Taloussuhdanne on heikkenemässä

Euroalueella keskuspankki on puun ja kuoren välissä taiteillessaan hidastuvan kasvun ja sitkeän inflaation kanssa. Yksi ohjauskoronnosto on vielä mahdollinen sekä Yhdysvalloissa että euroalueella.

Kiinan talouden elpyminen koronasta on jäänyt vajaaksi ja kiinteistösektorilla ongelmat jatkuvat. Maan talouden elvytystoimet ovat toistaiseksi olleet puolivillaisia. Samalla raju korkojen nousu kurittaa talouskasvua länsimaissa. Euroalueella talouskehitys on jo heikentynyt selvästi ja myös Yhdysvalloissa on nähtävissä kasvun hidastumista. Euroalueella keskuspankki on puun ja kuoren välissä taiteillessaan hidastuvan kasvun ja sitkeän inflaation kanssa. Yksi ohjauskoronnosto on vielä mahdollinen sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Yhdysvalloissa siihen on vähemmän tarvetta, sillä talous on alkanut reagoimaan toivotusti aiempiin nostoihin. Korkotrendin kääntyminen laskusuuntaan ei silti ole vielä näköpiirissä. Vaimeampi talouskehitys kyseenalaistaa optimistiset yritystulosennusteet.

Palvelualojen veto heikentymässä

Ostopäällikköindeksien mukaan teollisuus on globaalisti taantumassa. Teollisuuden, rakentamisen ja kiinteiden investointien näkymät ovat maailmanlaajuisesti edelleen heikot. Korkojen nousu sekä pankkien luottostandardien kiristyminen painavat talouskehitystä. Elvytystoimia ei juurikaan ole näköpiirissä. Kiinassa kasvua tukevat toimenpiteet ovat toistaiseksi olleet vaatimattomia. Länsitalouksissa rahapolitiikka saattaa edelleen lievästi kiristyä.

Palvelualat ylläpitävät vielä niukasti historiallisesti vaimeata talouskasvua, mutta hidastuminen on alkanut. Yhdysvalloissa palvelualojen ja työmarkkinoiden vahva veto osoittaa hiipumisen merkkejä. Myös euroalueella palveluiden kehitys on hidastunut selvästi. Kiinassa palvelualojen elpyminen koronasta on jäänyt vajaaksi.

Osakemarkkinoilla elätellään toiveita talouskasvun ”kultakutrimaisesta pehmeästä laskusta” Yhdysvaltain taloudessa. Tämä voisi olla suuruusluokkaa +1 % BKT kasvua, lievästi kohoavaa työttömyyttä ja edelleen hidastuvaa inflaatiota. Jos Yhdysvaltain keskuspankki onnistuisi tällä kertaa hidastamaan pysyvästi inflaatiota ilman taantumaa, kyseessä olisi harvinainen suoritus. Euroalueella taantuman välttäminen vaikuttaa epätodennäköiseltä.

IMF:n BKT-kasvuennuste Yhdysvaltoihin vuodelle 2024 (+1,0 %) vastaa pitkälti markkinoiden toivomaa kehityskulkua. Laitoksen euroalueelle ennustama talouskasvu ensi vuonna (+1,5 %) on sen sijaan mitä ilmeisimmin ylioptimistinen. Jos Kiinan onnistuisi paremmin oman taloutensa elvytystoimissa, tämä kirkastaisi myös maailmantalouden ja euroalueen talousnäkymiä.

Inflaatiopiikki on taittumassa

Tilastokeskusten mittaama pohjakuluttajainflaatio ilman energian ja ruuan vaikutusta on edelleen vuositasolla liian korkea sekä Yhdysvalloissa (+4,7 %) että euroalueella (+5,3 %). Kokonaisinflaatio on kuitenkin Yhdysvalloissa jo selvästi siedettävämpi (+3,2 %) suhteessa keskuspankin +2 % tavoitteeseen. Euroalueella kuluttajahintojen vakaus on sen sijaan vielä kaukana (+5,3 %).

Energian hintapiikki on tasaantunut, vaikka öljyntuottajamaat yrittävät tukea hintoja tuotannonleikkauksilla. Yritysten hinnoitteluvoima, palvelualojen kysyntätilanne sekä työvoimapula ylläpitävät edelleen inflaatioriskejä länsitalouksissa.

Kun sitkeästi koholla olevat asumispalvelut siivotaan pois Yhdysvaltain inflaatioluvuista, voidaan todeta, että varsinaisten tavaroiden ja palveluiden inflaatiotrendi on selvästi hidastunut. Samaa hiipumista osoittavat kyselytutkimukset. Asumispalveluiden hinnannousun hidastuminen tulee omalta osaltaan näkymään viiveellä inflaationumeroissa laskentateknisistä syistä. Euroalueella inflaation riittävä hidastuminen näyttäisi sen sijaan kestävän kauemmin.

Kahden prosentin kokonaisinflaatioon pääseminen on kuitenkin vielä epätodennäköistä ensi vuoden aikana etenkin euroalueella.

Keskuspankkien koronnostot loppusuoralla

Yhdysvalloissa rahapolitiikka on nykyiselläänkin jo talouskasvua hidastavalla tasolla. Yhdysvaltain keskuspankin oman arvion mukaan yksi koronnosto saattaa silti vielä olla tarpeen inflaationvastaisessa taistelussa. Markkina ei odota, että ohjauskorko nousee syyskuun 20. päivän kokouksessa. Olennaisempaa kuin vielä yksi koronnosto olisikin pitää korkotaso nykyisellä kiristävällä tasolla jonkun matkaa ensi vuoden puolelle. Keskuspankki haluaa olla riittävän varma, että inflaatio lähenee kestävästi +2 % tavoitetta, ennen kuin on aika koronlaskuille.

Euroalueella nähtäneen syyskuussa tauko ohjauskorkojen noston suhteen. Talouskasvu on selvästi heikentynyt. Inflaatio on yhä aivan liian korkea, mutta kireämmän rahapolitiikan vaikutukset alkavat keskuspankin oman arvion mukaan näkymään. Talletuskoron huippu voisi näillä näkymin olla 4 % (nyt 3,75 %). Jos korkoja ei nosteta syyskuussa, niin nostot olisivat nykytiedon valossa ajankohtaisia lokakuussa. Myös euroalueella on todennäköistä, että korkotaso pysyy kiristävällä tasolla ja että seuraava korkojen laskusykli on ajankohtainen jossain vaiheessa ensi vuoden puolella.

Keskuspankkien taseiden supistaminen jatkuu toistaiseksi sekä Yhdysvalloissa että euroalueella.

Yhdysvalloissa näyttää olevan ylimitoitetut tulosodotukset

Yhdysvaltalaisyrityksille ennustetaan liki +2 % ja vastaavasti lähes +11 % tuloskasvua vuoden kolmannella ja vastaavasti vuoden neljännellä neljänneksellä edellisvuodesta. Ilman energiasektoria vastaavat kasvunumerot ovat +7 % ja +15 %. Reippaan noin kaksinumeroisen tuloskasvun ennustetaan jatkuvan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ennustettu makrokehitys huomioiden yritysten tulosennusteet vaikuttavat optimistisilta.

Euroopassa tulosodotukset ovat maltillisempia. Tulosten ennustetaan taantuvan edellisvuodesta loppuvuonna sekä vielä ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ensi kevään ja kesän tuloskasvuennusteet vaikuttavat kuitenkin myös Euroopassa liian toiveikkailta.

Ensi vuoden tulosennusteet globaalille markkinalle ovat olleet vakaita viime kuukausina. Yhdysvalloissa tulosennusteita on jopa hienoisesti nostettu viimeisen kuukauden aikana odotuksia paremmin sujuneen Q2 tuloskauden jälkeen.

Sijoitusanalyytikot ennustavat, että MSCI AC World -indeksin osakekohtainen tulos polkee paikallaan 2023 ja kasvaa +11 % vuonna 2024. Vuonna 2024 globaalia tuloskasvua vetää ennusteiden mukaan kehittyvät markkinat yhtäältä ja uuden talouden toimialat toisaalta.

Osakemarkkinoiden yleiset arvostustasot ovat historiallisesti normaalia korkeammat. Yhdysvallat ja teknologiatoimialat ovat historian valossa hintavia. Suhteessa pitkään korkotasoon osakearvostukset ovat kalliita. Maailman osakemarkkinoiden laskennallinen nousuvara on näin ollen niukka loppuvuoden aikana.

Markkinat liki ennallaan elokuussa

Pitkät korot polkivat globaalisti enemmän tai vähemmän paikallaan elokuussa. Elokuussa euroalueen valtionlainaindeksin tuotto oli +0,3 %. Korkealuokkaiset IG-yrityslainat tuottivat +0,1 %.

Elokuussa maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi tuotti -1,2 % euroissa mitattuna. Vastuullisten yritysten tuotot jäivät vajaat puoli prosenttiyksikköä jälkeen yleisestä osakemarkkinakehityksestä.

Osakesektoreista parhaat tuotot elokuussa tarjosivat energia (+3,0 %) ja terveydenhuolto (+0,6 %). Heikoiten kuun aikana tuottivat hyödykkeet (-3,5 %) sekä rahoitus (-2,4 %).

Elokuussa osakealueista parhaiten tuottivat Pohjoismaat (+0,2 %) sekä Yhdysvallat (-0,1 %). Heikoiten menestyivät Kehittyvät markkinat (-4,6 %) sekä Eurooppa (-2,4 %). Kiinan osakemarkkina laski elokuussa -7,5 %.