Ylituottoa riippumattomasti jo seitsemän vuoden ajan – mikä on varainhoitomme menestyksen salaisuus?

Olemme hoitaneet menestyksekkäästi jo seitsemän vuoden ajan asiakkaidemme sijoitussalkkuja. Korkia 100 ja Korkia 80 – sijoitusstrategioiden mukaisten salkkujen tuotot ovat ylittäneet selvästi vertailuindeksinsä seitsemän vuoden aikana. Globaalisti hajautetun osakkeisiin sijoittavan Korkia 100 -strategian tuotto ajalla 17.4.2014-19.4.2021 oli 134,7 % ja Korkia 80 -strategian 110,9 %. Vastaavien globaalien vertailuindeksien tuotto oli 108,9 % ja 89,9 %. […]

Blogi18.5.2021

Olemme hoitaneet menestyksekkäästi jo seitsemän vuoden ajan asiakkaidemme sijoitussalkkuja. Korkia 100 ja Korkia 80 – sijoitusstrategioiden mukaisten salkkujen tuotot ovat ylittäneet selvästi vertailuindeksinsä seitsemän vuoden aikana.

Globaalisti hajautetun osakkeisiin sijoittavan Korkia 100 -strategian tuotto ajalla 17.4.2014-19.4.2021 oli 134,7 % ja Korkia 80 -strategian 110,9 %. Vastaavien globaalien vertailuindeksien tuotto oli 108,9 % ja 89,9 %.

Korkia 100 -strategian seitsemän vuoden vuotuinen tuotto oli 13 % p.a. ja Korkia 80 -strategian 11 % p.a. samalla ajanjaksolla.

Esimerkiksi Korkia 80 -yhdistelmäsalkku on rakennettu noin 80 prosentin osakepainolla ja loput 20 prosenttia on koroissa. Valittu allokaatio eli varainhoitosalkun hajautus omaisuuslajien välillä laskee salkun riskiä. Alla on esitetty Korkia 80 -strategian seitsemän vuoden kehitys verrattuna vertailuindeksiin.

 

Pienen piirin puuhastelusta valtavirraksi – vastuullisella sijoittamisella parannetaan tutkitusti tuotto- ja riskiprofiilia

”Paljon on tapahtunut seitsemässä vuodessa,” varainhoidon johtaja Jussi Lilja kertoo. ”Esimerkiksi toimialan läpinäkyvyys on lisääntynyt ja vastuullisesta sijoittamisesta on tullut valtavirtaa.”

Vastuullisella sijoittamisella viitataan ympäristön, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden eli ESG-kriteerien (Environmental, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa.

”Akateemiset tutkimukset ovat tukeneet jo pidemmän aikaa kestävän kehityksen ja ESG-kriteerien huomioimista pitkäjänteisessä sijoitustoiminnassa. Vastuullisuuden lisäksi kyse on paremmasta riskienhallinnasta, joka johtaa parempaan riski/tuotto -suhteeseen sijoitussalkussa”, Lilja jatkaa.

Varainhoitosalkkujemme vastuullisuusraportilla läpinäkyvyyttä, riskienhallintaa ja parempaa tuottoa asiakkaillemme

Korkia on sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita allekirjoittamalla YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Yhtiö on myös vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment Forum ry) jäsen.

”Käytämme yleisesti alalla hyväksyttyjä analyysityökaluja rahastojen ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan vaikutusten arvioimiseksi. Käymme tarkkaan läpi sijoitustemme vastuullisuuteen liittyvät seikat ja raportoimme kuukausittain varainhoitosalkkujemme vastuullisuusraportissa, kuinka hyvin Korkian osakeallokaatio kokonaisuudessaan suoriutuu ympäristö-, yritys- ja yhteiskuntavastuullisuuskriteereillä mitattuna”, sijoitusjohtajamme Ari Koskela kertoo.

”Lisäksi raportoimme hiiliriskistä, joka kertoo, miten suuri riski yhtiöihin kohdistuu maailman siirtyessä kohti vähähiilisempää taloutta. Käyttämämme mittari ei kerro ainoastaan hiilidioksidipäästöjen tasosta, vaan myös siitä, miten yhtiöt toimivat vähentääkseen päästöjä”, Koskela jatkaa.

Menestyksemme salaisuus – ylituottoa kestävän kehityksen huomioivalla näkemyksellisellä, riippumattomalla ja aktiivisella sijoitustoiminnalla

Ylituottomme perustuu kestävän kehityksen huomioivaan näkemykselliseen, riippumattomaan ja aktiiviseen sijoitustoimintaan, jossa salkkuihin valitaan parhaat aktiiviset rahastot sekä kustannustehokkaimmat, vastuullisuuskriteerein arvioidut indeksirahastot lähes 80 000 aktiivisen rahaston valikoimasta.

”Olemme jo seitsemän vuoden ajan ottaneet vahvaa näkemystä osake-, korko- ja maa-allokaatioissa sekä rahastovalinnoissa. Luotamme tutkittuun tietoon sekä teemme aktiivisesti harkittuja faktaperäisiä päätöksiä asiakkaidemme edun huomioiden”, Ari Koskela kertoo.

”Vaikka historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, tulokset puhukoot puolestaan,” Jussi Lilja tiivistää salkkujemme tuotoista.