Korkojen nousu pitkittymässä

Maailmantalous on toistaiseksi pitänyt pintansa odotettua paremmin. Inflaatiotrendi on yhä alaspäin, mutta turhauttavan hitaasti. Keskuspankkien arvioitu korkohuippu on siirtynyt kesään ja aiempaa korkeammille tasoille. Samalla talouskasvun väliaikainen notkahdus lähestyy, sillä raju korkojen nousu alkaa hyydyttämään globaalia talouskehitystä. Kiinan parantuneet näkymät kompensoivat tätä osittain. Ensi vuoden kasvunäkymät ovat valoisammat, jos ja kun inflaatio hidastuu odotetusti. Uskomme, […]

Maailmantalous on toistaiseksi pitänyt pintansa odotettua paremmin. Inflaatiotrendi on yhä alaspäin, mutta turhauttavan hitaasti. Keskuspankkien arvioitu korkohuippu on siirtynyt kesään ja aiempaa korkeammille tasoille. Samalla talouskasvun väliaikainen notkahdus lähestyy, sillä raju korkojen nousu alkaa hyydyttämään globaalia talouskehitystä. Kiinan parantuneet näkymät kompensoivat tätä osittain. Ensi vuoden kasvunäkymät ovat valoisammat, jos ja kun inflaatio hidastuu odotetusti. Uskomme, että korko- ja osakesijoitukset tarjoavat positiivisia tuottoja koko vuoden 2023 aikana.

 

Lievä taantuma siirtynyt kesän korville

Ostopäällikköindeksit ennakoivat, että globaali talouskasvu on toistaiseksi pitämässä pintansa palvelusektorin tuella. Kiinan ennakoivat kasvukäyrät ovat kääntyneet nousuun ja energiamarkkinoiden rauhoittuminen ja vahva työllisyys ovat estäneet pahimpien kasvupelkojen toteutumisen. Korkojen raju nousu painaa yhä talouskehitystä enenevässä määrin rakentamisen puolella.

Yritysten luottamus on edelleen heikoilla tasoilla ja kiinteiden investointien näkymät ovat sumeat. Kuluttajaluottamus on jonkin verran kohentunut, mutta on yhä alamaissa. Inflaation maltillistuminen, myönteinen työllisyyskehitys sekä palkkojen nousu tukevat jatkossa kulutuskysyntää. Kiinassa teollisuus, turismi ja matkailuala ovat elpymässä koronpolitiikan muutosten jälkeen. Myös muu kulutus on piristymässä ja kiinteistösektorin luisua on hillitty eri vakautustoimin. Tämä parantaa ennen kaikkea globaalien yritysten kysyntänäkymiä loppuvuonna.

Pidämme lievää ja lyhyttä globaalia taantumaa kesän tienoilla edelleen todennäköisenä. Keskuspankit pitävät ilmeisesti korot kiristävillä tasoilla koko kuluvan vuoden. Vuoden 2024 kasvunäkymät ovat valoisammat, edellyttäen, että inflaatio hidastuu edelleen odotetusti ja että rahapolitiikka alkaa vihdoin selvästi kevenemään vuoden 2024 aikana.

IMF ennustaa, että maailmantalous kasvaa +2,9 % vuonna 2023 ja +3,1 % vuonna 2024.

Inflaatiotrendi on hitaasti alaspäin

IMF arvioi, että kuluttajahintainflaatio kehittyneissä talouksissa vaimenee hitaasti vuoden 2023 kuluessa. Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä kuluttajahintojen odotetaan nousevan edellisvuodesta +3,1 % vuonna 2023 sekä +2,3 % vuonna 2024.

Inflaatio on trendinomaisesti hidastumassa enemmän ja nopeammin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Yhdysvalloissa inflaatiojana on kääntynyt alaspäin viime kuukausien aikana, vaikka tammikuussa tulikin takapakkia. Tavara- ja energiainflaatio ovat maltillistuneet, mutta palvelu- ja ruokainflaatio ovat yhä liian korkeita. Kiinteistöpalveluiden inflaatio on jatkunut yllättävän sitkeänä, mutta hidastumista on odotettavissa. Yhdysvalloissa työmarkkinoiden ylikireys on silti edelleen selkeä riski tulevan palkkakehityksen sekä palveluinflaation osalta.

