Asiakastieto ja rekisteriseloste

Sijoittajille suunnatut tiedot

1. Korkia Oy

Korkia-konserni on kansainvälisesti toimiva uusiutuvan energian hankekehitykseen keskittyvä asiantuntija ja sijoittaja. Emoyhtiö Korkia Oy:n tytäryhtiö Korkia Capital Oy:llä on toimilupa toimia vaihtoehtorahaston hoitajana. Korkia Oy:n tytäryhtiö Korkia Asset Management Oy (nykyään KAM Asset Management Oy) on luopunut sijoituspalveluliiketoiminnasta ja sitä koskevasta sijoituspalvelutoimiluvastaan.

1.1. Politiikat

Code of Conduct
Supplier Code of Conduct
Anti-corruption and Anti-bribery Policy
Palkitsemisen yleiset periaatteet
Korkia Green Finance Framework
S&P Second Party Opinion (SPO)
Sustainability and Responsible Investment Policy

2. Korkia Capital Oy

2.1. Tiedot palveluntarjoajasta

Korkia Capital Oy kuuluu Korkia-konserniin ja on Korkia Oy:n tytäryhtiö.

Keskeisiä tietoja sijoittajalle

Korkia Capital Oy on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) jäsen ja yhtiö on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja ohjeistusta.

Korkia Capital Oy on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita allekirjoittamalla Principles for Responsible Investment  (PRI) –periaatteet.

2.2. AIFM-valvonnan alainen toiminta

Korkia Capital Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana. Toimiluvan nojalla Korkia Capital Oy voi hoitaa vaihtoehtorahastoja, joiden sijoitustoiminnassa noudatetaan pääomasijoitus- ja kiinteistöstrategiaa. Korkia Capital Oy on toimiluvallisena Finanssivalvonnan valvottava.

Tiedot toimiluvasta ja hallinnoitavista vaihtoehtorahastoista löytyvät Finanssivalvonnan sivuilta: https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/valvottavaluettelo/.

2.3. Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävän sijoittamisen periaatteet
Haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi

2.3.1. Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 2022 – Korkia Capital Oy

2.3.2. Yhtiön hallinnoimat vaihtoehtorahastot

Korkia Aurinkoenergiarahasto Ky

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Korkia Uusiutuva Energia Ky

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Korkia Renewables & Energy Infrastructure Ky

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen