Tuottonäkymät kirkastumaan päin

Vuosi 2023 käynnistyy epävarmoissa tunnelmissa. Rahapolitiikan kiristyminen, ylikorkea inflaatio sekä uhkaava taantuma ovat yhä teemoja. Yritystuloksien notkahdus on edessä, mutta todennäköisesti maltillisena. Inflaation asteittain rauhoittuessa myös korkopaineet alkavat hellittämään. Vuoden 2023 kuluessa joukkolainojen ja osakkeiden tuotto-odotukset ovat kirkastumassa markkinoiden siirtäessä katseensa kohti lupaavampaa vuotta 2024.   Korkohuippu ja lievä taantuma häämöttää Maailmantalous on toistaiseksi ollut […]

Vuosi 2023 käynnistyy epävarmoissa tunnelmissa. Rahapolitiikan kiristyminen, ylikorkea inflaatio sekä uhkaava taantuma ovat yhä teemoja. Yritystuloksien notkahdus on edessä, mutta todennäköisesti maltillisena. Inflaation asteittain rauhoittuessa myös korkopaineet alkavat hellittämään. Vuoden 2023 kuluessa joukkolainojen ja osakkeiden tuotto-odotukset ovat kirkastumassa markkinoiden siirtäessä katseensa kohti lupaavampaa vuotta 2024.

 

Korkohuippu ja lievä taantuma häämöttää

Maailmantalous on toistaiseksi ollut pelättyä vastustuskykyisempi talouskasvun vastatuulille. Energiamarkkinoiden ainakin väliaikainen rauhoittuminen sekä erilaiset tukimekanismit ovat toistaiseksi estäneet pahimpien kasvupelkojen toteutumisen. Tämä pätee erityisesti tuontienergiariippuvaiseen ja haavoittuvaan Euroopan talouteen. Raju korkojen nousu ja laajapohjainen kustannusten kohoaminen painavat kuitenkin yhä talouskehitystä länsimaissa. Kiinan yllättävä täyskäännös koronapolitiikassa parantaa asteittain maan vuoden 2023 kasvunäkymiä, vaikka nyt alkuvaiheessa se leikkaakin kasvua. Kiinteistösektorin ongelmat jarruttavat edelleen kasvua.

Lievä taantuma länsitalouksissa vuoden 2023 aikana on edelleen paras arvio tulevasta. Rakentamisen näkymät ovat entistä apeammat. Yritysten investoinnit ovat olleet laskussa ja työllisyyden heikentyminen on seuraava vaihe. Yhä jatkuva energiakriisi, yritysten tulosodotusten synkkeneminen, kuluttajien ostovoiman ja luottamuksen mureneminen sekä korkojen voimakas nousu painavat kaikki edelleen talouskasvua. Pahin alkaa kuitenkin tältä osin olemaan pian käsillä. Esimerkiksi OECD:n talousennusteiden mukaan on todennäköistä, että globaali talouskasvu kiihtyy taas jonkin verran vuonna 2024 verrattuna tähän vuoteen talouden vastatuulien helpottaessa.

Tavarainflaatio osoittaa globaalisti kauan toivottuja hiipumisen merkkejä. Raaka-aine- ja energiahinnat ovat rauhoittuneet ja pahimmat tuotannon pullonkaulat ovat hellittäneet. Ukrainan sota ylläpitää toki yhä riskejä energia- ja ruokamarkkinoilla. Kiinteistöpalvelujen inflaatio tulee hiipumaan pehmeämpien asunto- ja vuokramarkkinoiden vanavedessä. Keskuspankkien ykköshuolenaihe on etenkin ei-kiinteistösidonnaisten palvelujen hinta- ja palkkapaineet. Yhdysvalloissa työmarkkinoiden ylikireys on riski tulevan palkkakehityksen osalta. Nykyennusteiden valossa inflaatio ei silti ole enää nykyisen kaltainen ongelma vuoden 2023 lopussa. Vaikuttaa siltä, että inflaatio tulee hidastumaan aluksi enemmän Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.

Yhdysvalloissa keskuspankin koronnostotahti näyttäisi olevan edelleen loiventumassa. Seuraavaksi lienee luvassa vielä muutama 25-50 korkopisteen koronnosto. Yhdysvalloissa ohjauskoron huippu saavutettaneen maalis-toukokuussa 2023 noin 5 % tason tuntumassa. EKP sen sijaan yllätti markkinat haukkamaisuudellaan joulukuun kokouksen jälkeen. Euroalueella repokorko on näillä näkymin saavuttamassa huippunsa viimeistään toukokuussa 2023 noin 3,5 % tasolla. Globaalisti keskuspankkien määrällinen kiristys voimistuu EKP:n astuessa mukaan, mikä ylläpitää aiempaa tiukempia rahoitusolosuhteita.

Kokonaisuutena rahapolitiikka on selvästi talouskasvua hidastavaa vuonna 2023. Rahapolitiikka ei välttämättä nopeasti kevene taantumamerkkien vahvistuessa, ellei inflaatio lähde yllättävän nopeaan laskuun.

Uusi vuosi tuomassa parempia uutisia

Vuosi 2023 alkaa epävarmoissa merkeissä. Vuoden 2023 kuluessa on kuitenkin lupa odottaa selvästi paranevia tuottonäkymiä sekä korko- että osakemarkkinoilla sijoittajien katseiden siirtyessä kohti lupaavampaa ja ”normaalimpaa” vuotta 2024.

Vuoden 2023 alkaessa sekä lyhyiden että pitkien korkosijoitusten lähtötilanne tuottojen osalta on parantunut selvästi. 12 kuukauden euribor-korko on noin 3,3 %, euroalueen valtionlainaindeksin juokseva korkotuotto on noin 3,2 % ja korkealuokkaisten IG-yrityslainojen juokseva korkotuotto on noin 4,3 %. Samalla pahimmat inflaatio- ja koronnousupaineet ovat hellittämässä, mikä pienentää asteittain riskiä pitkien korkosijoitusten pääomatappioille. Koko vuoden 2023 osalta on hyvät mahdollisuudet siihen, että sekä lyhyistä että pitkistä korkosijoituksista on saatavissa vaihteeksi positiivisia tuottoja.

Maailman osakemarkkinoilla voittokertoimet viimeisen 12 kuukauden toteutuneilla tuloksilla mitattuna ovat noin 5 prosenttia alle viimeisen 15 vuoden mediaanitasonsa. Yritysten vuoden 2023 globaalin tuloskehityksen suhteen on yhä perusteltuja pelkoja. Globaalisti vuoden 2023 tulosennusteet ovat laskeneet 4 % viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yhdysvalloissa vuoden 2023 tuloskasvuennuste (+4 %) vaikuttaa silti yhä liian optimistiselta. Tulosnäkymät vuodelle 2024 ovat kautta linjan selvästi valoisammat. Näin ollen positiiviset kokonaistuotot maailman osakemarkkinoilta koko vuonna 2023 ovat realistisia markkinoiden alkaessa hinnoitella vuotta 2024.

 

Markkinat olivat alavireisiä viime vuonna

Koronnosto-odotukset saivat uutta pontta joulukuun keskuspankkien kokousten jälkeen. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakorko nousi kuukauden aikana 0,1 prosenttiyksikköä, kun taas Saksan kymmenen vuoden valtionlainakorko nousi peräti 0,6 prosenttiyksikköä. Keskeisissä korkoeroissa ei nähty suuria muutoksia kuukauden aikana. Joulukuussa euroalueen valtionlainaindeksi tuotti -4,6 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat tuottivat -1,8 %.

Vuonna 2022 euroalueen valtionlainaindeksi tuotti onnettomat -18,4 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat vastaavasti -14,2 %. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakorko nousi vuoden 2022 aikana 2,3 prosenttiyksikköä ja Saksan kymmenen vuoden valtionlainakorko peräti 2,7 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain keskuspankki nosti keskeistä ohjauskorkoaan yli 4 prosenttiyksikköä vuoden 2022 aikana. Vastaavan kaltainen koronmuutosshokki on globaalisti viimeksi nähty vuonna 1994.

Joulukuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi heikentyi euroissa -7,3 %. Vastuulliset yritykset sekä laatuyritykset tuottivat aavistuksen heikommin kuin laaja markkina.

Osakesektoreista joulukuun parhaat suhteelliset tuotot antoivat terveydenhuolto (-4,6 %) sekä päivittäistavarat (-4,9 %). Toimialoista tuottojen häntäpäässä olivat informaatioteknologia (-11,3 %) sekä kestokulutustavarat (-10,3 %). Osakealueista suhteellisesti parhaiten suoriutuivat joulukuussa Pohjoismaat (-1,4 %) ja Japani (-3,2 %). Euroopan tuotto oli -3,5 %. Yhdysvallat alisuoritti ja tuotti -9,2 %. Kehittyvät markkinat tuottivat -4,8 %, vaikka keskeinen Kiinan markkina nousi +1,5 % joulukuussa.

Vuosi 2022 oli osakesijoittajalle murheellinen. MSCI AC World -indeksi heikentyi euroissa mitattuna -12,3 %. Tämän lisäksi vastuulliset yritykset alituottivat yli 4 prosenttiyksikköä ja laatuyritykset lähes 6 prosenttiyksikköä. Osakemarkkinoista Eurooppa piti suhteellisesti parhaiten pintansa (-8,9 %), kun taas Yhdysvallat heikkeni lopulta peräti -14,2 %. Sektoreista energia oli ylivoimaisesti paras (+43,1 %).