Yritysten tulosodotukset paineessa

Maailmantalouden kasvun tyssääminen alkuvuoden 2023 aikana ennakoi, että yritysten tulosennusteet ensi vuodelle tulevat edelleen laskemaan. Inflaation pitäisi alkaa asteittain maltillistumaan kysynnän kasvun hiipuessa. Keskuspankkikorkojen lakipiste saavutettaneen vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Seuraaviin koronlaskuihin menee aikaa. Osakemarkkinoiden tuottonäkymät ovat yhä epävarmat lähikuukausien aikana. Korkohuippu häämöttää alkuvuonna Maailmantalous näyttäisi olleen kasvupolulla heinä-syyskuussa. Yhdysvaltain talous pinnisti takaisin kasvuun kuluvan […]

Tapaustutkimus7.11.2022

Maailmantalouden kasvun tyssääminen alkuvuoden 2023 aikana ennakoi, että yritysten tulosennusteet ensi vuodelle tulevat edelleen laskemaan. Inflaation pitäisi alkaa asteittain maltillistumaan kysynnän kasvun hiipuessa. Keskuspankkikorkojen lakipiste saavutettaneen vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Seuraaviin koronlaskuihin menee aikaa. Osakemarkkinoiden tuottonäkymät ovat yhä epävarmat lähikuukausien aikana.

Korkohuippu häämöttää alkuvuonna

Maailmantalous näyttäisi olleen kasvupolulla heinä-syyskuussa. Yhdysvaltain talous pinnisti takaisin kasvuun kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä heikon alkuvuoden jälkeen. Työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina. Yksityiset kiinteät investoinnit ovat sitä vastoin heikentyneet koko alkuvuoden ajan. Korkojen voimakas nousu näkyy etenkin rakentamisessa. Myös euroalueella BKT-kasvu oli edelleen positiivista vuoden kolmannella kvartaalilla. Kiinassa raportoitu talouskasvu oli myös odotuksia parempaa sitkeistä koronarajoituksista huolimatta.

Länsimaiden taloudet vaikuttaisivat kokonaisuutena ajautuvan lievään taantumaan ensi talven ja kevään aikana. Kyselytutkimusten mukaan maailmantalouden kasvupulssi on hiipumassa siirryttäessä ensi vuoteen. Energiakriisi, investointihaluttomuus, kuluttajien ostovoiman ja luottamuksen mureneminen sekä korkojen voimakas nousu painavat kaikki edelleen talouskasvua. Sekä OECD että IMF ennustavat, että maailmantalouden BKT-kasvu olisi ensi vuonna vaimeat +2,5 % tai jopa sen alle. Yhdysvallat ja euroalue ovat näiden ennusteiden mukaan kumpikin noin 0,5 % kasvuvauhdissa. Kiinan talouden kasvuennusteet (noin +4,5 % vuodelle 2023) vaikuttavat liian toiveikkailta maan edelleen tiukan koronapolitiikan sekä kiinteistömarkkinoiden pitkittyneen pehmeyden huomioiden.

Ostopäällikköindeksikyselyt ennakoivat, että kovimmat hintapaineet alkaisivat olla takanapäin Yhdysvalloissa. Inflaatio näyttäisi silti jatkuvan nopeampana kuin mitä keskuspankit tavoittelevat. Tutkimuslaitosten mukaan kuluttajahintojen keskimääräinen nousu ensi vuonna olisi +3,5 % Yhdysvalloissa ja peräti yli +5,5 % euroalueella. Globaali tarjontapuoli on yhä shokkien jäljiltä sirpaleinen. Keskuspankkien välineeksi inflaationtorjunnassa jää siten kysynnän hidastaminen. Yhdysvalloissa työmarkkinoiden ylikireys on erityinen huolenaihe keskuspankille. Keskuspankkien liikkumatila jatkuu vähäisenä lyhyellä aikavälillä.

