Nousun kulmakerroin askarruttaa

Massiivisten elvytystoimien tukemana osakemarkkina ja riskisemmät korkomarkkinat ovat toipuneet vahvasti maaliskuun 23. päivän pohjiltaan. Eri barometrien mukaan sijoittajien käteispainot ovat korkeita ja sijoitusasteet maltillisia epävarmuuden seurauksena. Tämä voi johtaa itseään ruokkivaan riskinottoon. Uskomme kuitenkin, että pettymysriskit markkinoilla ovat kasvaneet voimakkaan kurssinousun jälkeen. Jos talouden elpyminen seuraa pikemminkin ”U-tyyliä” kuin ”V-tyyliä”, loppuvuoden osakemarkkinanäkymät ovat mollivoittoisemmat kesän […]

Tapaustutkimus4.6.2020

Massiivisten elvytystoimien tukemana osakemarkkina ja riskisemmät korkomarkkinat ovat toipuneet vahvasti maaliskuun 23. päivän pohjiltaan. Eri barometrien mukaan sijoittajien käteispainot ovat korkeita ja sijoitusasteet maltillisia epävarmuuden seurauksena. Tämä voi johtaa itseään ruokkivaan riskinottoon. Uskomme kuitenkin, että pettymysriskit markkinoilla ovat kasvaneet voimakkaan kurssinousun jälkeen. Jos talouden elpyminen seuraa pikemminkin ”U-tyyliä” kuin ”V-tyyliä”, loppuvuoden osakemarkkinanäkymät ovat mollivoittoisemmat kesän aikana.

 

Markkinoilla viritelty orastavaa suhdanneoptimismia

Massiivisten elvytystoimien tukemana osakemarkkina ja riskisemmät korkomarkkinat ovat toipuneet vahvasti maaliskuun 23. päivän pohjiltaan. Alkuvaiheessa enemmän likviditeettiherkät kasvuosakkeet ovat toimineet markkinoiden elpymisen kiistattomana veturina. Rajoitusten purku, kasvava koronarokoteoptimismi sekä ostopäällikköindeksien lievästi elpyvät ja odotettua paremmat lukemat toukokuussa alkoivat kuitenkin siivittämään myös suhdanneherkempiä toimialoja toukokuun toisella puoliskolla. Öljyn hinta vahvistui tuntuvasti toukokuussa ja myös muut raaka-ainehinnat osoittivat piristymisen merkkejä. Keskuspankit ovat omalta osaltaan patistaneet hallituksia lisäelvytystoimiin, jotta talouden tukeminen saisi lisää jatkuvuutta. Poliittiset riskit ovat kuitenkin edelleen pinnalla. Jännitteet etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä jatkuvat.

 

Talousennustajat ovat enenevässä määrin kallistumassa ”U-tyylin” elpymisuran kannalle

Talousennusteet seuraavat tyypillisesti – joskaan eivät aina – markkinoita viiveellä. Markkinat ovat historiallisesti pikemminkin paremmin ennakoineet talousennusteita kuin talousennusteet markkinoita.

Talousennustajien parissa ”U-tyylin” elpymisura näyttää vahvistaneen asemiaan ”V-tyylin” kustannuksella. Esimerkiksi IMF arvioi epävirallisesti, että heinäkuussa julkaistava uusi globaali talousennuste on heikompi etenkin kuluvan vuoden osalta kuin vielä huhtikuussa arvioitiin. Jos maailmantalouden elpyminen osoittautuu odotettua hitaammaksi lähikuukausien aikana, on todennäköistä, että myös osakemarkkinat alkavat kesän kuluessa synkentämään omia, ilmeisen optimistisia, elpymisodotuksiaan. Teollisuus – kulutustavarat etunenässä – ovat todennäköisesti elpymisen eturintamassa. Palveluiden, varsinkin turismin, vahvistuminen tulee ilmeisesti olemaan epäyhtenäisempää sekä terveyspelkojen että kapasiteetin rajoitusten vuoksi.

Kuluttajaluottamus on toistaiseksi pitänyt pintansa yllättävän hyvin erittäin heikon työmarkkinakehityksen huomioiden. Vahvistetut sosiaaliset tukiverkot ovat nähtävästi toimineet toivotusti. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on rajoituksia alettu höllentämään ja turismia ollaan osittain sallimassa kesän aikana.

