Tutkimus: Aurinkovoiman uskotaan parantavan huoltovarmuutta ja lisäävän energiantuotannon omavaraisuutta Suomessa

Kansalaiskyselyn mukaan lähes kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että aurinkovoima lisää energiantuotannon omavaraisuutta ja yli puolet uskoo aurinkovoiman parantavan Suomen huoltovarmuutta. Energiaomavaraisuuden lisäksi suomalaiset uskovat, että aurinkovoima korvaa fossiilisia energianlähteitä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Vain alle kymmenys suomalaisista kertoo olevansa huolissaan aurinkovoiman vaikutuksista, käy ilmi teollisen mittakaavan aurinkovoimakehittäjien Auringosta Energiaa -koalition tilaamasta kyselytutkimuksesta. Auringosta Energiaa […]

Kansalaiskyselyn mukaan lähes kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että aurinkovoima lisää energiantuotannon omavaraisuutta ja yli puolet uskoo aurinkovoiman parantavan Suomen huoltovarmuutta.

Energiaomavaraisuuden lisäksi suomalaiset uskovat, että aurinkovoima korvaa fossiilisia energianlähteitä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Vain alle kymmenys suomalaisista kertoo olevansa huolissaan aurinkovoiman vaikutuksista, käy ilmi teollisen mittakaavan aurinkovoimakehittäjien Auringosta Energiaa -koalition tilaamasta kyselytutkimuksesta.

Auringosta Energiaa on alkuvuodesta toimintansa käynnistänyt Suomessa toimivien teollisen mittakaavan aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymä. Sen jäsenet pyrkivät lisäämään energiantuotannon omavaraisuutta ja kehittämään huoltovarmuutta parantamalla aurinkovoiman rakentamisen edellytyksiä Suomessa. Korkia on yksi koalition perustajajäsenistä.

Lue lisää täältä.

Kansalaiskyselyn toteutti Pohjoisranta BCW helmikuussa 2023 Auringosta Energiaa -koalition toimeksiannosta. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten asenteita aurinkovoimaa ja vihreää siirtymää kohtaan. Kyselyssä kysyttiin esimerkiksi suomalaisten preferenssejä eri energiantuotantomuotojen suhteen, asenteita hiilineutraalisuustavoitteen suhteen ja yleistä suhtautumista aurinkovoimaan. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1000 18–75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

www.aurinkopuistot.fi