Keskuspankkien koronnostotahti on ilmeisesti hidastumassa vastikään tehtyjen suurten 0,75 % nostojen jälkeen. Yhdysvalloissa vallitsevat markkinaennusteet sekä keskuspankin omat arviot antavat olettaa, että ohjauskoron huippu saavutetaan maaliskuussa 2023 noin 5 % tasolla. Euroalueella repokorko on näillä näkymin saavuttamassa huippunsa helmi-maaliskuussa 2023 vajaan 3 % tasolla. Määrällinen elvytys on loppumassa nettomääräisesti ja markkinoiden rahoitusolosuhteet ovat tiukentuneet. Kokonaisuutena rahapolitiikka alkaa olla selvästi talouskasvua hidastavaa ja vaikutukset näkyvät entistä selvemmin ensi vuoden aikana.

Yhdysvaltain keskuspankki etunenässä on kuitenkin korostanut tarvetta pitää korkoja ylhäällä pidemmän aikaa ylikysynnän ja inflaatiopaineiden purkamiseksi. Näin ollen rahapolitiikka ei välttämättä nopeasti kevene taantumamerkkien vahvistuessa, ellei inflaatio samalla lähde yllättävän nopeaan laskuun.

Tulosennusteissa yhä laskupaineita

Yhdysvalloissa käynnissä oleva Q3 tuloskausi on sujunut kohtuullisesti. Tulosten ennustettu kasvu viime vuoden vastaavasta ajankohdasta on nyt vajaat +5 %, mutta ilman energiasektoria tulokset ovat noin 3 % laskussa. Seuraavan kolmen vuosineljänneksen kasvuennusteita on laskettu. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloskasvu näyttäisi hidastuvan lähelle nollaa ja ilman energiasektoria tulokset näyttäisivät edelleen taantuvan lievästi. Euroopassa kolmen vuosineljänneksen tuloskausi on ollut huomattavasti vahvempi energian ja muiden suhdanneherkkien toimialojen johtamana. Myös vuoden viimeisen neljänneksen tuloskasvuennuste on huomattavasti korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Euron heikkous on myös suojannut tuloskehitystä Euroopassa.

Yritysten ensi vuoden tulosennusteet ovat laskeneet globaalisti noin kolmella prosenttiyksiköllä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Ennusteiden lasku on painottunut Yhdysvaltoihin ja kehittyville markkinoille.

Yritysanalyytikot ennustavat, että MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulokset kasvavat vuonna 2023 taantumariskeistä ja ennustetusta hidastuvasta inflaatiosta huolimatta +4 %. Yhdysvaltoihin ennuste on peräti +6 %, mutta Eurooppaan vain +1 %.

Osakkeille lokakuu oli elpymisen aikaa

Markkinoilla koronnousuodotukset vaimenivat jonkin verran lokakuussa euroalueella. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakorko nousi kuukauden aikana 0,3 prosenttiyksikköä, kun taas Saksan kymmenen vuoden valtionlainakorko laski aavistuksen. Lokakuussa euroalueen valtionlainaindeksi tuotti +0,2 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat tuottivat +0,1 %.

Lokakuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi vahvistui euroissa mitattuna +5,1 %. Vastuulliset yritykset tuottivat sen sijaan valitettavasti noin puolitoista prosenttiyksikköä heikommin kuin laaja markkina. Tyylimielessä etenkin pienyhtiöt olivat lokakuun suhteellisia voittajia.

Osakesektoreista energia (+17,0 %) oli lokakuun ehdoton tähti. Myös teollisuus oli vedossa +8,8 % tuotollaan. Kommunikaatiopalvelut ja kestokulutustavarat sen sijaan taantuivat kumpikin yhdestä kahteen prosenttiin lokakuussa.

Osakealueista suhteellisesti parhaiten suoriutuivat lokakuussa Pohjoismaat (+7,0 %) ja Eurooppa (+6,2 %). Heikoimmat tuotot antoivat kehittyvät markkinat (-3,9 %) Kiinan johdolla (-17,5 %) sekä Japani (+2,1 %).