kansainvälisen oikeuden rikkomus myös rikos ihmisyyttä vastaan. Korkia tuomitsee täysin Venäjän yksipuoliset sotatoimet. 

Monia mietityttää miten sota vaikuttaa työhömme. Ensisijaisesti ajatuksemme ovat ukrainalaisissa ja heidän kokemissaan menetyksissä. Olemme osaltamme tukeneet kansainvälisten avustusjärjestöjen työtä paikan päällä. Muutoin seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti ja arvioimme säännöllisesti sen vaikutuksia työhömme.  

Toimintaa tukevat: EU, kotimainen vakaus sekä länsimainen sijoitusfokus

Riskejä arvioitaessa on tärkeää muistaa, että olemme EU:n jäsenmaa ja noudatamme yhteisessä rintamassa asetettuja pakotteita. EU:n jäsenmaana olemme myös Euroopan unionin Common Security and Defence Policy (CSDP) –artiklan alla, mikä tarkoittaa yhteisen kriisienhallinnan ja sotilaallisen tuen klausuulia. Tämä yhdessä kotimaisen vakaan poliittisen tilanteen ja laadukkaan oman puolustuskyvyn kanssa tukee toimintamme jatkumista normaalisti 

Linjamme mukaisesti myös sijoitusfokuksemme on länsimaissa. Korkialla tai sen tytäryhtiöillä ei ole suoria sijoituksia Venäjälle, eikä suunnitelmia investoida sinne. Uusiutuvan energian sijoituksemme ja omistuksemme ovat Iso-Britanniassa, Espanjassa, Chilessä, Ruotsissa ja Suomessa. Energialaitos- ja hankeomistuksemme ovat paikallisissa yhtiöissä ja nämä yhtiöt omistetaan suomalaisten yhtiöiden ja pääomarahastojen sekä UK:ssa olevien yhtiöiden kautta. Myös kaikki sijoitusinstrumentit ovat Korkian hallinnoimia.  

Korkian asiakkaiden varainhoitosalkuissa oli maailmanindeksejä mukaillen pieniä määriä Venäjä-sijoituksia. Aktiivirahastoista nämä sijoitukset on jo poistettu ja ETF-tuotteiden osalta Venäjä-sijoitukset poistuvat indeksien päivittyessä. 

Kestävälle uusiutuvalle ja paikalliselle energialle on nyt tarvetta

Sota pakottaa tarkastelemaan kriittisesti myös huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. EU:n ja Euroopan tasolla on käynnissä ja tulossa merkittäviä investointeja fossiilisen energian riippuvuudesta luopumiseen, mikä tarkoittaa kasvavaa kysyntää Korkian tuotteille ja palveluille.  

Sodan kehittymistä on kuitenkin vaikea ennustaa. Tilanteen aiheuttama epävakaisuus ja arvaamattomuus tarkoittavat meille jatkuvaa riskien arviointia. Yhtiön johto seuraa tilannetta tiivisti ja huolehtii jatkuvuussuunnitelmasta eri skenaarioissa.  

Näemme tekemämme työn nyt entistä arvokkaampana. Uskomme yhtiömme tavoitteeseen – olla rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta – on vain vahvistunut.

 

Helsingissä 17.3.2022,

Pauli Mäenpää
Group CEO