Jos kuluttajat epävarmuuden seurauksena jäävät silti epäröimään pidemmäksi aikaa ja/tai rajoituksia joudutaan terveyssyistä uudelleen lisäämään, elpyminen viivästyy ja hidastuu väistämättä. Tällöin on todennäköistä, että kuluttajat muuttavat pysyvämmin kulutustottumuksiaan ja karsivat voimakkaammin vähemmän tärkeäksi katsottuja ostoja. Tällöin suurempi osa alkuperäisistä väliaikaisista lomautuksista muuttuu pitempiaikaiseksi työttömyydeksi ja tuotantokapasiteettia aletaan sopeuttamaan alempiin kysyntänäkymiin osin myös konkurssien kautta, joka ruokkisi negatiivista kierrettä. Talouden elpyminen montun pohjalta olisi tässä skenaariossa vain asteittaista vuoden toisen puoliskon aikana (”U-tyyli”).

 

Osakemarkkinoita ohjaa talousnäkymien ohella myös vaihtoehtojen puute

Eri barometrien mukaan sijoittajien käteispainot ovat korkeita ja sijoitusasteet maltillisia epävarmuuden seurauksena. Tämä voi ”vaihtoehdottomuuden maailmassa” johtaa väliaikaisesti kasvavaan ja itseään ruokkivaan riskinottoon talousnäkymien sumuisuudesta huolimatta. Uskomme kuitenkin, että pettymysriskit markkinoilla ovat kasvaneet voimakkaan kurssinousun jälkeen. Jos talouden elpyminen seuraa pikemminkin ”U-tyyliä” kuin ”V-tyyliä”, loppuvuoden osakemarkkinanäkymät ovat mollivoittoisemmat kesän aikana.

Yritysennusteet ennakoivat, että vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä miinukset pienenevät tasaisesti viime vuoteen verrattuna. Vuodelle 2021 odotetaan jo voimakasta elpymistä ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Arvostustasot ovat kuitenkin pitkälti hinnoitelleet elpymisen osakekursseihin. Viime vuoden 2019 huipputuloksilla S&P 500 -indeksi arvostetaan nyt liki 19 kertaan osakekohtainen tulos. Vaikka korkotaso on ennätysmatala ja perustelee tässä suhdannevaiheessa normaalia selvästi korkeampia arvostuskertoimia, niin nähdäksemme osakemarkkinat ovat ottaneet tukevan etukenon tulevan elpymisen suhteen. Emme suoraan sanoen usko, että yritystulokset vuonna 2021 saavuttavat vuoden 2019 huipputulostason.

 

Markkinoiden elpyminen jatkui toukokuussa

Toukokuussa maailman osakemarkkinat jatkoivat elpymistään, joskin selvästi huhtikuuta maltillisemmin. Maailman osakemarkkinoita mittaava MSCI AC World -indeksi nousi kuukauden aikana +2,8 % euroissa mitattuna. Kasvuosakkeet tuottivat 3,5 %-yksikköä paremmin kuin arvo-osakkeet. Pienyhtiöt tuottivat 2,1 %-yksikköä suuryhtiöitä paremmin. Maantieteellisesti Pohjoismaat kehittyi parhaiten +5,9 % nousulla euroissa mitattuna, kun taas Euroopassa noustiin +3,0 %. Yhdysvalloissa nousua kertyi +3,6 %, mutta kehittyvillä markkinoilla tuotto jäi miinukselle eli -0,7 % tasolle. Kiinassa kurssit laskivat noin 2 prosenttia. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi tuotti 0,3 prosenttiyksikköä heikommin kuin maailmanindeksi.

Toimialakehityksissä oli nähtävissä tiettyä optimismia teollisuusindikaattoreiden elpymisen vanavedessä. Globaali teollisuus tuotti euroissa +4,5 %. IT ja kestokulutustavarat jatkoivat myös hyvää kehitystään tuottaen +5,1 % ja vastaavasti +4,2 %. Toisaalta energian tuotto jäi +0,4 % ja rahoitussektorin tuotto -0,1 % tasoille. Myös terveydenhuolto sekä päivittäistavarat kehittyivät yleistä markkinaa vaimeammin.