Keskuspankit uudelleenarvioinnissa

Yhdysvalloissa keskuspankin kiristyssykli on jatkumassa odotettua pidempään yllättävän vahvojen työmarkkina- ja inflaationumeroiden vanavedessä. Keskuspankin avomarkkinakomitean jäsenet ovat viime aikoina painottaneet, että inflaation nitistäminen on ykkösprioriteetti. Korkotason pitäisi pysyä kiristävänä, kunnes inflaatio alkaa selvästi taittumaan. Markkinat odottavat nyt, että ohjauskorko nousee nykyisestä vielä 75 korkopistettä kesäkuun puoleenväliin mennessä. Koronlaskuja ei markkinoilla enää ennakoida tämän vuoden puolella, mikä vastaa keskuspankin omia kommentteja ja ennusteita.

Myös EKP on korostanut päättäväisyyttään inflaation vastaisessa taistelussa. Maaliskuulle suunniteltujen 50 korkopisteen lisänostojen jälkeen on näillä näkymin tiedossa edelleen koronnostoja. Euroalueella talletuskorko on saavuttamassa huippunsa kesä-heinäkuussa 3,75 % tasolla (nyt 2,50 %).

Globaali rahapolitiikka on yhä enenevässä määrin talouskasvua jarruttavaa vuonna 2023. Vuonna 2024 on todennäköistä, että inflaation talttuminen mahdollistaa kasvua tukevat koronlaskut.

Osakemarkkinoilla lähiajan vastatuulia

Korkomarkkinoilla juoksevat korkotuotot ovat kautta linjan houkuttelevilla tasoilla samalla kun pitkien korkosijoitusten pääomatappioriskit ovat asteittain hellittämässä alenevan inflaation perässä. Pitkien korkojen nousu pysähtynee muutaman kuukauden ennen lyhyiden korkojen huippua eli kevään aikana.

Osakemarkkinoilla tilanne on kaksijakoinen lyhyen aikavälin tuloshaasteiden vuoksi. Tulosennusteita on laskettu lievästi vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana lähinnä alkuvuoden osalta. Sijoitusanalyytikot ennustavat, että MSCI AC World -indeksin osakekohtainen tulos polkee paikallaan vuonna 2023 ja kääntyy +11 % kasvuun vuonna 2024. Globaalisti tulospohja on nykyennusteiden mukaan osumassa kuluvan vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Paluu tuloskasvuun alkaisi sen jälkeen kerätä voimia laajalla rintamalla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2024 globaalia tuloskasvua vetää ennusteiden mukaan kehittyvät markkinat.

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat historiallisesti neutraalit. Osakemarkkinoiden kokonaistuotto-odotus vuoden ensimmäiselle puoliskolle on niukka nykytasoilta alkuvuoden nousun jälkeen. Kasvunäkymien taas kirkastuessa ja korkohuipun väistyessä osakemarkkinoiden tuottonäkymät ovat valoisammat vuoden toisella puoliskolla sekä ensi vuonna.

Helmikuussa takapakkia markkinoilla

Pitkät korot kääntyivät taas tuntuvaan nousuun helmikuussa uudelleen vahvistuneiden koronnosto-odotusten perässä. Sekä Yhdysvaltain että Saksan 10 vuoden valtionlainakorot nousivat kuukauden aikana noin 0,4 prosenttiyksikköä. Euroalueen valtionlainaindeksi tuotti -3,3 % ja korkealuokkaiset IG-yrityslainat tuottivat -1,5 % helmikuussa.

Helmikuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi pakitti lopulta euroissa mitattuna -0,5 %. Vastuulliset yritykset kehittyivät vajaan prosenttiyksikön paremmin kuin laaja markkina. Myös laatuyritykset päihittivät lievästi yleisen markkinakehityksen.

Osakesektoreista helmikuun parhaat suhteelliset tuotot tarjosivat informaatioteknologia (+2,1 %), teollisuus (+1,1 %) sekä rahoitus (+0,1 %). Toimialoista tuottojen häntäpäässä olivat hyödykkeet (-3,5 %), kommunikaatiopalvelut (-2,5 %) ja energia (-2,3 %).

Osakealueista suhteellisesti parhaiten kehittyivät helmikuussa Pohjoismaat (+4,1 %) sekä Eurooppa (+1,8 %). Yhdysvaltain tuotto oli nollassa. Heikoiten menestyivät vastaavasti kehittyvät markkinat (-4,2 %) sekä Japani (-1,5 %). Kiinan markkina laski -8,2 %.