Uusiutuvaan energiaan on edelleen turvallista ja kannattavaa sijoittaa

Sähkön hinta on palautunut siedettävämmälle tasolle koko Euroopassa. Mitä normalisoitunut hinta tarkoittaa uusiutuvaan energiaan tekeillä oleville investoinneille? Vuoden takainen sähkön ja energian hinnannousu johti yksityishenkilöiden sekä julkisten tahojen nopeaan toimintaan; ydinvoimaloiden käyttöaikaa pidennettiin, niin kansalaiset kuin yrityksetkin optimoivat kulutustaan, ja uusia LNG-terminaaleja pystytettiin sekä täytettiin ennätysajassa. Korvaavaa kaasua virtaa nykyisin mantereellemme lisää niin Norjasta, Atlantin […]

Blogi30.5.2023

Sähkön hinta on palautunut siedettävämmälle tasolle koko Euroopassa. Mitä normalisoitunut hinta tarkoittaa uusiutuvaan energiaan tekeillä oleville investoinneille?

Vuoden takainen sähkön ja energian hinnannousu johti yksityishenkilöiden sekä julkisten tahojen nopeaan toimintaan; ydinvoimaloiden käyttöaikaa pidennettiin, niin kansalaiset kuin yrityksetkin optimoivat kulutustaan, ja uusia LNG-terminaaleja pystytettiin sekä täytettiin ennätysajassa. Korvaavaa kaasua virtaa nykyisin mantereellemme lisää niin Norjasta, Atlantin takaa kuin Lähi-Idän Omanista.

Moni sijoittaja ehti kuitenkin huolestua pitkän aikavälin hintavaikutuksista. Energialaitoksiin tehtävät investoinnit ovat kuitenkin pitkäjänteisiä, eivätkä hintapiikit merkittävästi muuta niiden pitkän aikavälin kannattavuuslaskelmia. Energialaitosten toiminta-aika ja siten investoinnin aikajänne on nimittäin vähintään kvartaali – mutta ei vuosikymmenen, vaan vuosisadan kvartaali. Energiasijoitusta tuleekin tarkastella sähkön pitkän aikavälin kysynnän kautta. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ennusteen mukaan uusiutuvan energian sähköntuotannon tulisi olla päästötöntä (ns. ”net zero”) ja jo lähellä puolta maailman energiankulutuksesta vuonna 2040*.

Entä riskit? Eikö korkean sähkön hinnan toteutunut volatiliteetti kerro riskistä?

Energiamarkkina on jo mukautunut venäläisen maakaasun putoamiseen pois markkinalta ja EU sekä G7 -maat ovat päättäneet, että idästä tulevia kaasuhanoja ei myöskään enää avata**, joten riskiä arvioitaessa on syytä palata perusteisiin. Meillä on huomattava konkreettinen tarve uusiutuvalle sähköntuotannolle, sillä kysynnän kasvun kanssa samaan aikaan on käynnissä kansainvälinen, jopa osittain pakottava, siirtymä irti fossiilisista polttoaineista. Aurinko- ja tuulivoiman lisäksi tarvitaan huomattavasti lisää myös vakaata perusvoimaa, kuten ydinvoimaa. Uraani halkeaa varmasti, mutta investoinnit ovat hitaita ja työläitä, kuten Suomessa niin hyvin tiedämme. Vastaavasti akut, joiden hankesuunnittelussa olemme myös mukana, tulevat edullisemmiksi ja tukevat aurinko- ja tuulivoiman kilpailukykyä sekä käyttökelpoisuutta osana vakaita sähköverkkoja.

Olemme sijoittajiemme kanssa Korkia Uusiutuva Energia Ky -rahaston sijoituksilla toteuttamassa huomattavaa aurinko- ja tuulivoiman hankevirtaa Iso-Britanniassa, Kanadassa, Ruotsissa, manner-Kreikassa ja Kreetan saarella sekä Suomessa. Analysoimme jatkuvasti uusia markkinoita oman energiatiimimme toimesta ja pyrimme avaamaan useita uusia maita vuoden 2023 aikana.

Rahastomme, Korkia Uusiutuva Energia Ky:n, nykyiset yli 64 miljoonan pääomat (17.5.2023) ovat huomattava pääoma hankekehitysvaiheeseen. Rahaston yli 10 % IRR-tuottotavoite on näkemyksemme mukaan edelleen hyvin realistinen.

Mikäli haluatte olla mukana investoimassa energiamurroksen kannattavimpaan sijoitusvaiheeseen, on siihen nyt otollinen aika. Ethän epäröi olla yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää!

 

Lähteet:

* https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

** https://www.ft.com/content/3568257b-9ab9-43b0-be96-04828b375fa2